avatar

Servicii electronice

IT în administrare fiscală, serviciile electronice, tehnologiile utilizate și practica mondială din domeniu

23
05 2013
1472

Utilizatorii „Declaraţiei electronice” pot prezenta dările de seamă corectate pentru perioadele fiscale începînd cu 1 ianuarie 2007

Conform scrisorii Ministerului Finanţelor nr. 26-06/2-11/455/1306 din 07.03.2012 referitor la unele particularităţi ce ţin de evidenţa obligaţiilor fiscale, începînd cu luna aprilie 2012, agenţii economici au posibilitatea de a transmite dările de seamă fiscale corectate prin intermediul serviciului „Declaraţie electronică”, pentru perioadele fiscale începînd cu 1 ianuarie 2007.


Detalii
20
05 2013
5331

Услуга «Электронная декларация». Часто задаваемые вопросы

Какова процедура подключения к услуге «Электронная декларация» для экономических агентов, которые стали плательщиками НДС?

1. Ответственные лица (директор, бухгалтер) должны зарегистрироваться на сайте servicii.fisc.md

2. После регистрации позвоните в Центр поддержки клиентов по номеру тел: 022-822-222 для программирования в одном из существующих Центров
Detalii
20
05 2013
9943

Serviciul „Declarație electronică”. Întrebări frecvente

Care este procedura de conectare la serviciul „Declaraţie electronică” pentru agenţii economici care au devenit recent plătitori ai T.V.A.?

1. Persoanele responsabile (director şi contabil) se înregistrează pe portalul www.servicii.fisc.md

2. După înregistrarea utilizatorilor, contactaţi Centrul deAsistenţă şi Contact la numărul de telefon 022-822-222 pentru programare, la unul din centrele de conectare existente:

  • CC Chişinău — bd. Ştefan cel Mare 162, et. 2, bir. 220;
  • CC Bălţi — str. Ştefan cel Mare 128, bir. 313;
  • CC Comrat — str. Comsomolului 20, bir. 2.

Ulterior, conform programării vă apropiaţi la centrul de conectare pentru care aţi optat, cu următoarele documente:
Detalii
20
05 2013
3016

Внедрение мобильной подписи в услугу «Электронная декларация» - новая опция для физических лиц

Республика Молдова находится в числе первых 7 стран в мире и стала первой из стран СНГ, внедривших услугу «Цифровая подпись». Благодаря этому проекту, Правительство РМ выиграло международную премию «Best mGovernment», которая является наградой за лучшие правительственные достижения в области мобильной связи.

С каждым днем электронные государственные услуги становятся доступными все большему числу пользователей.Так, цифровая подпись, выдаваемая Центром специальных телекоммуникаций, имеет юридическую силу, но не все согласны платить за нее.Электронный ключ выдается ГП «Fiscservinform» пользователям услуги «Электронная декларация» бесплатно, но действует только дляналоговых отчетов.

Новая мобильная подпись, внедренная ГНС при поддержке ГП «Fiscservinform» и Центра специальных телекоммуникаций в услугу «Электронная декларация» и выдаваемая в рамках услуги «MPass» операторами мобильной связи, как и цифровая подпись, получаемая в ЦСТ, имеет юридическую силу, как электронный ключ, выдается бесплатно и поддерживается с помощью простого мобильного телефона.
Detalii
22
04 2013
3664

Serviciul electronic „Fişa personală a contribuabilului”

„Fișa personală a contribuabilului”, reprezintă un serviciul nou integrat, care are drept obiectiv prezentarea oricărui contribuabil situația personală fiscală, care include un spectru larg de informații privind datoriile contribuabilului față de Serviciului Fiscal de Stat și termenii de prezentare a dărilor fiscale.
Detalii
13
02 2013
6405

Serviciul electronic e-CNAM

În atenţia angajatorilor şi instituţiilor responsabile de prezentarea formularelor 2-03/l, 2-04/l

Compania Naţională de Asigurări în Medicină informează despre disponibilitatea serviciului de raportare on-line a listelor de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate (formularul 2-03/l) şi listelor de evidenţă nominală a persoanelor asigurate din contul statului (formularul 2-04/l).
Detalii
15
11 2012
1882

Vitalie Ciumacenco: „SIECC–Sistemul informatic de evidenţă a contului curent şi certificare a contribuabilului”

Serviciul Fiscal de Stat, continuînd perfecţionarea şi dezvoltarea sistemului informaţional propriu, începînd cu 01.01.2013 implementează un nou product, care va uşura la maximum deservirea de către organul fiscal a contribuabililor în aspectul evidenţei obligaţiilor fiscale. În complex cu sistemul „E-declaraţie”, deja implementat în serviciul fiscal, contribuabilului i se oferă suplimentar deservirea on-line, ce va diminua la maximum vizitele agenţilor economici la inspectoratul fiscal. Acest nou sistem se numeşte „Sistemului informatic de evidenţă a contului curent şi certificare a contribuabilului”.
Achitarea şi declararea obligaţiilor fiscale reprezintă o parte din responsabilităţile contribuabilului. La rîndul său, organul fiscal este responsabil de evidenţa şi controlul obligaţiilor fiscale şi a plăţilor efectuate de contribuabili (formarea Contului Curent al contribuabilului) şi oferirea unui spectru larg de servicii plătitorilor de impozite.
Detalii
17
11 2011
1792

Viorel Bolocan: Conectare gratuită a plătitorilor T.V.A. la serviciul „Declaraţie Electronică”

Noua metodă de raportare fiscală


Începînd cu 1 ianuarie 2012, pentru circa 15 mii de contribuabili se va simplifica procedura de raportare fiscală. Optimizarea şi simplificarea dată este prevăzută în legislaţia fiscală, şi anume: potrivit prevederilor art. 187, alin. (21) din Codul fiscal (în redacţia Legii nr. 48 din 26.03.2011) şi Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 698 din 22.08.2011, începînd cu 1 ianuarie 2012, subiecţii impunerii cu T.V.A. care se deservesc de:

  • Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (Direcţia Marilor Contribuabili);
  • Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Chişinău;
  • Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Bălţi şi
  • Direcţia administrării fiscale Comrat din cadrul IFS pe UTA Găgăuzia,vor prezenta, în mod obligatoriu, dările de seamă fiscale utilizînd metode automatizate de raportare electronică prin intermediul serviciului „Declaraţie electronică”. În acest context, din anul viitor, contribuabilii vizaţi nu vor mai depune dările de seamă fiscale pe suport de hîrtie, ci doar în formă electronică.

Detalii
16
09 2011
1373

Vitalie Coceban: "Timbre de acciz ca un element de protecție"

Accizele deţin locul trei după ponderea în structura veniturilor la bugetul Republicii Moldova. În 2010, acestea au însumat circa 2,067 miliarde lei sau aproape 17 la sută din suma veniturilor fiscale. Potrivit praticii internaţionale sunt accizate, de obicei, 7-8 grupe de mărfuri. În Moldova, anul trecut, încasările bugetare pe grupe au constituit 191,4 mil. lei din accizele la producţia vinicolă, 207,7 mil. lei – accizele la bere, 408,9 mil.lei – accizele la produsele din tutun, 903,1 mil. lei – accizele la produsele petroliere, 390,8 mil. lei – accizele la autoturisme, accize la alte mărfuri – 44,0 mil. lei, se arată în raportul Ministerului Finanţelor prinvind realizarea bugetului de stat pentru anul trecut.
Detalii
14
07 2011
949

Nicolae Casîm: Centrul de Asistenţă şi Contact – cartea de vizită a Î.S. „Fiscservinform”

Prestarea serviciilor în era comunicaţiilor moderne presupune prelucrarea calitativă şi operativă a unor volume considerabile de apeluri telefonice şi, respectiv, abordări complexe asupra compartimentului dat. Lipsa timpului şi a resurselor umane deseori se răsfrâng negativ asupra calităţii recepţionării apelurilor de intrare de la potenţialii clienţi şi parteneri. Comunicarea permanentă şi tratamentul profesionist, primit în timpul unei conversaţii telefonice de informare şi consultare, între companie şi cetăţeni, care, de regulă, sunt despărţiţi spaţial şi temporar, este o necesitate, deoarece o informare corectă şi promptă provoacă modificări în mentalitatea şi atitudinea cetăţenilor. Dacă aceste probleme nu sunt soluţionate în timp rezonabil, compania furnizoare se va confrunta întotdeauna cu o serie de probleme, ce inevitabil va duce la pierderea încrederii cetăţeanului în capacităţile companiei de ai satisface cerinţele sale. Soluţia menită să rezolve această problemă o constituie formarea şi gestionarea unui Centru de Asistenţă şi Contact (call-center)ca un serviciu pus la dispoziţia cetăţeanului. Companiile, care înţeleg acest lucru şi acordă o atenţie deosebită acestui aspect, ating un nivel înalt de informatizare şi interacţiune cu cetăţeanul.
Detalii