avatar

Monitorul SFS

Constituie un compartiment în care sunt publicate toate noutățile ce țin de activitatea Serviciului Fiscal de Stat

19
05 2020
1548

Programul de recepționare a Declarației CET18, extins

Începând cu data de 18 mai 2020, toate direcțiile de deservire fiscală din țară vor activa cu un regim special. Schimbarea programului vine în contextul facilitării depunerii Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele fizice cetățeni pentru anul 2019.

Astfel, angajații din cadrul direcțiilor de deservire fiscală stau la dispoziția contribuabililor conform următorului grafic:
• în perioada 18-22 mai 2020 – între orele 7:30 – 18:00
• pe data de 23 mai 2020 – de la 9:00 până la 17:00
• pe data de 24 mai 2020 – de la 9:00 până la 15:00
• în perioada 25-29 mai 2020 – de la 7:30 până la 19:00.
Detalii
13
05 2020
2452

Modul de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele fizice

Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoane fizice (Forma CET18), poate fi prezentată:
• pe suport de hârtie;
• prin poșta clasică;
• on-line (cu aplicarea semnăturii electronice sau mobile).

Dacă depui declarația pe suport de hârtie, este necesar să te prezinți la direcția deservire fiscală cu actul de identitate, solicitând versiunea Declarația precompletată sau să utilizezi Declarația rapidă pentru completarea formularului. Declarația poate fi depusă la oricare direcție deservire fiscală, indiferent de locul de domiciliu sau reședință, această posibilitate poate fi realizată doar la prezentarea declarației în termenul stabilit.
Detalii
07
05 2020
1906

Persoanele care vor beneficia de ajutorul de şomaj unic

Prin Dispoziţia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale nr. 25 din 5 mai 2020 s-a stabilit acordarea ajutorului de şomaj unic în cuantum de 2775 lei în perioada stării de urgenţă pentru următoarele categorii de persoane:
titularilor patentei eliberate conform Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr.93/1998, care deţin patenta valabilă la data declarării stării de urgenţă (17.03.2020);

— persoanelor fizice care desfăşoară activităţi conform capitolului 102 din Titlul II al Codului fiscal (desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul (cu excepţia mărfurilor supuse accizelor));

Detalii
06
05 2020
1455

Calendarul fiscal al contribuabilului pentru luna mai 2020

Stimați contribuabili, Serviciul Fiscal de Stat vă propune acest Calendar, reamintind datele prezentării rapoartelor fiscale în luna mai 2020.

Vă atenționăm că la 25 și 29 mai curent expiră termenul de prezentare a dărilor de seamă fiscale și termenul de achitare a impozitelor, taxelor și a contribuțiilor de asigurări sociale.

În legătură cu declararea stării de urgență, au fost operate modificări aferente termenului de prezentare și achitare a impozitelor și taxelor în temeiul pct. 26 Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.3 din 23 martie 2020.
Detalii
05
05 2020
978

Termenul limită de prezentare a Declarației CET18, tot mai aproape

Serviciul Fiscal de Stat informează persoanele fizice că, la data de 29 mai 2020, expiră termenul limită de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) pentru anul 2019.

Termenul declarării și achitării impozitului pe venit pentru anul precedent a fost extins în conformitate cu Dispoziția nr.3 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova din 23 martie 2020.
Detalii
24
04 2020
1946

Programul de muncă a subdiviziunilor teritoriale ale Serviciului Fiscal de Stat

În vederea facilitării prezentării dărilor de seamă fiscale de către contribuabili, în zilele de 25 – 26 aprilie 2020 Direcțiile deservire fiscală ale Serviciului Fiscal de Stat vor activa cu un program de la 09:00 până la 12:00. În zilele de 27-30 aprilie 2020 se va activa în regimul obișnuit de la 7:30 până la 16:00.

În scopul evitării răspândirii virusului Covid-19, Serviciul Fiscal de Stat îndeamnă să Vă onorați obligațiile fiscale utilizând la maximum metodele de comunicare la distanță:
Detalii
23
04 2020
2634

Precizarea termenului de prezentare a unor dări de seamă aferente obligațiilor fiscale

Serviciul Fiscal de Stat amintește că, prin Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.3 din 23 martie 2020, a fost modificat termenul de prezentare a unor dări de seamă aferente obligațiilor fiscale pentru anul 2019. Astfel, către data de 25 aprilie a fost amînat termenul de prezentare a:

• Dării de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională (Forma IVAO15) aferentă anului 2019 pentru genţii economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii care aplică regimul fiscal prevăzut la Capitolul 71 din Codul fiscal;
Detalii
16
04 2020
650

Evidența ECC în condițiile activității nesistate

Serviciul Fiscal de Stat aduce la cunoștința tuturor contribuabililor că înregistrarea/ reînregistrarea/ radierea din evidență a ECC pe perioada stării de urgență se efectuează conform modului stabilit în Regulamentul cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control (în continuare – Regulament).

Modul de expediere la/primire de la reparație a mașinilor de casă și de control/imprimantelor fiscale (MCC/IF) pe perioada stării de urgență este stabilit în circularele SFS nr. 26-11/1-12/5045 din 27.03.2020 și nr. 26-11/1-12/213 din 10.04.2020.
Detalii
10
04 2020
671

SFS: exagerarea adaosului comercial este inadmisibilă

Serviciul Fiscal de Stat continuă verificările la contribuabilii ce practică activitatea de comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice și comerț cu amănuntul/ridicata al mărfurilor social importante. Astfel, în perioada 1 – 7 aprilie 2020, au fost efectuate 114 controale fiscale, în rezultatul cărora au fost stabilite 25 cazuri de încălcare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.774 din 26 iunie 2016 cu privire la prețurile de comercializare a produselor social importante, fiind stabilite majorări a adaosului comercial cu o depășire de la 1,99 % până la 12,38 % pentru produsele alimentare (pâine, lapte, hrișcă, orez, făină de grâu, fulgi de ovăz) și cu o depășire de la 13,55 % până la 25 % la produsele farmaceutice (dezinfectanți).
Detalii