avatar

Microfon

Compartimentul «Microfon» prezintă opiniile, propunerile și sugestiile specialiștilor din diverse domenii, inclusiv sindicate, patronate, reprezentanțanți ai sectoarelor economiei cu privire la legislație, administrare fiscală, proiecte, economia națională

27
05 2013
1673

Veaceslav Ciobanu: "Dividendele nedorite sau despre soarta vitregă a contabilului"

Pun în discuţie o problemă, care de mai mulţi ani nu are o interpretare univocă şi poate provoca sancţionarea entităţilor, în primul rînd, din motivul că legislaţia fiscală la acest capitol este imperfectă. Va fi vorba despre impozitarea dividendelor şi altor operaţiuni de capital.


Întrebarea cheie este: Majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat al entităţii (S.A., S.R.L., I.S., etc) este o repartizare de dividende sau nu?


La prima vedere pare că această întrebare mai mult ţine de o interpretare a legislaţiei fiscale şi nu de careva politici contabile. Posibil că da, dar pentru a lămuri întrebarea de mai sus aspectul contabil ce ţine de înţelegea conţinutului economic al operaţiunii, în conformitate cu standardele profesionale de contabilitate, este foarte importantă. Concluziile care se conţin în acest sens în SNC, SIRF sunt relevante şi ne permit să înţelegem conţinutul economic al noţiunii de dividend.


Detalii
27
05 2013
1760

Налоговые ожидания и предложения бизнес-сообщества на 2013 год

В конце марта 2012 г. Министерство финансов предложило бизнес-сообществу рассмотреть проект документа «Направления налоговой и таможенной политики на среднесрочный период 2013 – 2015 гг.» («Obiectivele politicii fiscale şi vamale pe termenul mediu 2013 – 2015»).


Во вводной части проекта приведены следующие приоритетные задачи:


(1) обеспечение равных, стабильных и прозрачных налоговых правил (asigurarea echităţii, stabilităţii şi transparenţei fiscale);
(2) оптимизация налогового бремени (optimizarea presiunii fiscale);
(3) стабилизация и упрощение налогового законодательства (stabilizarea şi simplificarea legislaţiei fiscale);
(4) гармонизация базовых принципов национального законодательства с таковыми в ЕС (armonizarea principiilor puse la baza legislaţiei fiscale naţionale cu cea comunitară).


Бизнес-сообщество всецело поддерживает эти приоритеты.


Detalii
24
05 2013
2407

Veaceslav Ciobanu: „Diferenţe de sumă” – aspecte contabile şi fiscale. Altă abordare.

De mai multe ori am menţionat că unele din probleme, legate de înţelegere a legislaţiei fiscale, au la bază, în primul rînd, necunoaşterea bună a standardelor performante de contabilitate, lipsa experienţei în implementarea acestor standarde. De cîţiva ani s-a declarat trecerea obligatorie sau facultativă la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (SIRF), dar eforturi consistente pentru a le cunoaşte nu depunem (autorităţi de stat, entităţi, contabili, auditori, etc). Puţină lume cunoaşte aceste standarde, luînd în consideraţie faptul că pentru o cadegorie de întreprinderi acestea sunt obligatorii pentru folosinţă. Inclusiv şi din acest motiv, nu avem răspunsuri la multe întrebări şi, ca rezultat, în unele cazuri păşim pe o pistă greşită.

Detalii
21
05 2013
2178

Mihail Caraman, Alex Milcev: "Despre activitatea fiscală în Republica Moldova"

Sistemul fiscal al Republicii Moldova, ca şi al altor ţări, este bazat pe conformarea voluntară a contribuabililor la declararea şi la plata obligaţiilor fiscale către buget. În acest sens, instituirea unui cadru unitar al relaţiilor de parteneriat în raport cu mediul de afaceri şi cetăţeni, bazat pe încrederea şi susţinerea reciprocă, este foarte important, chiar primordial.

De aceea, activitatea Serviciului fiscal trebuie să fie îndreptată spre oferirea unor soluţii optime şi competente contribuabililor, concretizate într-un ansamblu de servicii automatizate de o înaltă calitate, bazate pe realizările de ultimă oră în domeniul tehnologiilor informaţionale, concomitent cu armonizarea legislaţiei fiscale a Republicii Moldova la standardele internaţionale de administrare fiscală.
Detalii
21
05 2013
1935

Светлана Чебан, Александру Мунтяну: Налоговая практика с позиции представителей бизнеса

Компания PwC приветствует открытость налоговых органов и Министерства финансов к конструктивным реформам в части налогового администрирования, а также в получении от бизнес — сообщества рекомендаций относительно его дальнейшего совершенствования.
Исходя из приоритетных задач Государственной налоговой службы (ГНС) в среднесрочной перспективе, особое внимание уделяется совершенствованию процедур по самостоятельному и добровольному исчислению и своевременной уплате налогов и сборов со стороны налогоплательщиков.
Detalii
21
05 2013
1620

Раиса Бежан: Налоговая практика с позиции представителей бизнеса

Издание журнала «Monitorul fiscal FISC.md» — один из давно ожидаемых инструментов решения многих налоговых вопросов налогоплательщиков.

Налоговый кодекс Молдовы не имел прототипов. Его созданием хотелось установить единый подход к администрированию всех налогов (прямых, косвенных, местных, социальных). На деле эта мысль не была реализована. В пятом разделе предусмотрены различные меры для администрирования различных налогов, что дискредитирует саму идею упрощения администрирования сбора налогов.
Detalii
20
05 2013
1641

Юрий Ликий: Представление официальной позиции налоговой службы: проблемы и решения

Тема официальной позиции налоговой службы сегодня является очень актуальной и достаточно острой. Отношения налогоплательщика и государства всегда специфичны, но любое цивилизованное государство заинтересовано в обеспечении таких условий, чтобы налогов в бюджет поступало больше, а сам процесс сбора налогов был максимально эффективен. Именно поэтому налоговой службой в последнее время всё чаще подчеркивается важность осознания плательщиком необходимости добровольной уплаты налогов.
Detalii
20
05 2013
1347

Мировые тенденции налогового администрирования

Говоря о современных тенденция налогового администрирования, было бы абсолютно невозможно не упомянуть об одном из самых распространенные его инструментов — налоговом планировании.

Остановимся на основных методах налогового планирования, а именно:
  • предварительных налоговых заключениях (tax rulings) и
  • обязательном раскрытии информации (statutory advance disclosure)

Предварительные налоговые заключения (tax rulings)

Этот метод налогового планирования предполагает получение заключения налоговых органов в отношении определенных норм налогового законодательства, либо налоговых последствий определенных сделок. При этом, как правило, заключение получается налогоплательщиком до начала осуществления сделки и является обязательным для любых органов, наделенных правами налогового администрирования.
Detalii
18
05 2013
2039

Norman Gillanders: Bunul simţ – regula de aur în relaţia fiscului cu mediul de afaceri

Fondul Monetar Internaţional a fost reprezentat la masa rotundă de către Norman Gillanders, expert în domeniul administrării fiscale. Potrivit lui, oamenii de afaceri îşi doresc să facă profit şi să plătească impozite pentru a dormi liniştit. Însă ei trebuie ajutaţi să o facă printr-o administrare fiscală „nedureroasă”, epitet care se referă şi la politica fiscală, în general. Procedurile indolore se rezumă la predictibilitatea şi consecvenţa în politicile fiscale promovate la simplitatea procedurilor fiscale, care să comporte costuri mici de conformare la reguli şi cerinţele Serviciului Fiscal, la acţiunile inspectorilor fiscali, şi o administrare echitabilă şi etică. Toate acestea se încadrează în limitele conceptului de „bun simţ” într-o relaţie şi sunt simplu de realizat.

Detalii
18
05 2013
1692

Nicolae Platon: Reforma Serviciului Fiscal de Stat – sarcina primordială

Stimată audiență!

În primul rînd, aş dori să vă mulţumesc pentru acceptul de a participa la masa rotundă de astăzi, în cadrul căreia vor fi puse în discuţie realizările şi perspectivele activităţii Serviciului Fiscal, prin prisma reformei administrării fiscale, foarte actuale în prezent.

Detalii