avatar

Tichet de masă

Tichet de masă pe suport de hîrtie – bon de valoare emis de către operator în condițiile prezentei legi, acordat de către angajator salariaților, pentru a fi folosit ca instrument de plată în scopul procurării produselor alimentare în unitățile comerciale/de alimentație publică care au încheiat un contract de prestare a serviciilor cu operatorul;

Tichet de masă pe suport electronic – card de plată prevăzut la art. 5 pct. 401 din Codul fiscal, emis de către operator în condițiile prezentei legi, acordat de către angajator salariaților, pentru a fi folosit ca instrument de plată în scopul procurării de produse alimentare în unitățile comerciale/de alimentație publică care au încheiat un contract de prestare a serviciilor cu operatorul.

LEGE Nr. 166 din 21.09.2017 cu privire la tichetele de masă
Publicat: 20.10.2017 în Monitorul Oficial Nr. 364-370, art Nr: 618

27
03 2018
1194

Compania franceză EDENRED este primul operator din Republica Moldova licențiat în producerea tichetelor de masă

Licența acordată de către Agenția Servicii Publice îi permite investitorului francez, lider mondial în servicii preplătite pentru companii, să-și înceapă operațiunile în Republica Moldova.

Anterior EDENRED și-a instalat la sediul din Chișinău echipamentul de producere a tichetelor de masă, a făcut angajări de personal și a încheiat contracte cu partenerii locali, întreprinderi și magazine alimentare.
Detalii
17
03 2018
2214

Вступил в силу Регламент о порядке использования талонов на питание

Текст документа, утвержденный Правительством 12 марта 2018 г., опубликован в «Официальном мониторе» 16 марта текущего года. Его положения применимы к операторам, которые обладают лицензией на осуществление деятельности по обороту талонов на питание; работодателям, которые предоставляют талоны на питание работникам в условиях Закона № 166 от 21 сентября 2017 г. о талонах на питание; торговым предприятиям/предприятиям общественного питания, предоставляющим услуги по общественному питанию и/или продаже пищевых продуктов.
Detalii
15
03 2018
831

Selectarea operatorului: o decizie fundamentală

Mai multe companii și-au anunțat intenția de a emite tichete de masă în Republica Moldova. Cum alegem emitentul de tichete de masă? Care aspecte trebuie analizate pentru o decizie fundamentată?

Autorizație
În mod cert pentru a emite tichete de masă, este necesar ca operatorul de tichete de masă să dețină autorizație pentru emiterea lor – cerință stabilită prin Legea cu privire la tichetele de masă.
Detalii
13
03 2018
1846

Circuitul tichetelor de masă, precizat

Executivul a aprobat ieri Regulamentul cu privire la modul de operare cu tichetele de masă.
Potrivit ministrului Finanţelor, Octavian Armaşu, Regulamentul vine să pună în aplicare prevederile Legii cu privire la tichetele de masă.

Acesta stabileşte normele de procedură pentru fiecare subiect în parte, implicat în lanţul de circulaţie a tichetelor de masă. Sunt vizați angajatorii care vor oferi tichete de masă salariaților, unitățile comerciale/de alimentație publică care vor accepta aceste tichete și operatorii care vor emite tichete de masă, a menţionat ministrul.
Detalii
28
02 2018
668

О расходовании талонов на питание

Вправе ли работодатель устанавливать различную номинальную стоимость талонов на питание для различных категорий работников?

Работодатель вправе предоставлять сотрудникам талоны на питание любой номинальной стоимости, но не менее 35 леев за каждый отработанный день. Вычитаемая в налоговых целях сумма не может превышать 45 леев в день. В законодательстве нет указания стоимости талона на питание в зависимости от категории работника, однако существует риск того, что подобная практика может быть воспринята как дискриминация одних работников перед другими.
Detalii
27
02 2018
617

Despre consumul tichetelor de masă

Poate angajatorul să stabilească valoarea nominală diferită a tichetelor de masă pentru diferite categorii de angajați?

Angajatorul are dreptul să acorde tichete de masă cu orice valoare nominală dar nu mai mică de 35 lei pentru fiecare zi lucrătoare. Valoarea deductibilă în scop fiscal a unui tichet de masă nu poate depăși suma de 45 lei. Nu exista o prevedere precisă în lege cu privire la valoarea acordată în funcție de categoria de angajat, însă exista riscul ca această practică sa fie considerată discriminatorie.
Detalii
23
02 2018
1274

EDENRED, pregătită să producă primele tichete de masă din Republica Moldova

Compania franceză Edenred este pregătită din punct de vedere tehnic, operațional și comercial pentru a lansa tichetele de masă în Republica Moldova și estimează că va produce primul tichet de masă în luna martie, după primirea autorizației de la Agenția de Servicii Publice.

În acest scop Edenred și-a instalat la sediul din Chișinău echipamentul de producere a tichetelor de masă și a făcut angajări de personal.
Detalii
23
02 2018
1283

Оплата продуктов талонами на питание

Вправе ли владелец талона на питание приобрести продукты, используя несколько талонов в один день в одной и той же торговой точке?

Законодательством не ограничено ежедневное количество использованных талонов на питание на одну торговую точку с условием, что срок действия талонов на питание не истек и они предъявлены лицом, на имя которого были выданы.
Detalii
23
02 2018
580

Achitarea produselor cu tichetele de masă

Poate deținătorul tichetului de masă să procure produsele alimentare, achitând cu mai multe tichete de masă în aceiași zi la același comerciant?

Cadrul legal nu impune vreo limită referitor la numărul de tichete de masă utilizate pentru achitarea produselor alimentare în aceiași zi la același comerciant, în condiția în care tichetele de masă sunt valide și prezentate de purtătorul acestora.
Detalii
22
02 2018
506

О суммовой разнице при оплате продуктов талоном на питание

В случае оплаты продуктов талоном на питание, выданного на бумажном носителе, сумма покупки может быть меньше номинальной стоимости талона, а торговые сети и пункты общественного питания ограничены законом и не вправе возвращать разницу деньгами. Что происходит с излишками сумм, которые накапливаются в магазинах и кафе? Как эти излишки будут учитываться в бухгалтерском учете?

При покупке продуктов питания, стоимость которых меньше номинальной стоимости талонa на питание, разница не возмещается в денежной форме.
Detalii