avatar

Expert

Publicarea opiniei experților naționali şi internaționali în domeniul administrarii fiscale și economiei naționale

15
09 2011
2075

Alexandru Fala: Analiza efectelor introducerii cotei zero la impozitul pe venitul din activitatea de antreprenoriat

La momentul introducerii cotei 0 pentru impozitul pe activitatea de antreprenoriat au fost ample dezbateri privind opurtunitatea acestei măsuri. Din 2007, de la introducerea cotei zero, despre acest subiect s-a uitat: nu au fost realizate analize, care să estimeze efectele acestei măsuri pentru economia Republicii Moldova şi nici la nivel de opinii nu au fost formulate aprecieri clare privind eficienţa acestei acţiuni. În acest context, articolul dat reprezintă o primă tentativă de evaluare a efectelor aplicării impozitului 0 pe profit asupra activităţii economice. Concomitent autorul se expune referitor la reintroducerea impozitului pe venit din activitatea de antreprenoriat.

Anul 2007 a fost marcat de realizarea unor măsuri economice neordinare: introducerea cotei 0 la impozitul pe venit din activitatea de antreprenoriat, amnistierea fiscală şi legalizarea capitalului. Realizarea acestor acţiuni urma să impulsioneze activitatea economică. Introducerea cotei 0 la impozitul pe venit, în comparaţie cu celelate măsuri, ce au un impact pe termen scurt, trebuia să asigure efecte pe o perioadă mai lungă de timp. Se spera că cota 0 pentru impozitul pe profit va contribui la accelerarea creşterii economice, în special, datorită dinamizării activităţii investiţionale. Reducerea impozitului pe venit ar fi determinat majorarea profitului nedestribuit al companiilor, în felul acesta sporind capacităţile investiționale ale firmelor. Concomitent, se aştepta că această măsură va spori atractivitatea investiţională a Republicii Moldova pentru agenţii economici din străinătate.
Detalii
13
07 2011
2803

Лилиана Агаркова: О налогообложении доходов в форме роялти

Рассмотрение проблемы осуществляем, опираясь на принципы нейтральности в налогообложении, достоверности и справедливости, установленные Налоговым кодексом.

Компьютерные программы являются одним из самых молодых и в то же время самых сложных и специфических объектов права интеллектуальной собственности. Точкой отсчета в развитии компьютерных технологий принято считать 1946 год, когда был выдан патент создателям электронно-числового интегратора ENIAC. В 1978 году Всемирная организация интеллектуальной собственности приняла Типовые положения по охране программного обеспечения вычислительных машин, состоящие из десяти разделов.
Detalii
06
05 2011
1472

Лилиана Агаркова:"Удержание подоходного налога из компенсационных выплат при сокращении штатов"

Проблема неоднозначности норм налогового законодательства – одна из наиболее актуальных на сегодняшний день, и не только в нашей стране.
С совершенствованием Налогового кодекса появилась надежда, что налоговое законодательство станет системным и логичным, будет легко поддаваться толкованию и применению. Прошедшие десятилетия показали, что законодательство развивается, становится лучше, понятнее, однако белые пятна остаются.

Рассматривать, обсуждать проблему налогообложения компенсационных выплат в связи с сокращением штатов по инициативе работодателя важно как для налогоплательщиков, так и для налоговых органов, органов социальной защиты, поскольку проблема лежит на стыке интересов гражданина, защищенных Конституцией, и органов публичной власти, ответственных за политику социальных гарантий и обеспечение поступлений в бюджеты.
Detalii
06
05 2010
1774

Viorel Rusu:"Opinie privind impozitarea indemnizaţiilor de concediere"

La aplicarea legislaţiei fiscale, la fel ca şi a oricărei legislaţii ce afectează interesele cetăţenilor şi altor particulari, este necesar să fie respectată proporţionalitatea dintre interesele publice (în cazul dat colectarea veniturilor la buget) şi interesele private (cetăţeanul trebuie să se simtă confortabil şi nu trebuie să se simtă discriminat, în raport cu persoanele aflate în condiţii similare ori să simtă atitudine ostilă sau indiferentă din partea oricăror autorităţi publice).

Practica, în special internaţională, demonstrează că succesul unei administrări fiscale depinde foarte mult de atitudinea corectă şi binevoitoare faţă de contribuabil, cu asigurarea inevitabilităţii răspunderii (în special faţă de contribuabilii care comit evaziuni fiscale în proporţii deosebit de mari).
Detalii