avatar

Microfon

Compartimentul «Microfon» prezintă opiniile, propunerile și sugestiile specialiștilor din diverse domenii, inclusiv sindicate, patronate, reprezentanțanți ai sectoarelor economiei cu privire la legislație, administrare fiscală, proiecte, economia națională

19
02 2019
367

Nomenclatura combinată a mărfurilor a Moldovei racordată la prevederile internaționale

Începând cu 1 ianuarie 2019, a intrat în vigoare noua versiune a Nomenclaturii combinate a mărfurilor Republicii Moldova. În acest sens, a fost adoptată Legea nr. 275 din 29.11.2018 pentru modificarea Legii nr. 172 din 25.07.2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor (Legea nr. 172/2014), MO nr. 486-498/817 din 21.12.2018.
Detalii
19
02 2019
211

Льготы – регулятор налоговой справедливости

Налог представляет собой средство, с помощью которого формируются доходы бюджетов, осуществляется воздействие на экономику, стимулируется производство и социальная сфера.

В большинстве налоговых юрисдикций принято считать, что налоговые льготы являются регулятором налоговой справедливости, выравнивают налоговое бремя. В той формулировке, в которой изложен принцип налоговой справедливости в подпункте с) ч. (8) ст. 6 Налогового кодекса (НК), а именно:
Detalii
14
02 2019
152

Неоднозначность экономических перспектив в 2019 году

НЬЮ-ЙОРК – После синхронного мирового экономического подъёма в 2017 году наступил асинхронный рост 2018 года, когда в большинстве стран, за исключением США, стало наблюдаться замедление. Беспокойство по поводу инфляции в США, траектории политики Федерального резерва, продолжающихся торговых войн, итальянских проблем с бюджетом и долгом, замедления темпов роста в Китае, а также хрупкости рынков в развивающихся странах – всё это привело к резкому спаду на мировых фондовых рынках к концу года.

В начале 2019 года хорошая новость в том, что угроза полномасштабной глобальной рецессии низка.
Detalii
04
02 2019
179

BNM a aderat la Memorandumul de cooperare între Autoritatea Bancară Europeană și autoritățile de supraveghere bancară din Europa de Sud-Est

La 21 ianuarie 2019, Banca Națională a Moldovei (BNM) a aderat la Memorandumul de cooperare încheiat între Autoritatea Bancară Europeană (ABE) și autoritățile de supraveghere bancară din unele țări ale Europei de Sud-Est.

„Aderarea la Memorandumul cu ABE este un pas important al BNM în contextul realizării angajamentelor din Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană și al promovării reformelor din sectorul bancar în vederea fortificării cadrului de reglementare și supraveghere în conformitate cu standardele internaționale”, subliniază guvernatorul BNM, Octavian Armașu.
Detalii
02
02 2019
243

Три урока количественного смягчения в Европе

ЦЮРИХ – Европейский центральный банк недавно объявил о завершении программы количественного смягчения (QE), поэтому сейчас подходящее время поразмышлять о её последствиях. Три вывода кажутся очевидными: осуществлявшаяся ЕЦБ покупка активов принесла важную макроэкономическую пользу; политические издержки QE оказались намного выше, чем кто-либо мог ожидать; весь этот эпизод стал настоящим кошмаром для Бундесбанка.

Снизив стоимость банковских кредитов благодаря QR, ЕЦБ стимулировал кредитование небольших компаний и домохозяйств во всей еврозоне. Это придало важный толчок росту экономики, что в свою очередь привело к заметному спаду безработицы и повышающему давлению на размеры зарплат.
Detalii
31
01 2019
195

Решающий момент для будущего корпоративных налогов

НЬЮ-ЙОРК – На первый взгляд, кажется, что речь идёт о бюрократическом заседании, подобном любому другому. Однако дискуссии в ОЭСР, которые в конце января проходят в Париже, имеют огромное значение: самые богатые страны мира представят новые предложения по налогообложению цифровых транснациональных компаний, таких как Google, Amazon, Facebook, Apple, Netflix и Uber.


В 2012 году, когда скандалы, связанные со схемами уклонения от налогов компаний Apple, Amazon и Google, взывали общественное негодование и заставили действовать «Большую двадцатку», перед ОЭСР была поставлена задача реформировать международную корпоративную налоговую систему.
Detalii
27
01 2019
326

Clasamentul performanței bancare, decembrie 2018

Rezultatele financiare raportate de bănci la sfârșitul anului 2018 prezintă o situație stabilă în sector. Principalii indicatori financiari și prudențiali înregistrează valori cuprinse în limitele, sau chiar peste cele admise de banca centrală. Rezervele acumulate suplimentar capitalului mențin nivelul de solvabilitate la un nivel superior, cu oscilații de la o bancă la alta în intervalul 21–62%. Lichiditatea rămâne mult peste limitele reglementate, pe termen scurt atingând un nivel de circa 55% — adică, mai bine de jumătate din expunerile băncilor sunt reprezentate de active lichide (valori mobiliare de stat, certificate ale BNM sau rezerve obligatorii).

De asemenea, indicatorii calității activelor continuă să se amelioreze, rata creditelor neperformante înregistrând un nivel de aproximativ 12,5%, cu oscilații pe segmentul 5-31% în funcție de bancă.
Detalii
24
01 2019
117

Expert-Grup: Politicile de tineret la nivel local vor deveni mai ușor de comparat și evaluat

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” în parteneriat cu UNFPA Moldova, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Consiliul Național al Tineretului lansează astăzi în cadrul unui eveniment public indicele compozit cu privire la dezvoltarea tinerilor – Score Cardul de Tineret.

Indicatorul care măsoară mai multe domenii critice pentru dezvoltarea tinerilor, cum ar fi educația, sănătatea, angajarea, participarea în procesul decizional, incluziunea socială și situațiile de risc arată că Cimișlia, Drochia și Anenii Noi sunt raioanele cu cea mai înaltă performanță în domeniul tineret, iar Dubăsari – raionul cu cea mai slabă performanță în acest sens.
Detalii
23
01 2019
177

CNSF propune Guvernului începerea negocierilor cu investitorul de la „Moldindconbank”

Comitetul Național de Stabilitate Financiară (CNSF), reunit în ședință miercuri, 23 ianuarie 2019, propune Guvernului să înceapă negocieri cu potențialul achizitor al pachetului unic în mărime de 63,89% din acțiunile BC „Moldindconbank” S.A., pentru facilitarea tranzacției conform Legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice.

Procedura este aplicată, ținându-se cont că BC „Moldindconbank” S.A. este o bancă de importanță sistemică. Totodată, achizitorul potențial și-a manifestat interesul într-o perioadă oportună pentru bancă, după ce, pe data de 18 ianuarie 2019, Banca Națională a Moldovei (BNM) a efectuat ultima extindere permisă de lege cu încă trei luni a termenului de înstrăinare a acestor acțiuni.
Detalii
21
01 2019
166

Глобальное налогообложение для цифрового века

АМСТЕРДАМ – Вопрос, как облагать налогами бизнес, который становится всё более глобальным и цифровым, является ключевым для будущего трансграничной торговли и инвестиций. К сожалению, для ведущихся сейчас дискуссий характерна запутанность и сложность, и их прояснению не способствует популистская политическая реакция, демонизирующая цифровой бизнес.

Примером номер один является предложение Еврокомиссии, впервые опубликованное в марте 2018 года, ввести в ЕС налог на цифровые услуги (DST). Эта мера нацелена главным образом на транснациональных технологических гигантов, чья корпоративная структура позволяем им выкачивать прибыли, полученные от предоставления цифровых услуг, в юрисдикции с низкими налогами. Но если налог DST действительно вступит в силу, самую высокую цену придётся заплатить стартапам и цифровым экосистемам самой Европы.
Detalii