avatar

Monitorul SFS

Constituie un compartiment în care sunt publicate toate noutățile ce țin de activitatea Serviciului Fiscal de Stat

13
08 2013
1183

Un agent economic în vizorul IFPS

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat îşi intensifică activităţile orientate spre aducerea agenţilor economici în cadrul legal. Astăzi, IFPS a demarat o acţiune de acest gen în raport cu agentul economic “Agro-Mondial” S.R.L. Ultimul control total al activității acestei întreprinderi, pentru perioada fiscală 01.01.2007 — 31.12.2011, a fost efectuat de către colaboratorii DMC, fiind constatate nereguli în ceea ce privește TVA.
Detalii
13
08 2013
1514

Un nou produs electronic lansat de IFPS - „Registrul electronic a cererilor şi deciziilor privind restituirea TVA”

Şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Ion Prisăcaru, asistat de către Administratorul IS „Fiscservinform”, Vitalie Coceban, a relatat astăzi despre lansarea unui nou produs electronic — sistemul informaţional automatizat „Registrul electronic a cererilor şi deciziilor privind restituirea TVA” -, care are drept scop evidenţa cererilor şi deciziilor de restituire şi monitorizare a termenilor de soluţionare a acestora.
Detalii
13
08 2013
1035

Creşte nivelul de satisfacţie a companiilor față de activitatea SFS

Şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Ion Prisăcaru, a convocat o şedință de lucru cu funcționarii de conducere din subordine cu participarea reprezentanților Proiectului BRITE, la care s-au prezentat rezultatele studiului efectuat în perioada mai-iunie 2013, a nivelului de satisfacţie a contribuabililor față de activitatea SFS.

La începutul ședinței, dl Ion Prisăcaru a salutat audienţa, menţionând că schimbările şi reformele fiscale au la bază recomandările partenerilor de dezvoltare, inclusiv Proiectul BRITE și, desigur, se observă unele schimbări pozitive în activitatea Serviciului Fiscal de Stat, în beneficiul cetăţenilor.
Detalii
12
08 2013
874

Invitație la conferința de presă

Stimaţi reprezentanţi ai instituţiilor mass-media!

La data de 13 august 2013, Serviciul Fiscal de Stat organizează o conferinţă de presă cu ocazia lansării sistemului informaţional automatizat „Registrul electronic al cererilor şi deciziilor privind restituirea TVA”.
Detalii
12
08 2013
924

Funcţionarii fiscali sunt instruiţi în cadrul unor cursuri de profesionalizare nou-lansate

Chişinău, 12 august 2013 – La iniţiativa conducerii IFPS, Centrul de instruire din cadrul IFPS a lansat, cu titlu de pionierat, un ciclu de Cursuri de instruire a inspectorilor Serviciului Fiscal de Stat, primul curs fiind destinat funcţionarilor antrenaţi în activităţile de control fiscal.
Vizualizează 4 fotografii →
12
08 2013
801

Instruire şi profesionalizare – calea de modernizare a Serviciului Fiscal de Stat

La iniţiativa conducerii IFPS, Centrul de instruire din cadrul IFPS va lansa, începând de luni, 12 august 2013, un ciclu de Cursuri de instruire a inspectorilor Serviciului Fiscal de Stat, primul curs fiind destinat funcţionarilor antrenaţi în activităţile de control fiscal.

În cadrul Programului de instruire „Controlul fiscal – element al administrării fiscale moderne”, funcţionarii fiscali specializaţi în efectuarea controalelor fiscale vor fi instruiţi referitor la metodele şi operaţiunile de organizare şi desfăşurare a controalelor fiscale, tipurile controalelor fiscale, documentarea controlului fiscal, cât şi alte subiecte ce ţin de ridicarea gradului de profesionalizare al angajaţilor autorităţii fiscale.
Detalii
09
08 2013
1300

Perfecționare continuă a sistemului informațional a SFS

Şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Ion Prisăcaru, a convocat o şedință ordinară de lucru cu funcționarii din subordine și Î.S “Fiscservinform” cu participarea reprezentanților Proiectului BRITE, la care s-a discutat dezvoltarea Sistemului informațional existent și soluționarea problemelor apărute în procedura de inițiere a implementării serviciului electronic nou „Contul curent”. Necesitatea elaborării şi implementării acestui serviciu este dictată de imperativul de dezvoltare şi perfecţionare continuă a sistemului informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, care contribuie la asigurarea unei administrări fiscale corecte bazate pe principii de eficienţă, transparenţă şi echitate.
Detalii
07
08 2013
1263

IFPS şi Inspectoratul General al Poliţiei îşi coordonează activităţile de descurajare şi combatere a evaziunii fiscale

Şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Ion Prisăcaru, şi Şeful Inspectoratului General al Poliţiei, Ion Bodrug, au semnat astăzi Regulamentul privind interacţiunea şi colaborarea între IFPS şi IGP în domeniul asistenţei reciproce, combaterii infracţiunilor economice şi evaziunii fiscale.

În cadrul evenimentului, Şeful IGP Ion Bodrug a apreciat înalt interacţiunea cu IFPS şi şi-a exprimat încrederea că, urmare a semnării Regulamentului, colaborarea dintre ambele instituţii va deveni şi mai constructivă.

În acelaşi context, Şeful IFPS Ion Prisăcaru a menţionat că evenimentul de astăzi este unul de bun augur, or aprobarea Regulamentului privind interacţiunea şi colaborarea între IFPS şi IGP în domeniul asistenţei reciproce, combaterii infracţiunilor economice şi evaziunii fiscale vine în suportul activităţii ambelor instituţii. Practica cotidiană a demonstrat faptul că descurajarea şi combaterea fenomenelor negative necesită acţiuni comune, coordonate, şi numai conjugarea eforturilor va permite atingerea scopurilor propuse.
Vizualizează 3 fotografii →
06
08 2013
898

Simplificarea metodei de incarcare – semnare a declaratiilor voluminoase!

Stimaţi utilizatori ai serviciului „Declaraţie electronică”, vă reamintim că cu ajutorul opţiunii ”Încarcă XML” aveţi posibilitatea încărcării dărilor de seamă voluminoase, în format XML, direct în serviciul ”Declaraţie electronică”, uşurîndu-vă procesul de prezentare a dărilor de seamă fiscale.

Pînă nu demult, dările de seamă voluminoase, în special declatraţia TVA12, anexele căreia conţinea peste 15 mii de rînduri era imposibil de semnat. În acest context, ca soluţie temporară a fost implementată posibilitatea transmiterii declaraţiilor prin împărţirea în mai multe fişiere, care să nu depăşească cantitatea de 15 mii rînduri.
Detalii
06
08 2013
726

SFS:Cresc încasările la bugetul public naţional

Şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Ion Prisăcaru, a convocat astăzi o şedință de lucru cu funcționarii publici cu funcţii de conducere din cadrul IFPS și IFS pe mun. Chișinău.

În cadrul şedinţei, Ion Prisăcaru a menţionat trendul ascendent al încasărilor la Buget, tendinţa menţinându-se şi în luna iulie. Şeful IFPS a dispus mobilizarea rezervelor nevalorificate şi depunerea de eforturi susţinute pentru lărgirea bazei de impozitare, creşterea încasărilor la buget fiind o prioritate în activitatea curentă a instituţiei. Şefii de subdiviziuni au primit indicaţii concrete pe domeniile lor de responsabilitate, fiind menţionate anumite lacune în activităţile de încasare forţată a restanţelor, cât şi în practica de activitate a posturilor fiscale.
Detalii