avatar

Monitorul SFS

Constituie un compartiment în care sunt publicate toate noutățile ce țin de activitatea Serviciului Fiscal de Stat

06
09 2013
1185

Informaţii importante despre utilizarea aplicaţiei Java 7 update 25

Stimaţi utilizatori ai serviciilor electronice fiscale, dorim să vă aducem la cunoştinţă despre Java 7 update 25. Au fost efectuate lucrările necesare care au contribuit la înlăturarea dificultăţilor privind imposibilitatea semnării documentelor electronice, utilizînd aplicaţia Java 7 update 25 şi actualmente, chiar dacă aplicaţia Java se va actualiza automat în calculatorul Dvs., nu va fi generată eroarea întîlnită anterior.
Detalii
05
09 2013
1683

Î.S. „Fiscservinform” a elaborat noul sistem ,,Evidenţa formularelor tipizate de documente primare cu regim special”.

Având ca obiective sporirea calităţii procesului de deservire a contribuabililor şi eficientizarea procesului de administrare fiscală, s-a recurs la unificarea sistemului informaţional automatizat de evidenţă a blanchetelor facturilor fiscale şi sistem informaţional automatizat de evidenţă a formularelor tipizate de documente primare cu regim special. Sistem Informaţional Automatizat recent creat, a fost denumit ,,Evidenţa formularelor tipizate de documente primare cu regim special”.
Detalii
05
09 2013
909

Încălcări fiscale în domeniul transportului

Acțiunea desfășurată sub genericul „Serviciul Fiscal în ajutorul transportatorilor oneşti” a început pe 19 august 2013, fiind demarată cu scopul conformării fiscale benevolă a persoanelor care practică activitate de antreprenoriat în domeniul transportului.
Detalii
04
09 2013
957

11 cazuri de comerţ ilicit depistat la piețele de flori din municipiul Chișinău

Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chişinău, având obiectivul de a preveni, a combate şi a identifica faptele ce contravin normelor legale, în perioada 20.08.2013 – 01.09.2013 a întreprins un şir de acţiuni de monitorizare a activităţilor de comerţ efectuate de persoanele fizice, întreprinderile individuale şi societăţile comerciale care oferă spre vânzare flori, angro şi cu amănuntul, în locurile autorizate din mun. Chişinău.

În zilele de 20, 30, 31 august şi 01 septembrie 2013 au fost efectuate vizite în locurile unde agenţii economici comercializează flori şi au fost înmânate înştiinţări privind necesitatea conformării benevole la prevederile legislaţiei în vigoare.
Detalii
03
09 2013
1230

„Monitorul fiscal FISC.md” – poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat.

La data de 30 august curent a avut loc masa rotundă cu genericul „Monitorul fiscal FISC.md – poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat”, organizată de colegiul tehnic al ediției, care reflectă poziția oficială a Serviciului Fiscal de Stat – revista „Monitorul fiscal FISC.md”.

La eveniment au participat Dl Ion Prisăcaru, Şef al IFPS,membrii colegiului redacţional: Gheorghe Cojocaru şi Iuri Lichii, Şefii adjuncţi ai IFPS, Vitalie Coceban, admnistrator al Î.S. „Fiscservinform”; Procopie Duca, Şef al Direcţiei administrare fiscală a sectorului Buiucani; Mihail Garmandir, şef al Secţiei contestaţii şi reprezentarea în instanţele de judecată, IFPS; Veaceslav Ciobanu, Administrator al „Optim Audit”S.R.L.; Sergiu Dumitraşcu, Manager, PwC Moldova; Liliana Agarcova, economist; partenerii PP „Monitorul Fiscal FISC.md” (în anii 2011-2012) – proiectul „USAID” Moldova, SA ”Moldova Agroindbank” BC, SA „Orange Moldova”, „Daac System Integrator”SRL şi autorii revistei: Maia Tverdohleb, Şef direcţie impozitarea persoanelor fizice IFPS; Veronica Vragaleva, Şef al Direcţiei administrarea impozitelor directe, IFPS; Olga Golban, inspector fiscal principal de stat, IFPS; Ludmila Gropa, inspector fiscal principal al Direcţiei administrarea impozitelor și taxelor locale, IFPS; Ludmila Lapiţcaia, doctor în economie, director companiei de audit „Europro-Audit”; Ludmila Skakunova, lector ACAP, altele. De asemenea la eveniment au fost prezenţi cititorii devotaţi care au venit cu idei şi propuneri de perfecţionare a publicaţiei.
Vizualizează 5 fotografii →
03
09 2013
901

Atenție, proiectul completărilor la Codul Fiscal

Stimați cititori, vă informăm că a fost publicat proiectul Legii pentru completarea Codului fiscal.

Conform proiectului se vor scuti de plata impozitul pe bunurile imobiliare întreprinderile administratoare şi rezidenţii parcurilor industriale, pentru imobilele amplasate în cadrul parcului industrial, pe o perioadă de cinci ani după înregistrarea în calitate de întreprinderi administratoare sau de rezidenţi ai parcului industrial.
Detalii
30
08 2013
874

148 de încălcări fiscale constate în cadrul acțiunii de conformare benevolă a persoanelor care practică activitate în domeniul transportului

Acțiunea desfășurată sub genericul „Serviciul Fiscal în ajutorul transportatorilor oneşti” a început luni, 19 august 2013, fiind demarată cu scopul conformării fiscale benevolă a persoanelor care practică activitate de antreprenoriat în domeniul transportului.
Detalii
30
08 2013
2131

Conducerea SA „Franzeluţa” apreciază deschiderea spre dialog a IFPS

Şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Ion Prisăcaru, a efectuat astăzi o vizită de lucru la sediul Societății pe Acțiuni „Franzeluţa”, în cadrul căreia a avut o întrevedere cu conducerea celei mai mari întreprinderi de panificaţie din ţară.
Vizualizează 4 fotografii →