avatar

Monitorul SFS

Constituie un compartiment în care sunt publicate toate noutățile ce țin de activitatea Serviciului Fiscal de Stat

06
11 2019
257

SFS prezintă rezultatele activității de conformare voluntară a contribuabililor în trimestrul III

Serviciul Fiscal de Stat acordă atenție tuturor segmentelor economiei naționale cu risc sporit de neconformare fiscală, stabilind drept prioritare domeniile:
construcția;
• agricultura;
• restaurante și alte activități de servicii de alimentație;
• transportul;
• serviciile de înfrumusețare/îngrijire și sănătate;
• întreținerea și repararea autovehiculelor;
• comerțul cu ridicata a produselor alimentare.

Detalii