avatar

Servicii electronice

IT în administrare fiscală, serviciile electronice, tehnologiile utilizate și practica mondială din domeniu

25
01 2017
1697

Pașii de conectarea la serviciile fiscale electronice

Stimați contribuabili, anul 2017 a venit cu noi modificări în legislația fiscală, astfel, conform prevederilor art. 187 alin. (21) lit. d) și e) din Codul Fiscal, începând cu 01 ianuarie 2017 subiecții care desfășoară activități profesionale în sectorul justiției și contribuabilii care la situația din 1 ianuarie 2016 aveau angajați mai mult de 5 salariați, darea de seamă fiscală se prezintă utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în forma și în modul reglementat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
Detalii
13
01 2017
661

Eficiența și transparența administrării fiscale prin prisma tehnologiilor informaționale moderne

În premieră, Serviciul Fiscal de Stat, în comun cu Î.S. ,,FISCSERVINFORM”, a convocat și desfășurat o serie de ședințe de lucru cu genericul ,,Dezvoltarea, administrarea și întreținerea sistemelor informaționale fiscale”. Întrunirile s-au axat pe importanța asigurării unei funcționalități și disponibilități de calitate a Sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat, asigurării unor procese de interes public care constituie securitatea financiară a Statului Republica Moldova.
Detalii
20
12 2016
582

Servicii fiscale electronice: realizări și perspective

La 19 decembrie 2016 a avut loc „Masa rotundă cu genericul: „Serviciile fiscale electronice: realizări și perspective””. Evenimentul a avut scopul de a informa mediul de afaceri privind realizările înregistrate în perioada 2008-2016 (în speță rezultatele aferente lansării Serviciilor fiscale electronice în anul 2016) și a prezenta tendințele de dezvoltare a sistemului informațional fiscal și a serviciilor electronice pentru anul 2017, precum și stabilirea unor relații și forme de dialog, prin atragerea asociațiilor de afaceri în procesul de dezvoltare a noilor servicii și soluții pentru societatea.
Detalii
07
12 2016
1237

Procedura de conectare la serviciile fiscale electronice

În scopul elucidării și explicării unor aspecte ce țin de obținerea accesului la serviciile electronice de către persoanele juridice, Î.S. „Fiscservinform” informează că, obținând semnătură electronică, indiferent de prestatorul de servicii de certificare care a generat această semnătură, nu se oferă în mod automatizat și accesul la serviciile fiscale electronice. Respectiv, accesul la serviciile fiscale electronice se asigură prin semnarea unui Acord/Contract de conectare la serviciile fiscale electronice cu Serviciul Fiscal de Stat, prin intermediul Î.S. „Fiscservinform”.
Detalii
05
12 2016
1875

Stimați titulari ai „Semnăturii electronice Fiscservinform”!

Centrul de certificare al Î.S. „Fiscservinform” vă aduce la cunoștință că, din momentul ridicării semnăturii electronice, la unul din oficiile amplasate în mun. Chișinău, mun. Bălți sau mun. Comrat, sau la primirea semnăturii electronice prin serviciile de livrare gratuită la adresa indicată de Dumneavoastră, este necesar să descărcați soft-ul de verificare și aplicare a semnăturii „SecureSign” și driver-ul pentru e-Token (flash).
Detalii