avatar

Servicii electronice

IT în administrare fiscală, serviciile electronice, tehnologiile utilizate și practica mondială din domeniu

05
08 2014
2547

В Молдове запущен сайт www.finantare.gov.md для обеспечения максимальной прозрачности внешней финансовой помощи бизнесу

Как сообщили в Экономическом совете при премьер-министре, многочисленные консультации в рамках совета с представителями бизнеса показали, что доступ к финансированию является одной из главных проблем на пути развития частного сектора. Финансовые средства, привлекаемые правительством Молдовы от различных партнеров по развитию для прямого финансирования бизнеса в стране, призваны помочь решению этой проблемы.

Посредством нового портала, разработанного секретариатом Экономического совета при премьер-министре, экономические агенты из Молдовы будут лучше информированы о возможностях финансирования бизнеса за счет средств правительства Молдовы, правительств иностранных государств и международных финансовых организаций.


Detalii
01
08 2014
3992

Prezentarea Declaraţiei Forma 4-BASS prin Internet pentru trimestrul II anul 2014

În perioada 01-20 iulie 2014 plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat (în continuare – plătitorii de contribuţii la BASS) au prezentat Declaraţiile privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (în continuare – declaraţia forma 4-BASS) pentru trimestrul II al anului 2014.
Detalii
01
08 2014
1457

C 1 августа иностранцы смогут запрашивать визы для поездок в Молдову в режиме онлайн

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы с 1 августа запускает услугу «e-Visa», которая позволит иностранцам оформлять краткосрочную визу в нашу страну в режиме онлайн благодаря правительственному порталу www.evisa.gov.md
Detalii
29
07 2014
1272

“Sisteme cloud integrate” pentru Guvernul Republicii Moldova

Guvernul Republicii Moldova a finalizat cu succes etapa de pilotare a tehnologiilor Cloud Computing în cadrul ministerelor şi agenţiilor guvernamentale.

Lansat în februarie 2013, cu sprijinul Băncii Mondiale, sistemul de cloud privat (MCloud) al guvernului este folosit în prezent de 19 ministere şi agenţii în scopul de a pune servicii de guvernare electronică la dispoziţia publicului. Principalele produse MCloud: IaaS, MPass (serviciul guvernamental de autentificare şi control al accesului), MSign (serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură digitală), şi MPay (serviciul guvernamental de plăţi electronice) – sunt asimilate în mod rapid atât de către clienţii guvernamentali cât şi de către cetăţeni.
Detalii
29
07 2014
2336

Instruirea autorităţilor publice centrale privind SIA “e-Factura”

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 294 din 17.03.1998 (Pct.3 alineat introdus prin HG461 din 16.06.14, MO160-166/20.06.14 art.493), începînd cu 1 septembrie 2014, ministerele, alte autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului şi structuri organizaţionale din sfera lor de competenţă (autorităţile administrative din subordine, instituţiile publice şi întreprinderile de stat în care ministerul sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator), precum şi instituţiile publice autonome care, potrivit legislaţiei în vigoare, au obligativitatea ţinerii contabilităţii, vor emite, în mod obligatoriu, facturi şi facturi fiscale electronice exclusiv prin intermediul sistemului automatizat „e-Factura”.
Detalii
16
07 2014
1903

SIA “Contul Curent al Contribuabilului” este un produs eficient, în continuă perfecționare

Scopul principal al SIA “Contul Curent al Contribuabilului” este de a îmbunătăţi procesul administrării fiscale şi de a furniza contribuabililor noi oportunități prin intermediul serviciilor electronice, a declarat Șeful SFS, Ion Prisăcaru, în cadrul întrevederii cu reprezentanții Proiectului USAID (BRITE).
Vizualizează 3 fotografii →
14
07 2014
1623

Prioritățile UE privind tranziția la economia cunoașterii, promovată prin Agenda de e-Transformare a Republicii Moldova

Economia globală contemporană se află într-o etapă de tranziție către o economie a cunoașterii. Într-un așa moment, de schimbare a regulilor economice, nu poate fi nicidecum ignorat rolul tehnologiilor informaționale care accelerează și facilitează transferul de cunoștințe și utilizarea, în general, a datelor.
Detalii