avatar

Microfon

Compartimentul «Microfon» prezintă opiniile, propunerile și sugestiile specialiștilor din diverse domenii, inclusiv sindicate, patronate, reprezentanțanți ai sectoarelor economiei cu privire la legislație, administrare fiscală, proiecte, economia națională

24
05 2013
2614

Veaceslav Ciobanu: „Diferenţe de sumă” – aspecte contabile şi fiscale. Altă abordare.

De mai multe ori am menţionat că unele din probleme, legate de înţelegere a legislaţiei fiscale, au la bază, în primul rînd, necunoaşterea bună a standardelor performante de contabilitate, lipsa experienţei în implementarea acestor standarde. De cîţiva ani s-a declarat trecerea obligatorie sau facultativă la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (SIRF), dar eforturi consistente pentru a le cunoaşte nu depunem (autorităţi de stat, entităţi, contabili, auditori, etc). Puţină lume cunoaşte aceste standarde, luînd în consideraţie faptul că pentru o cadegorie de întreprinderi acestea sunt obligatorii pentru folosinţă. Inclusiv şi din acest motiv, nu avem răspunsuri la multe întrebări şi, ca rezultat, în unele cazuri păşim pe o pistă greşită.

Detalii
21
05 2013
2394

Mihail Caraman, Alex Milcev: "Despre activitatea fiscală în Republica Moldova"

Sistemul fiscal al Republicii Moldova, ca şi al altor ţări, este bazat pe conformarea voluntară a contribuabililor la declararea şi la plata obligaţiilor fiscale către buget. În acest sens, instituirea unui cadru unitar al relaţiilor de parteneriat în raport cu mediul de afaceri şi cetăţeni, bazat pe încrederea şi susţinerea reciprocă, este foarte important, chiar primordial.

De aceea, activitatea Serviciului fiscal trebuie să fie îndreptată spre oferirea unor soluţii optime şi competente contribuabililor, concretizate într-un ansamblu de servicii automatizate de o înaltă calitate, bazate pe realizările de ultimă oră în domeniul tehnologiilor informaţionale, concomitent cu armonizarea legislaţiei fiscale a Republicii Moldova la standardele internaţionale de administrare fiscală.
Detalii
21
05 2013
2185

Светлана Чебан, Александру Мунтяну: Налоговая практика с позиции представителей бизнеса

Компания PwC приветствует открытость налоговых органов и Министерства финансов к конструктивным реформам в части налогового администрирования, а также в получении от бизнес — сообщества рекомендаций относительно его дальнейшего совершенствования.
Исходя из приоритетных задач Государственной налоговой службы (ГНС) в среднесрочной перспективе, особое внимание уделяется совершенствованию процедур по самостоятельному и добровольному исчислению и своевременной уплате налогов и сборов со стороны налогоплательщиков.
Detalii
21
05 2013
1950

Раиса Бежан: Налоговая практика с позиции представителей бизнеса

Издание журнала «Monitorul fiscal FISC.md» — один из давно ожидаемых инструментов решения многих налоговых вопросов налогоплательщиков.

Налоговый кодекс Молдовы не имел прототипов. Его созданием хотелось установить единый подход к администрированию всех налогов (прямых, косвенных, местных, социальных). На деле эта мысль не была реализована. В пятом разделе предусмотрены различные меры для администрирования различных налогов, что дискредитирует саму идею упрощения администрирования сбора налогов.
Detalii
20
05 2013
1908

Юрий Ликий: Представление официальной позиции налоговой службы: проблемы и решения

Тема официальной позиции налоговой службы сегодня является очень актуальной и достаточно острой. Отношения налогоплательщика и государства всегда специфичны, но любое цивилизованное государство заинтересовано в обеспечении таких условий, чтобы налогов в бюджет поступало больше, а сам процесс сбора налогов был максимально эффективен. Именно поэтому налоговой службой в последнее время всё чаще подчеркивается важность осознания плательщиком необходимости добровольной уплаты налогов.
Detalii
20
05 2013
1551

Мировые тенденции налогового администрирования

Говоря о современных тенденция налогового администрирования, было бы абсолютно невозможно не упомянуть об одном из самых распространенные его инструментов — налоговом планировании.

Остановимся на основных методах налогового планирования, а именно:
  • предварительных налоговых заключениях (tax rulings) и
  • обязательном раскрытии информации (statutory advance disclosure)

Предварительные налоговые заключения (tax rulings)

Этот метод налогового планирования предполагает получение заключения налоговых органов в отношении определенных норм налогового законодательства, либо налоговых последствий определенных сделок. При этом, как правило, заключение получается налогоплательщиком до начала осуществления сделки и является обязательным для любых органов, наделенных правами налогового администрирования.
Detalii
18
05 2013
2257

Norman Gillanders: Bunul simţ – regula de aur în relaţia fiscului cu mediul de afaceri

Fondul Monetar Internaţional a fost reprezentat la masa rotundă de către Norman Gillanders, expert în domeniul administrării fiscale. Potrivit lui, oamenii de afaceri îşi doresc să facă profit şi să plătească impozite pentru a dormi liniştit. Însă ei trebuie ajutaţi să o facă printr-o administrare fiscală „nedureroasă”, epitet care se referă şi la politica fiscală, în general. Procedurile indolore se rezumă la predictibilitatea şi consecvenţa în politicile fiscale promovate la simplitatea procedurilor fiscale, care să comporte costuri mici de conformare la reguli şi cerinţele Serviciului Fiscal, la acţiunile inspectorilor fiscali, şi o administrare echitabilă şi etică. Toate acestea se încadrează în limitele conceptului de „bun simţ” într-o relaţie şi sunt simplu de realizat.

Detalii
18
05 2013
2482

Тохир Мирзоев: Налоговая служба нуждается в существенной модернизации

Накануне «круглого стола» наш корресподент Виталие Кондрацки беседовал с модератором Постоянным редставителем МВФ в Молдове господином Тохиром Мирзоевым

Господин Тохир Мирзоев, каким МВФ видится Налоговая служба после реформирования? Каковы задачи реформы, о которой говорится в последнее время?
Detalii
08
05 2013
1730

Ion Prisăcaru: Principiul abordării pe procese la realizarea reformei fiscale

În societatea mereu în schimbare, realizarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2011-2015 poate atinge rezultatul eficient şi scontat doar în cazul în care activităţile şi resursele aferente sunt conduse ca un proces integral, acesta constituind un principiu de management – principiul abordării pe procese. Doar prin identificarea, implementarea şi îmbunătăţirea continuă a proceselor, prin coordonarea interacţiunilor dintre aceste procese, pot fi realizate şi obiectivele SFS în ansamblu – satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor contribuabililor.

Pentru aceasta e nevoie de angajaţi bine instruiţi, cu o paletă largă de sarcini şi responsabilităţi, corespunzătoare unor activităţi orientate către contribuabili şi, în acelaşi timp, de un sistem ierarhic cît mai „plat”. În acest scop, este necesară orientarea tuturor angajaţilor la activităţi în folosul plătitorului de impozite şi nu conform structurii funcţionale interne existentă actualmente. Deci, nu se va aplica abordarea pe compartimente organizaţionale, dar cea bazată pe procese,cu elaborarea ulterioară a procedurilor concrete de gestionare a acestora. E necesar să luăm în consideraţie şi faptul că orientarea spre procese nu poate fi realizată într-o zi-două, deoarece aceasta nu înseamnă o restructurare a SFS, ci o „reorientare la 90°” a modului de gîndire al tuturor angajaţilor.

Detalii