avatar

Monitorul SFS

Constituie un compartiment în care sunt publicate toate noutățile ce țin de activitatea Serviciului Fiscal de Stat

17
11 2011
1613

Douglas Muir: "Percepţia contribuabililor asupra imaginii generale a Serviciului Fiscal de Stat"

Indiscutabil, o problemă importantă a sistemului, aşa cum o indică şi respondenţii sondajului, este instabilitatea legislaţiei. Dacă e cea mai mare problemă, una enormă, aşa cum o indică respondenţii, e o altă discuţie, dar e cert că toată lumea e conştientă de aceasta (57,1% din respondenţi au spus că instabilitatea legislaţiei este o problemă).

Vor o reformă generală a Serviciului Fiscal de Stat, stabilitatea legislaţiei fiscale, tratament colegial şi consultanţă de la inspectorii fiscali, dar şi reducerea contactelor cu funcţionarii fiscali. Acestea sunt câteva din constatările unui sondaj de opinie efectuat la comanda Proiectului BIZTAR/USAID. Acesta a fost efectuat în luna septembrie în rîndul a peste 1300 companii, deţinători de patentă şi contribuabili individuali.

Întrebările vizează, mai ales, o serie de reforme efectuate cu sprijinul proiectului în activitatea organelor fiscale şi reflectă percepţia contribuabililor asupra imaginii generale a Serviciului Fiscal de Stat şi atitudinea faţă de activitatea sa; gradul de satisfacţie privind procedurile de administrare fiscală de bază; şi gradul de satisfacţie a contribuabililor în legătură cu accesul la informaţia cu caracter fiscal.
Detalii
15
09 2011
1160

Privind rezultatele activităţii de control desfăşurate în semestrul I 2011

În rezultatul analizei raportului 4-SF privind rezultatele controalelor fiscale efectuate în total pe republică pe perioada semestrului I al anului 2011, s-au stabilit următorii indici.

Potrivit situaţiei din 30.06.2011, conform Raportului 4 – SF, în total pe republică sunt luaţi la evidenţă 689756 contribuabili, dintre care persoane juridice 104301, gospodării ţărăneşti 523499 şi întreprinderi individuale 61693.

În perioada de raportare au fost efectuate 32753 controale fiscale, comparativ cu perioada similară a anului precedent (32419 controale fiscale) ce constituie cu 334 controale fiscale mai mult (101%).

Dacă ne referim la controalele planificate efectuate prin metoda verificării totale se constată că numărul acestora s-a micşorat cu 435 controale sau 23% (1444 în anul 2011 comparativ cu 1879 în aceiaşi perioada anului 2010).
Detalii
13
07 2011
1876

Procopie Duca: Reforma administrării fiscale

Din momentul înfiinţării şi pînă în prezent, Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova a trecut prin mai multe etape de dezvoltare şi de modernizare a proceselor şi procedurilor de administrare fiscală, pentru a ţine pasul cu dezvoltarea continuă şi rapidă a mediului de afaceri.

În perioada anilor 2006 – 2010, administrarea fiscală a RM, confruntîndu-se cu noi cerinţe şi probleme de ordin structural, organizatoric, financiar şi informaţional, a reuşit totuşi, în baza unui efort unit al angajaţilor săi, precum şi prin adeziunea acestora la interesele comune ale instituţiei, să înregistreze schimbări pozitive în ceea ce priveşte promovarea obiectivelor principale ale reformei de modernizare fiscală.
Detalii
13
07 2011
4150

Михаил Поп – об истории, проблемах и достижениях

Михаил Поп был назначен начальником ГГНИ в конце марта 1999 года. До этого он более четырех лет возглавлял налоговую инспекцию в Бельцах. В ГГНИ проработал до мая 2005 года – до назначения заместителем министра финансов, а затем министром финансов. По случаю профессионального праздника налоговых служащих мы попросили его рассказать о работе Налоговой службы, достижениях ведомства и проблемах того времени.

— Вы возглавляли ГГНИ шесть лет. Что Вам запомнилось из того периода?

— В конце 90-х Ион Присакарь, будучи руководителем ГГНИ, сумел создать минимально необходимые условия работы – приобрел по кредиту партию компьютеров и установил программы учета налогоплательщиков, поступлений, недоимок и т.д. И все же проблема оставалась очень острой. Тогда на одном компьютере работали 6-7 налоговиков, это снижало оперативность работы, но к 2007 году мы обеспечили компьютерами практически всех. К этому времени территориальные службы в 18 районах обзавелись собственными офисами. Проблема, правда, до сих пор остается в Кишиневе. Ну и, конечно, ГГНИ участвовала в разработке Налогового кодекса.
Detalii