avatar

Expert

Publicarea opiniei experților naționali şi internaționali în domeniul administrarii fiscale și economiei naționale

30
07 2018
3121

Calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat din indemnizaţia de eliberare din serviciu

Potrivit prevederilor art. 186 din Codul muncii al Republicii Moldova, salariaţilor concediaţi în legătură cu lichidarea unităţii sau cu încetarea activităţii angajatorului persoană fizică, cu reducerea numărului ori a statelor de personal la unitate li se garantează:

a) pentru prima lună – plata unei indemnizaţii de eliberare din serviciu egală cu mărimea sumată a unui salariu mediu săptămânal pentru fiecare an complet lucrat la unitatea în cauză, dar nu mai mare decât şase salarii medii lunare şi nu mai mică decât un salariu mediu lunar. Dacă unitatea a fost succesorul de drept al unei unităţi reorganizate anterior şi contractul individual de muncă cu salariaţii în cauză nu a încetat anterior, se vor lua în calcul toţi anii de activitate;
Detalii
28
07 2018
793

Regimul vamal de admitere temporară

Regimul vamal de admitere temporară permite utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova, cu suspendare totală sau parţială de drepturi de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, a mărfurilor şi mijloacelor de transport străine destinate reexportului în aceeaşi stare, cu excepţia uzurii lor normale. Organul vamal autorizează admiterea temporară numai a mărfurilor şi a mijloacelor de transport care pot fi identificate şi nu sunt prohibite de a fi introduse în RM.
Detalii
26
07 2018
1107

Procedura de înființare a unui antrepozit vamal

În contextul reformei actelor permisive implementate în Republica Moldova, autorizația de antrepozit vamal a fost recunoscută drept un act permisiv, iar procedura de eliberare a acesteia a fost modificată. În paralel, articolele Codului vamal (CV) care reglementează condițiile pe care trebuie să le întrunească un antrepozit vamal au fost modificate și ele. În acest context, spre atenția cititorului se propune o descriere completă și exhaustivă a procedurii de înființare a unui antrepozit vamal conform cadrului normativ în vigoare.
Detalii
24
07 2018
589

Calcularea termenelor stabilite de instanţele de judecată şi expirarea termenului stabilit la o anumită oră

Importanţa termenelor procedurale este justificată prin faptul că acestea stabilesc regimul temporal optim pentru realizarea justiţiei: pe de o parte, mobilizează cercetarea cauzei, iar pe de alta,contracarează urgența nejustificată a realizării drepturilor şi obligaţiilor procesuale.

Termenele procedurale sunt o modalitate de ordonare a realizării acţiunilor procesuale, de asigurare a celerităţii înfăptuirii actului de justiţie şi de fortificare a securităţii raporturilor juridice.
Detalii
23
07 2018
1403

Contractul de Societate Civilă: aspecte juridice

În ultima perioadă tot mai multe companii îşi unesc eforturile şi activele pentru a penetra pe piaţă şi în scopul obţinerii unor beneficii suplimentare, fără a institui o formă organizătorico-juridică. Respectiv, în procesul activităţii acestora apar mai multe întrebări, iar la unele din ele vom oferi răspunsul astăzi.
Detalii
30
06 2018
263

Когда политика затмевает экономику

НЬЮ-ХЕЙВЕН – С каждым днём становится всё очевидней, что администрация президента США Дональда Трампа в меньшей степени заботится об экономике и в большей – о силовом применении политической власти. Это, конечно, является причиной огромного разочарования для тех из нас, кто занят на ниве экономического искусства и науки. Но пока что вердикт очевиден: Трамп и его команда по-прежнему пренебрегают практически всеми общепринятыми принципами экономики.
Detalii
28
06 2018
2590

Последствия представления отчета IPC18 с неполными или ошибочными данными

Мы являемся хозяйствующим субъектом с более чем 100 сотрудниками. В установленный законодательством срок мы представили отчет IPC18 за январь-апрель 2018 г. Недавно нам позвонил один из сотрудников, который подал в Территориальную кассу социального страхования заявление о назначении пенсии, и сообщил, что пенсия не может быть назначена, потому что отсутствуют данные за февраль и март. Мы же в свою очередь получили расписку о том, что отчет был принят. Как нам следует поступить в данной ситуации?
Detalii
25
06 2018
940

Particularităţile contabilităţii caselor de amanet (lombard)

I. Aspecte juridice ale activităţii

Lombardurile sunt instituții de creditare, care oferă populației posibilitatea de a-și păstra obiectele de uz personal și casnic, precum și de a primi împrumuturi cu amanetarea acestor obiecte. Lombardurile își pot desfășura activitatea doar după obţinerea licenței.

În activitatea sa entitățile (casele de amanet) se conduc de următoarele acte normative:
Detalii
25
06 2018
2166

IPC18: отражение неоплачиваемого отпуска, предоставленного работникам

На протяжении последних месяцев многие работники предприятия стали брать отпуск за свой счет: одни на более длительный период, другие – только на один день. Как нужно отражать категорию 159 «лицо, находящееся в неоплачиваемом отпуске (за свой счет)» в Отчете IPC18?

Категория 159, как и другие категории, содержащиеся в Классификаторе категорий застрахованных лиц, была введена в целях обеспечения процесса назначения пособий социального страхования и применяется в соответствии с нормами одной или нескольких статей законодательства в данной области.
Detalii
23
06 2018
771

Reducerile de preț și tratarea acestora la determinarea valorii în vamă

Poate sau nu să fie acceptată o reducere de preț în vederea determinării valorii în vamă? De foarte multe ori, această întrebare este o provocare atât pentru operatorii economici, cât și pentru autoritățile vamale. În continuare vom încerca să dezvăluim acest subiect în contextul evaluării vamale.
Detalii