avatar

Microfon

Compartimentul «Microfon» prezintă opiniile, propunerile și sugestiile specialiștilor din diverse domenii, inclusiv sindicate, patronate, reprezentanțanți ai sectoarelor economiei cu privire la legislație, administrare fiscală, proiecte, economia națională

04
03 2014
1234

Экономия в пенсионных накоплениях

Во всем мире программы государственного пенсионного обеспечения испытывают финансовые трудности. В связи с постоянным ростом средней продолжительности жизни число пенсионеров растет быстрее, чем поступающие налоги для финансирования пенсий.

Бюджетное управление конгресса Соединенных Штатов Америки прогнозирует, что доля программы социального обеспечения в части выплат пенсий по старости вырастет более чем на четверть в последующие 25 лет, с 4,9 процента сегодня до 6,2% ВВП к 2038 году.
Detalii
14
02 2014
1840

Доверяя Биткоину

Интернет валюта «Биткоин» окружена неясностями. Это спекулятивный пузырь? Неужели она настолько анонимна, как утверждают ее сторонники? Можно ли и вправду использовать биткоин, чтобы приобрести легендарный сорт конопли под названием «Белая Вдова» или нанять киллера?

Это, конечно, интересные вопросы, но они отвлекают внимание от гораздо более важной дискуссии о потенциале биткоина в области стимулирования инновации в финансовом секторе.
Detalii
05
02 2014
1746

Prețurile la unele servicii medicale pentru cei care nu au poliță medicală ar putea crește. Managerii spitalelor susțin inițiativa, deoarece, spun ei, unele tarife chiar sunt exagerat de mici

Prețurile la unele servicii medicale pentru persoanele neasigurate ar putea să crească. Oficialii Ministerului Sănătății au anunțat că se cere o ajustare, deoarece tarifele pe care le achită Compania Națională de Asigurări în Medicină sunt mai mari, decât cele achitate contra cost.

Directorii de spitale spun că tarifele sunt, într-adevăr, mult mai mici, decât cheltuielile pe care le suportă și că și-ar dori o majorare, însă cred că pentru oamenii săraci decizia va fi prea drastică.
Detalii
30
01 2014
1189

Expert: Moldova va semna noul memorandum cu FMI, indiferent de divergențele în privința TVA

Mărimea cotei TVA în agricultură este cauza divergenţelor în cadrul negocierilor experţilor Misiunii FMI cu guvernul Moldovei, dar în orice caz noul Memorandum va fi semnat”, este convinsă directorul adjunct al Centrului pentru Studii Strategice şi Reforme, doctorul în ştiinţe economice Elena Gorelova.

Aceasta a relatat corespondentului „INFOTAG” că FMI pur şi simplu nu are altă opţiune decât să semneze un nou program de colaborare, chiar dacă guvernul Moldovei nu va accepta să majoreze cota TVA în agricultură de la 8% la standardele 20%.
Detalii
28
01 2014
1582

Legea plafonării taxelor locale nu trece de Curtea Constituţională

Curtea Constituţională a decis că prevederile legislative privind plafonarea mai multor taxe locale sunt neconstituţionale, adoptate în penultima şedinţă a Parlamentului din 2013.

Decizia a fost anunțată de către președintele CC, Alexandru Tănase, Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Detalii
15
01 2014
2192

Plafonul taxelor locale: cui serveşte şi cine pierde?

O delegaţie a Congresului autorităților locale va încerca să convingă Guvernul şi Parlamentul să anuleze reintroducerea limitelor pentru taxele locale.

Partidul liberal a contestat astăzi la Curtea Constituţională unele prevederi ale politicii bugetar — fiscale pentru anul 2014 care se referă la reintroducerea unui plafon maxim pentru taxele percepute de primării de la agenţii economici.
Detalii
14
11 2013
2931

Людмила Лапицкая: Льготы по подоходному налогу: налоговые и бухгалтерские аспекты

Рассмотрим отражение в бухгалтерском учете льгот по подоходному налогу, касающихся освобождения от налогообложения налогооблагаемого дохода хозяйствующих субъектов, продукция основных видов деятельности которых определяется согласно приложению 7 к Закону о введении в действие I и II разделов НК.
Detalii
16
09 2013
3650

Людмила Лапицкая: "Особенности реорганизации государственных предприятий"

Вопросы отражения в учете операций по реорганизации предприятий всегда были и будут актуальны, а для государственных предприятий они приобретают особое значение. Прежде всего, это связано со спецификой данных предприятий, с необходимостью принятия по ним решений на государственном уровне, которые обязательны к исполнению. При этом следует иметь в виду нормативные акты в области гражданского права, налогообложения, бухгалтерского учета.
Detalii
16
09 2013
2686

Людмила Лапицкая: "Подоходный налог, рассчитанный от дохода от операционной деятельности"

Наше предприятие уплачивает подоходный налог 3% от дохода от операционной деятельности. Временно свободные денежные средства были размещены на банковском депозите сроком на три года, проценты по депозиту начисляются ежемесячно. Нужно ли уплачивать подоходный налог от процентных начислений, полученных по банковскому депозиту?

Статья 542 «Объект налогообложения» НК определяет как базу налогообложения доход от операционной деятельности. При получении процентных начислений по банковскому депозиту в бухгалтерском учете будет сделана следующая запись:
Detalii