avatar

Servicii electronice

IT în administrare fiscală, serviciile electronice, tehnologiile utilizate și practica mondială din domeniu

21
03 2014
3051

Sistemul Informaţional Automatizat „e-Factura” - simplu, rapid şi sigur

De curînd a fost lansat un nou serviciu electronic pentru agenţii economici — SIA „e-Factura”. Acest serviciu a fost elaborat în contextul activităţilor de „e-Transformare a Guvernului Republicii Moldova” şi face parte din setul serviciilor electronice fiscale. Ideea de bază a proiectului s-a centrat pe modernizarea mecanismului existent de livrare şi evidenţă a facturilor şi facturilor fiscale, simplificînd pe această cale interacţiunea agenţilor economici cu Serviciul Fiscal de Stat.
Detalii
21
03 2014
1911

Sondaj Național Anual 2013: a crescut numărul gospodăriilor care dispun de calculatoare și au acces la Internet

La comanda Centrului de Guvernare Electronică, al doilea an consecutiv se realizează sondajul național anual “Percepția, asimilarea și susținerea, de către populație a e-Transformării Guvernării în R. Moldova”.

Rezultatele Sondajului pentru anul 2013 denotă o creștere cu 6 puncte procentuale (p.p.) față de anul 2012 a ponderii gospodăriilor care dispun de cel puțin un calculator. Astfel, 64% dintre respondenți au declarat că dispun de cel puțin un calculator în gospodărie.
Detalii
18
03 2014
1708

Î.S. „Fiscservinform” a lansat în exploatare experimentală un nou produs informaţional - SIA „Arhiva electronică”

În activitatea sa, Serviciul Fiscal de Stat operează zilnic cu un număr semnificativ de documente fiscale arhivate. Astăzi, SFS dispune de o arhivă în volum de circa 14 mln. de documente, acumulate şi păstrate pe parcursul a 6-7 ani de zile de la data recepţionării.

Astfel, volumul foarte mare de documente fiscale face ca managementul documentelor, datelor şi informaţilor din ele să constituie una dintre funcţiile importante ale administrării şi întreţinerii arhivei Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.
Detalii
26
02 2014
1179

(video) A fost lansată o nouă versiune a portalului date.gov.md

Centrul de Guvernare Electronica (CGE) a lansat o nouă versiune a portalului www.date.gov.md.

Aceasta este conectată la platforma tehnologica deschisă CKAN, care este utilizată pe larg de către guvernele mai multor țări în cadrul inițiativei deschiderii datelor.

Potrivit administratorilor, odată cu lansarea noii versiuni a portalului cetățenii vor beneficia de informații publice de interes general cu ajutorul unor instrumente inovative.
Detalii
24
02 2014
3668

SIA „e-Factura” - destinaţie, avantaje, mod de utilizare

Update 12.08.14: au fost adaugate ghiduri de utilizare de la eGov.


Update 26.02.14: au fost adaugate ghiduri de utilizare.De curînd a fost lansat un nou serviciu electronic pentru agenţi economici furnizori, transportatori şi beneficiari de bunuri şi servicii — SIA „e-Factura”. Acest serviciu a fost elaborat în contextul activităţilor de „e-Transformare a Guvernului Republicii Moldova” şi face parte din setul serviciilor electronice fiscale. Ideea de bază a proiectului s-a centrat pe modernizarea mecanismului existent de livrare şi evidenţă a facturilor şi facturilor fiscale, simplificînd pe această cale interacţiunea agenţilor economici cu Serviciul Fiscal de Stat.
Detalii
21
02 2014
2672

„Declaraţie precompletată” soluţie de eficientizare a procesului de raportare către SFS destinat persoanelor fizice

În conformitate cu Codul Fiscal al Republicii Moldova, art.83, alin. (2), persoanele fizice care au mai multe surse de venit sînt obligate să prezinte „Declaraţia cu privire la impozitul pe venit” („CET08”). Declaraţiile sunt depuse anual, iar ultima zi de prezentare a acestora se consideră 31 martie.

Fiecare persoană fizică vizată de necesitatea depunerii declaraţiei are posibilitatea să o prezinte atît în formă fizică, pe suport de hîrtie, cît şi prin intermediul serviciului de raportare „Declaraţie electronică”, prestat de Î.S.”Fiscservinform”.
Detalii
14
02 2014
3120

SIA „Declaraţie electronică” - instrument modern de raportare fiscală

„Declaraţie electronică” este un serviciu dezvoltat şi prestat de Î.S. ”Fiscservinform”, disponibil contribuabililor pe portalul www.servicii.fisc.md şi prin intermediul căruia aceştia perfectează şi prezintă on-line rapoartele către organele fiscale.

Utilizînd sistemul dat de raportare, agenţii economici beneficiază de o serie de avantaje: excluderea necesităţii de deplasare la oficiul fiscal, economisirea resurselor alocate pentru raportare fiscală, flexibilitatea procesului de prezentare a declaraţiilor, datorită funcţionării serviciului 24/24ore, 7 zile pe săptămînă, în condiţii de maximă comoditate.
Detalii
14
12 2013
1568

Particularităţile implementării proiectelor IT în administrarea fiscală

Activitatea Serviciului Fiscal de Stat, avînd la bază principiul „Funcţionarul fiscal în serviciul Contribuabilului”, este orientată spre asigurarea comodităţii contribuabililor în raportarea fiscală, minimizarea costurilor aferente acestui proces, sporirea conformării benevole şi promovarea civismului fiscal în rândul populaţiei. Toate aceste imperative au determinat implementarea unor schimbări calitative în gestiunea fiscală, fiind dictate inclusiv de diversitatea relaţiilor de cooperare, de perfecţionarea proceselor tehnologice şi mecanismelor de management, dezvoltarea tehnologiilor informaţionale şi facilitarea interacţiunii SFS cu societatea civilă, mediul de afaceri şi autorităţile publice.
Detalii