avatar

Editorial

În compartimentul «Editorial» sunt publicate informații pe tematici actuale din domeniul economic și fiscal, proiecte de finanțare, modificări legislative și alte subiecte în ajutorul antreprenorilor

21
09 2022
14505

Salariile personalului din instituțiile medico-sanitare vor fi majorate de la 1 octombrie 2022

Începând cu 1 octombrie curent, personalul din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală va beneficia de salarii majorate cu 5,5% - 10%, în funcție de categoria angajaților. Pe agenda ședinței secretarilor generali a fost inclus proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin HG nr.837/2016.
 

După cum se menționează în nota proiectului, nivelul de salarizare actual al personalului din instituțiile medico-sanitare rămâne în continuare nemotivant,
Detalii

19
09 2022
10443

Vulnerabilitatea energetică: dreptul la compensații

La compensații pentru achitarea facturilor la energie din Fondul de reducere a vulnerabilității energetice nu vor putea pretinde familiile sau persoanele singure care corespund unuia dintre următoarele criterii:
a) familia deține 4 sau mai multe apartamente;
b) familia deține unul sau mai multe apartamente sau bunuri imobile în valoare cadastrală mai mare de 10 milioane de lei cumulativ;
c) familia dispune de venituri lunare mai mari de 75 mii lei pe persoană din cadrul familiei;
d) familia a solicitat să-i fie atribuită categoria de consumator non-vulnerabil.


Detalii

23
09 2022
1316

ANRE a aprobat noile prețuri la gazele naturale

În cadrul ședinței de astăzi, 23 septembrie, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat noile tarife reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. „Moldovagaz”.

 

Astfel, începând cu 1 octombrie 2022, prețul stabilit pentru furnizarea gazelor naturale în punctele de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de presiune joasă constituie 27,1 lei (fără TVA) pentru 1 m3, acesta fiind achitat de consumatorii casnici. Reamintim, conform art. 96 din Codul fiscal, cota TVA la gazele naturale constituie 8%, respectiv, prețul de livrare a 1 m3 de gaze va constitui 29,27 lei.


Detalii

20
09 2022
494

Налог на недвижимое имущество в вопросах и ответах

Напоминаем субъектам налогообложения по налогу на недвижимое имущество/земельному налогу, что 26 сентября истекает срок подачи Формы BIJ 17 и уплаты исчисленных налоговых обязательств. Ниже приведены ответы на некоторые вопросы, которые чаще всего задают наши пользователи.
Вправе правомочные и представительные органы местного публичного управления предоставлять юридическим лицам дополнительные освобождения от налога на недвижимое имущество?
 


Detalii

22
09 2022
383

Declararea și achitarea conformă a CAS: clasificația economică corectă

Data de 26 septembrie 2022 este termenul-limită de declarare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (CAS) la bugetul asigurărilor sociale de stat, reamintește Casa Naţională de Asigurări Sociale. Având în vedere că, în procesul de verificare a corectitudinii calculării şi declarării respectivelor contribuţiilor în tabelului nr. 2 al Dării de seamă IPC21 se constată erori (aici recomandăm să examinați CNAS: 11 erori frecvente la completarea IPC21 și CNAS: erorile depistate în dările de seamă pentru luna iulie), autoritatea precizează aspectele importante pentru prezentarea conformă a Formei IPC21.
 
21
09 2022
348

SIVE: răspunderea furnizorilor și consumatorilor

Proiectul Regulamentului cu privire la atribuirea categoriilor de vulnerabilitate energetică și modul de stabilire şi plată a compensațiilor pentru achitarea facturilor la energie, elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, este propus pentru consultări publici. De rând cu condițiile de stabilire a compensațiilor, acesta prevede și răspunderea pentru indicarea în SI „Vulnerabilitatea energetică” (SIVE), la orice etapă, a datelor eronate. În continuare prezentăm conținutul prevederilor respectivului capitol din proiect.
 
Astfel, răspunderea pentru informația, datele introduse în SIVE la solicitarea și stabilirea categoriei de vulnerabilitate energetică o poartă consumatorii casnici care sau înregistrat / au fost asistați la înregistrare.


Detalii

19
09 2022
345

ISM: rezultatele controalelor planificate și inopinate

Pe parcursul lunilor ianuarie-august 2022, de către inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) au fost efectuate 2095 controale de stat în domeniul muncii, securității și sănătății în muncă. În total au fost supuse verificărilor 1413 unități cu un număr de 99,4 mii salariaţi: 847 agenți economici din sectorul real, 554 – autorități din sectorul public și 12 – angajatori persoane fizice.
 
În domeniul raporturilor de muncă au fost controlate 514 unități, în domeniul securității și sănătății în muncă – 79, în domeniul migrației de muncă – 15, precum și 805 controale complexe. Din numărul total controale planificate au fost efectuate în cadrul a 951 unități (dintre care 437 – în sectorul public și 514 – în sectorul real) şi la 462 angajatori au fost efectuate controale inopinate
Detalii
22
09 2022
217

Din numărul total al șomerilor circa 70% nu dețin o calificare profesională

În primele 8 luni ale anului curent în baza de date a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) au fost înregistrați 16779 șomeri, dintre care doar pe parcursul lunii august au primit acest statut 1980 de persoane, se constată în raportul  publicat de Agenție.
 
Analiza structurii șomerilor înregistrați denotă că 67,8% din șomeri aveau un nivel de instruire primar/gimnazial/liceal și nu dețineau o calificare profesională. Totodată, 61,9% din numărul total constituie persoanele din mediul rural, iar 30,8% erau pentru prima dată în căutarea unui loc de muncă.


Detalii

21
09 2022
166

Start campaniei de abonare 2023!

Rămâi parte a comunității P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și în anul 2023! Alege și pentru anul viitor să fii cititorul celor mai actuale, sigure și veridice informații din domeniul contabil, fiscal, audit, legislația muncii etc.

 

Accesează bannerul „Abonament 2023” și selectează ceea ce ți se potrivește:  

Obții GRATUIT în cazul abonării până la 31.12.2022: webinar la o tematică stabilită de redacția publicației!
 


Detalii

22
09 2022
150

Condițiile de compensare a cheltuielilor suportate pentru învățământul dual

Unitățile pentru participarea la procesul de formare profesională prin învățământ dual (în continuare – unități) vor putea pretinde la compensarea din bugetul de stat, în proporție de cel mult 50% din cheltuielile admise pentru compensare, numai a cheltuielilor suportate pentru organizarea și realizarea programelor de formare profesională a elevilor. Volumul cheltuielilor se va determina și aproba în conformitate cu un Regulament special, proiectul căruia a fost elaborat de către Ministerul Învățământului și Cercetării în scopul implementării prevederilor Legii nr. 110/2022 cu privire la învățământul dual și înaintat pentru consultări publice.
 


Detalii