avatar

Microfon

Compartimentul «Microfon» prezintă opiniile, propunerile și sugestiile specialiștilor din diverse domenii, inclusiv sindicate, patronate, reprezentanțanți ai sectoarelor economiei cu privire la legislație, administrare fiscală, proiecte, economia națională

14
01 2019
246

Что станет с Китайским Потребителем?

ВАШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБИЯБольшую часть прошлого десятилетия, растущая покупательная способность крепнущего среднего класса Китая питала мировую экономику. После финансового кризиса 2008 года я утверждал, что Соединенным Штатам и Китаю необходимо поменяться местами – США будут больше экономить и меньше потреблять, а Китай будет делать обратное. До прошлого года именно это и происходило. Но это уже не так.

На прошлой неделе Apple опубликовала письмо к акционерам, в котором пересмотрела ожидаемые доходы за первый квартал 2019 года, сославшись на замедление экономического роста в Китае,
Detalii
09
01 2019
241

Куда пропали все безопасные гавани?

САНТА-БАРБАРА – Обваливаются котировки акций, растёт волатильность валютных курсов, усиливаются политические риски – на финансовых рынках по всему миру наступила чёрная полоса. В подобные времена международные инвесторы обычно становятся осторожными и отдают приоритет надёжности перед доходностью, поэтому деньги бегут в «безопасные гавани», способные обеспечить надёжные, ликвидные активы инвестиционного уровня в достаточно больших количествах. Но сегодня очевидных безопасных гаваней нет. Впервые на памяти нынешнего поколения не находится тихого порта, где инвесторы могли бы найти укрытие от шторма.
Detalii
29
12 2018
204

Высокая цена снижения рисков в инфраструктурном финансировании

ОТТАВАВсемирный банк и другие многосторонние институты активно выступают за меры по «освобождению от рисков» инфраструктурных инвестиций в развивающихся странах с целью сделать подобные проекты более привлекательными для международного финансирования. Однако «освобождение от рисков» (de-risking) – это ошибочное название. Любой проект может пострадать от внешних событий или от плохого качества проектирования и управления. Определённый уровень риска, либо вызванный человеческими ошибками и институциональными слабостями, либо землетрясениями, ураганами и бесчисленным множеством других причин, всегда присущ любым инфраструктурным инвестициям.
Detalii
18
12 2018
263

MEI prezintă rezultatele anului 2018

În anul 2018 economia Republicii Moldova a crescut cu 4%. Informația a fost oferită de ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, în cadrul unui briefing desfășurat astăzi, 17 decembrie, în cadrul căruia au fost prezentate rezultatele înregistrate de minister în anul 2018.

Potrivit ministrului, activitatea investițională s-a intensificat în perioada ianuarie – septembrie 2018, volumul investițiilor fiind în creștere cu 13,5% comparativ cu aceiași perioadă a anului precedent și constituie, per total, 12,9 mld. lei.
Detalii
13
12 2018
233

Expert-Grup: riscuri externe și interne pentru creșterea economică prognozată pentru anul viitor

Cu ocazia lansării celei de-a XIX-a ediții a publicației bianuale „MEGA”, experții Centrului Analitic Independent „Expert-Grup” și-au propus să aducă în discuție principalele evoluții economice din anul 2018, să prognozeze și să releve riscurile care ar putea compromite creșterea economică de anul viitor.

Potrivit experților, în anul 2018, economia moldovenească a crescut cu o rată cuprinsă între 4,2% și 4,6%, care a inclus practic toate sectoarele esențiale. Una dintre cele mai îngrijorătoare evoluții a fost înregistrată de creșterea deficitului în comerțul exterior.
Detalii
11
12 2018
373

Politica fiscală în UE și angajamentele asumate de RM în ceea ce ține de prevederile acesteia

În contextul intrării în vigoare la 1 iulie 2016 a Acordului de asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora (Acordul), pe de altă parte, semnat în septembrie 2014 la Vilnius, Lituania, un interes sporit îl prezintă atât prevederile acestuia, cât şi baza juridică şi procesuală europeană la care urmează a fi ajustate legislația şi procedurile autohtone.
Detalii
08
12 2018
185

Pavel Filip: „Problema noastră este nu lipsa banilor, ci administrarea proastă”

Marea majoritate a problemelor abordate în cadrul vizitelor în teritoriu sunt comune pentru toate localitățile: lipsa sistemelor de apă și canalizare, a managementului deșeurilor, starea proastă a drumuirilor, a constatat prim-ministrul Pavel Filip la întrunirea cu locuitorii satelor Peresecina și Camencea din raionul Orhei.

„Problema noastră este nu lipsa banilor, ci administrarea proastă”, a menționat premierul. Pe parcursul anilor, din Fondul ecologic au fost repartizați mai mulți bani, câte puțin pentru fiecare localitate, dar din ei nu s-a ales nimic.
Detalii
03
12 2018
1028

Serviciul Vamal despre declararea banilor la frontieră

Serviciul Vamal al RM reiterează că, la intrarea în Republica Moldova, persoanele fizice au dreptul să introducă nelimitat numerar în monedă națională, precum și numerar și cecuri de călătorie în valută străină. Totuși, dacă suma depășește 10 mii de euro sau echivalentul lor de persoană, aceasta urmează a fi declarată în scris, cu completarea formularului tipizat DV-6, unde va fi indicată suma, proveniența și destinația banilor. Ulterior, în baza acestei declarații, va fi eliberat formularul tipizat TV-28.

Obligativitatea declarării sumelor ce depășesc plafonul de 10 mii de euro este prevăzută și la ieșirea din țară, doar că, în acest caz, suma scoasă nu poate depăși 50 mii de euro sau echivalentul lor.
Detalii