avatar

Expert

Publicarea opiniei experților naționali şi internaționali în domeniul administrarii fiscale și economiei naționale

13
12 2019
641

Dreptul la concediul paternal

Conform legislației, tatăl copilului nou-născut are dreptul la concediu paternal pentru a participa la îngrijirea copilului. Urmează ca să i se acorde persoanei concediul paternal în cazul în care, tatăl beneficiază de indemnizație de maternitate de 126 de zile pentru soția care nu lucrează dar, se află la întreținerea acestuia?

Potrivit art. 1241 al Codului muncii (CM) tatălui copilului nou-născut i se acordă un concediul paternal pentru a asigura participarea lui efectivă la îngrijirea copilului nou-născut. Durata concediului paternal este stabilită de 14 zile calendaristice şi pe perioada concediului paternal, salariatul beneficiază de o indemnizație paternală care nu poate fi mai mică decât venitul mediu lunar asigurat pentru perioada respectivă și care este achitată din bugetul asigurărilor sociale de stat. Prin urmare, indemnizația paternală se stabilește tatălui copilului nou-născut.
Detalii
09
12 2019
472

Оформление платежей, поступивших на счет, открытый у оператора платежной системы онлайн (например, PayPal)

В соответствии с положениями ст. 7 Закона о предпринимательстве и предприятиях № 845/1992, предприятие обязано хранить денежные средства в финансовых учреждениях и рассчитываться с национальным публичным бюджетом, со служащими, кредиторами, а также по другим платежным обязательствам через финансово-банковскую систему в порядке, установленном нормативными актами Национального банка Молдовы (НБМ).

Detalii
09
12 2019
476

Reflectarea plăților efectuate la contul deschis la un operator al unui sistem de plăți online (ех: PayPal)

Conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, întreprinderea, în conformitate cu legislația în vigoare, este obligată să păstreze mijloacele bănești în instituții financiare și să achite plățile la bugetul public național, angajaților, creditorilor, precum și să onoreze celelalte obligații de plată prin sistemul financiar-bancar, în modul stabilit de actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM).

Detalii