avatar

Editorial

În compartimentul «Editorial» sunt publicate informații pe tematici actuale din domeniul economic și fiscal, proiecte de finanțare, modificări legislative și alte subiecte în ajutorul antreprenorilor

27
01 2020
230

Angajații din sistemul de sănătate vor avea salarii mai mari

Salariile de funcție ale personalului medical cu studii superioare (medici), personalului medical mediu, personalului medical inferior, personalului administrativ-gospodăresc și de conducere din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se majorează cu 10%.

În „Monitorul Oficial” din 24 ianuarie a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 22 din 22 ianuarie 2020 pentru modificarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală. Astfel, un medic de familie cu o vechime în specialitate de până la 10 ani va avea un salariu de 7160 lei.
Detalii
27
01 2020
143

Процедура внутреннего рассмотрения и отчетности раскрытий незаконных практик

В пятницу, 24 января, вступило в силу постановление правительства об утверждении Положения о процедурах внутреннего рассмотрения и отчетности раскрытий незаконных практик (Положение). Документ разработан на основании ч. (2) ст. 9 Закона № 122/2018 об осведомителях по неподкупности (Закона № 122/2018). Одновременно утратило силу ПП № 707/2013 об утверждении Рамочного положения об осведомителях по неподкупности.

В целом, положение устанавливает процедуру внутренней отчетности раскрытий незаконных практик сотрудниками публичных и частных субъектов, а также регулирует процедуру регистрации и рассмотрения раскрытий незаконных практик, признания в качестве осведомителя по неподкупности и применения мер защиты в отношении работников, которые добросовестно и в интересах общества раскрывают внутренние незаконные действия.
Detalii
27
01 2020
119

Декларация по НДС для электронных услуг нерезидентов

Нерезиденты, осуществляющие предпринимательскую деятельность без оформления организационно-правовой формы в РМ, предоставляющие услуги через электронные сети и получающие доходы от физических лиц–резидентов нашей страны, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, а также нерезиденты, осуществляющие предпринимательскую деятельность без оформления организационно-правовой формы в Молдове, посредством которых производится оплата вышеуказанными физическими лицами–резидентами услуг, получаемых через электронные сети от других нерезидентов, местом поставки которых считается РМ, обязаны будут зарегисрироваться в качестве плательщиков НДС в нашей стране.

Это предусматривают дополнения в Налоговый кодекс, введенные Законом №171 от 19 декабря прошлого года. Напоминаем, положения ст.94 п.d) вступят в силу с 1 апреля 2020 г.
Detalii
27
01 2020
96

SNCSP: elaborarea și implementarea treptată

Implementarea treptată a standardelor de contabilitate este mai eficientă decât implementarea integrală. Prin urmare, este necesar să se elaboreze toate standardele, iar aprobarea și implementarea acestora să se efectueze treptat, în conformitate cu prioritățile stabilite, asigurând dezvoltarea sistemelor informaționale aferente și instruirea contabililor din sectorul public. Consiliul pentru Standarde Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSP) va examina și va stabili ordinea și perioada de aprobare și implementare a acestora, se constată în modificările și completările Conceptului și Planului de acțiuni pentru elaborarea SNCSP, aprobate prin Ordinul ministrului Finanțelor nr.159.
Detalii
27
01 2020
33

Soluții digitale pentru ținerea evidenței contabile în autoritățile publice

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF), al cărui fondator este Ministerul Finanțelor, oferă autorităților și instituțiilor publice bugetare instrumente electronice moderne de ținere a evidenței contabile. Aceste instrumente se regăsesc în Sistemul Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice bazat pe platforma 1C (SIIECAP), elaborat și administrat de CTIF.

La începutul anului curent, acest sistem informatic era utilizat de peste o mie de autorități și instituții publice bugetare din țară. Mai mulți contabili care utilizează SIIECAP afirmă că acest sistem le-a ușurat munca, oferindu-le posibilitatea să efectueze rapid, cu ajutorul instrumentelor electronice, procesarea documentelor primare, introducerea informației în rapoartele financiare și expedierea acestora în adresa instanțelor de resort.
Detalii