avatar

Servicii electronice

IT în administrare fiscală, serviciile electronice, tehnologiile utilizate și practica mondială din domeniu

30
04 2014
1031

Servicii de calitate - carte de vizită a Î.S. „Fiscservinform”

Un sistem de management eficient are la bază o administrare orientată către client şi asigurarea că produsul/serviciul furnizat satisface cerinţele acestuia. Astfel, calitatea produselor şi serviciilor s-a impus ca factor determinant al competitivităţii, iar Sistemul de Management al Calităţii reprezintă elementul din ce în ce mai necesar pentru supravieţuire şi dezvoltare.
Detalii
11
04 2014
3296

Declaraţia electronică vamală reduce esenţial costul procedurilor de export. O zi câştigată reduce pierderile cu 1%

Acum o lună Serviciul Vamal a lansat serviciul e-customs la toate posturile vamale de frontieră. Acest serviciu de vămuire electronică, oferă exportatorilor posibilitatea să perfecteze declaraţia de export la distanţă, fără contact direct cu colaboratorii serviciului vamal. Drept urmare costurile aferente procedurilor de export pot fi micşorate de peste două ori, sunt reduse la minim riscurile de corupţie, iar întreagă procedură devine absolut transparentă şi poate fi supravegheată în regim on-line.
Detalii
03
04 2014
1670

Facturarea electronică în Republica Moldova. Premise şi oportunități

În Republica Moldova, ca şi în alte state ale lumii, factura reprezintă un document contabil întocmit în cadrul unei tranzacții (operațiuni) economice de către partea furnizoare în favoarea părții beneficiare. Factura, de regulă, conține elemente prestabilite, necesare identificării şi evidenței contabile a operațiunii economice, precum şi deducerii impozitelor prevăzute de lege. Aceste elemente, pot include lista cu mărfurile (bunurile) vîndute sau serviciile prestate beneficiarului (clientului) de către furnizor, datele de identificare fiscală ale clientului, datele furnizorului, prețul unitar, cota TVA, cantitatea şi suma totală a facturii.
Detalii
21
03 2014
3126

Sistemul Informaţional Automatizat „e-Factura” - simplu, rapid şi sigur

De curînd a fost lansat un nou serviciu electronic pentru agenţii economici — SIA „e-Factura”. Acest serviciu a fost elaborat în contextul activităţilor de „e-Transformare a Guvernului Republicii Moldova” şi face parte din setul serviciilor electronice fiscale. Ideea de bază a proiectului s-a centrat pe modernizarea mecanismului existent de livrare şi evidenţă a facturilor şi facturilor fiscale, simplificînd pe această cale interacţiunea agenţilor economici cu Serviciul Fiscal de Stat.
Detalii
21
03 2014
1945

Sondaj Național Anual 2013: a crescut numărul gospodăriilor care dispun de calculatoare și au acces la Internet

La comanda Centrului de Guvernare Electronică, al doilea an consecutiv se realizează sondajul național anual “Percepția, asimilarea și susținerea, de către populație a e-Transformării Guvernării în R. Moldova”.

Rezultatele Sondajului pentru anul 2013 denotă o creștere cu 6 puncte procentuale (p.p.) față de anul 2012 a ponderii gospodăriilor care dispun de cel puțin un calculator. Astfel, 64% dintre respondenți au declarat că dispun de cel puțin un calculator în gospodărie.
Detalii
18
03 2014
1751

Î.S. „Fiscservinform” a lansat în exploatare experimentală un nou produs informaţional - SIA „Arhiva electronică”

În activitatea sa, Serviciul Fiscal de Stat operează zilnic cu un număr semnificativ de documente fiscale arhivate. Astăzi, SFS dispune de o arhivă în volum de circa 14 mln. de documente, acumulate şi păstrate pe parcursul a 6-7 ani de zile de la data recepţionării.

Astfel, volumul foarte mare de documente fiscale face ca managementul documentelor, datelor şi informaţilor din ele să constituie una dintre funcţiile importante ale administrării şi întreţinerii arhivei Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.
Detalii
26
02 2014
1203

(video) A fost lansată o nouă versiune a portalului date.gov.md

Centrul de Guvernare Electronica (CGE) a lansat o nouă versiune a portalului www.date.gov.md.

Aceasta este conectată la platforma tehnologica deschisă CKAN, care este utilizată pe larg de către guvernele mai multor țări în cadrul inițiativei deschiderii datelor.

Potrivit administratorilor, odată cu lansarea noii versiuni a portalului cetățenii vor beneficia de informații publice de interes general cu ajutorul unor instrumente inovative.
Detalii
24
02 2014
3751

SIA „e-Factura” - destinaţie, avantaje, mod de utilizare

Update 12.08.14: au fost adaugate ghiduri de utilizare de la eGov.


Update 26.02.14: au fost adaugate ghiduri de utilizare.De curînd a fost lansat un nou serviciu electronic pentru agenţi economici furnizori, transportatori şi beneficiari de bunuri şi servicii — SIA „e-Factura”. Acest serviciu a fost elaborat în contextul activităţilor de „e-Transformare a Guvernului Republicii Moldova” şi face parte din setul serviciilor electronice fiscale. Ideea de bază a proiectului s-a centrat pe modernizarea mecanismului existent de livrare şi evidenţă a facturilor şi facturilor fiscale, simplificînd pe această cale interacţiunea agenţilor economici cu Serviciul Fiscal de Stat.
Detalii
21
02 2014
2725

„Declaraţie precompletată” soluţie de eficientizare a procesului de raportare către SFS destinat persoanelor fizice

În conformitate cu Codul Fiscal al Republicii Moldova, art.83, alin. (2), persoanele fizice care au mai multe surse de venit sînt obligate să prezinte „Declaraţia cu privire la impozitul pe venit” („CET08”). Declaraţiile sunt depuse anual, iar ultima zi de prezentare a acestora se consideră 31 martie.

Fiecare persoană fizică vizată de necesitatea depunerii declaraţiei are posibilitatea să o prezinte atît în formă fizică, pe suport de hîrtie, cît şi prin intermediul serviciului de raportare „Declaraţie electronică”, prestat de Î.S.”Fiscservinform”.
Detalii
14
02 2014
3204

SIA „Declaraţie electronică” - instrument modern de raportare fiscală

„Declaraţie electronică” este un serviciu dezvoltat şi prestat de Î.S. ”Fiscservinform”, disponibil contribuabililor pe portalul www.servicii.fisc.md şi prin intermediul căruia aceştia perfectează şi prezintă on-line rapoartele către organele fiscale.

Utilizînd sistemul dat de raportare, agenţii economici beneficiază de o serie de avantaje: excluderea necesităţii de deplasare la oficiul fiscal, economisirea resurselor alocate pentru raportare fiscală, flexibilitatea procesului de prezentare a declaraţiilor, datorită funcţionării serviciului 24/24ore, 7 zile pe săptămînă, în condiţii de maximă comoditate.
Detalii