avatar

Tichet de masă

Tichet de masă pe suport de hîrtie – bon de valoare emis de către operator în condițiile prezentei legi, acordat de către angajator salariaților, pentru a fi folosit ca instrument de plată în scopul procurării produselor alimentare în unitățile comerciale/de alimentație publică care au încheiat un contract de prestare a serviciilor cu operatorul;

Tichet de masă pe suport electronic – card de plată prevăzut la art. 5 pct. 401 din Codul fiscal, emis de către operator în condițiile prezentei legi, acordat de către angajator salariaților, pentru a fi folosit ca instrument de plată în scopul procurării de produse alimentare în unitățile comerciale/de alimentație publică care au încheiat un contract de prestare a serviciilor cu operatorul.

LEGE Nr. 166 din 21.09.2017 cu privire la tichetele de masă
Publicat: 20.10.2017 în Monitorul Oficial Nr. 364-370, art Nr: 618

31
10 2017
2003

Tichete de masă: Statutul juridic şi opţiunile operatorului economic

Partea I.
Partea II.
Partea IV.

Agentul economic care doreşte să desfăşoare activitate de operare cu tichetele de masă (în continuare – operator economic), inclusiv de emitere și de rambursare a valorii acestora, trebuie să desfăşoarea activitatea în una din următoarele forme organizatorico — juridice:

a) Societate pe acţiuni
b) Societate cu răspundere limitată
.
Detalii
30
10 2017
12693

Legea cu privire la tichetele de masă. Perspectivele salariaţilor

Partea II.
Partea III.
Partea IV.

În Monitorul Oficial nr. 364-370 din 20 octombrie 2017 a fost publicată Legea nr. 166 din 21 septembrie 2017 cu privire la tichetele de masă, care reglementează procedura de emitere, acordare, acceptare şi rambursare a valorii tichetelor de masă, statutul operatorilor, precum şi raporturile dintre operatori, angajatori şi unitățile comerciale/de alimentație publică.
Detalii
20
10 2017
4228

Талоны на питание. Налоговый вычет в пределах разумного

Закон о талонах на питание опубликован в сегодня, 20 октября, в МО и регулирует порядок выпуска, предоставления, принятия талонов на питание и возмещения их стоимости, статус операторов, условия хранения и учета талонов, а также взаимоотношения операторов, работодателей с предприятиями торговли и общественного питания.
Detalii
19
05 2017
1741

Талоны на питание будут узаконены

Председатель Парламента Андриан Канду сообщил в ходе пресс-конференции, что предложенный ранее для публичных дебатов законопроект о талонах на питание для работников зарегистрирован в законодательном органе, будет передан профильным комиссиям для подготовки к рассмотрению на пленарном заседании с тем, чтобы закон был принят до конца июля текущего года.
Detalii