avatar

Monitorul SFS

Constituie un compartiment în care sunt publicate toate noutățile ce țin de activitatea Serviciului Fiscal de Stat

17
07 2013
921

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a semnat un Acord de colaborare cu Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova

Chişinău, 16 iulie 2013 – Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (IFPS) a semnat un Acord de colaborare cu Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) privind accesul la informaţia din Bazele de date ale obiectelor de proprietate intelectuală deţinute de AGEPI.
Detalii
15
07 2013
788

Rezultatele realizării Programului de conformare pentru I semestru ale anului 2013

Serviciul Fiscal de Stat în continuarea bunei tradiţii de implementare a Programului de conformare a contribuabilului, în anul 2013 şi-a propus majorarea nivelului de conformare voluntară la prevederile legislaţiei în vigoare în rîndul contribuabililor, prin susţinerea aceloraşi metode şi mijloace utilizate în anii 2011 — 2012, precum și prin aplicarea metodelor noi şi eficiente de interacţiune şi comunicare, astfel ca liberul acces la consultații şi echitatea să se manifeste în toate acţiunile întreprinse de organul fiscal.
Detalii
15
07 2013
965

Studiu: Tratarea conflictelor de interese în serviciul public

În constatarea și mediatizarea familiarizării funcționarilor fiscali cu prevederile cadrului legal care reglementează conflictele de interese, legii privind codul de conduită a funcționarului public, identificarea problemelor care împiedică aplicarea acestor legi și propunerea a noi metode de soluționare a conflictelor de către instituțiile publice.
Detalii
10
07 2013
1072

Serviciu electronic nou pentru contribuabili: „Verificarea bonului de casă emis de unităţile de schimb valutar”!

Contribuabilii pot utiliza un nou serviciu electronic – „Verificarea bonului de casă emis de maşina de casă şi control de la unitatea de schimb valutar”, care este accesibil pe portalul serviciilor fiscale electronice — servicii.fisc.md.

Practic, fiecare contribuabil, cel puţin măcar o dată, apelează la serviciile unităţilor de schimb valutar, în scopul vânzării-cumpărării altor valute. Ulterior, cetăţenii obţin de la acestea un bon de casă emis de maşina de casă şi control la efectuarea decontărilor băneşti în numerar, ceea ce atestă operaţiunea economică şi achitarea plăţii. Totodată, prin eliberarea bonurilor de casă, unităţile de schimb valutar demonstrează consumatorilor că funcţionează în conformitate cu normele legislaţiei în vigoare.
Detalii
10
07 2013
1310

Contribuabilii participanți la test vor avea acces online la situația fiscală

În vederea acordării unor servicii calitative, operative, accesibile, transparente şi eficiente, precum şi în scopul asigurării comodităţii şi simplificării interacţiunii dintre organul fiscal şi contribuabili, în ceea ce priveşte evidenţa obligaţiilor fiscale, pe 9 iulie curent, in incinta Inspectoratului Fiscal Principal de Stat a fost organizat Seminarul de instruire pentru inspectorii fiscali despre modul de testare a datelor din SIA „Contul curent și certificarea contribuabilului” și comunicarea acestora cu contribuabilii.
Vizualizează 5 fotografii →
04
07 2013
878

O atmosferă de familie cu Cei mai buni dintre Cei mai buni contribuabili.

Deşi aniversarea de 23 de ani de la înfiinţarea Serviciului Fiscal de Stat, care a avut loc pe data de 1 iulie a reprezentat, totuşi, o zi de sărbătoare pentru funcţionarii fiscali, importanţa evenimentului nu s-a rezumat doar la aceasta. Un minunat prilej în cadrul acestei sărbători a fost prezenţa la adunarea festivă a celor mai buni contribuabili din toate unităţile administrativ teritoriale ale ţării. Domniile lor în ambianţă cu angajaţii Serviciului Fiscal de Stat au creat o atmosferă de familie.

În acest context, pentru aportul în promovarea civismului fiscal şi conformare la onorarea obligaţiilor fiscale, precum şi pentru stabilirea relaţiilor de parteneriat cu administraţia fiscală, 35 de agenţi economici au fost decernaţi cu diplome ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și cupe cu mențiunea „Funcționarul fiscal — în serviciul Contribuabilului”. Printre aceștia sunt reprezentanţi ai businessul mic şi mijlociu, precum şi contribuabili mari: S.A. Orange Moldova, S.R.L. „Carahasani Agro, I.S. Tighina, CAP ”Glia”, I.I. „Crudu Sergiu”, S.R.L. ,,TETRACOM-AGRO”, etc. 24 din cei menţionaţi activează sub forma organizatorico-juridică de societate cu răspundere limită, 6 — şunt societăţi pe acţiuni, 2 — întreprinzători individuali, 2 cooperative agricole și o întreprindere de stat. Cît priveşte genul de activitate, constatăm că 2 agenţi economici sunt din sectorul agrar, ceilalţi practică activităţi din domeniile industriei, construcţiilor, transporturilor, comunicaţiilor, etc.
Vizualizează 19 fotografii →
01
07 2013
716

Orientarea vocaționala a absolvenților de liceu de către SFS

În cadrul evenimentului de astăzi “1 iulie – 23 ani de la crearea Serviciului Fiscal de Stat”, la sediul IFPS au fost invitați absolvenții liceelor din Chișinău. Scopul acestei întruniri a fost comutarea accentului de pe latura informativă a procesului educativ spre cea formativ — profesională.

Șeful IFPS, dl Ion Prisăcaru a salutat tinerii și, în atmosfera degajată de sărbătoare, a făcut o scurtă explicație privind rolul impozitelor în viața cotidiană a unei țări cu economia de piață și a unei administrări competente și eficiente. Invitații au avut prilejul de a se familiariza cu activitatea SFS și a cunoaște mai îndeaproape munca de zi cu zi a inspectorilor fiscali.
Detalii
01
07 2013
789

Funcționarul fiscal - în serviciul contribuabilului

Astăzi, 1 iulie 2013 se împlinesc 23 ani de la instituirea Serviciului Fiscal de Stat. Sărbătoarea a început cu serviciul devin în incinta Inspectoratului Fiscal Principal de Stat săvîrșit de către un sobor de preoți, invitați de conducerea IFPS, după care evenimentul a continuat în sala de ședință a Ministerului Finanțelor cu genericul „Funcționarul fiscal — în serviciul contribuabilului", la care au fost prezenți conducerea MF, cei mai buni contribuabili și funcționarii fiscali din republică, reprezentanţi ai organismelor internaţionale, precum și ai comunităţii educaţionale şi academice.

Viceministrul Finanțelor, dl Victor Barbăneagră, a dat citire mesajului de felicitare a Ministrului Finanțelor, dlui Veaceslav Negruța și a menționat importanța aportului adus de fiecare angajat la completarea bugetului de stat, a ținut sa sublinieze ca, în pofida situației economice dificile, din ultima perioadă, inspectorii fiscali, fac tot posibilul întru asigurarea încasărilor și o bună administrare a impozitelor.
Vizualizează 6 fotografii →
01
07 2013
1461

Captarea experienței performante de administrare fiscală de la Ministerul Impozitelor din Republica Azerbaidjan

În perioada 18-22 iunie 2013, funcţionarii IFPS, dna Maia Tverdohleb, şef al Direcţiei impozitarea persoanelor fizice din cadrul Direcţiei generale conformare fiscală şi dna Veronica Vragaleva, şef al Direcţiei administrarea impozitelor directe din cadrul Direcţiei generale impozite şi taxe au participat în cadrul unei vizite de lucru în cadrul Ministerului Impozitelor al Republicii Azerbaidjan.
Vizualizează 4 fotografii →
01
07 2013
3424

Felicitare cu prilejul aniversării a 23 ani de la crearea Serviciul Fiscal de Stat

Stimaţi lucrători ai Serviciului Fiscal de Stat,

Cu prilejul aniversării a 23 ani de la crearea Serviciul Fiscal de Stat vă adresez cele mai sincere felicitări şi urări de bine.

23 ani nu este o perioada atît de îndelungată de timp pentru Serviciul Fiscal de Stat, însă suficientă pentru a fi vizibile realizări remarcabile în domeniul administrării fiscale.

Odată cu iniţierea procesului de reformă fiscală au fost obţinute rezultate notabile în administrarea veniturilor bugetare, fiind implementate în acest scop o serie de programe performante ce țin de domeniul informațional. De asemenea, au fost create structuri noi, menite să optimizeze întreaga activitate a serviciului.
Detalii