avatar

Monitorul SFS

Constituie un compartiment în care sunt publicate toate noutățile ce țin de activitatea Serviciului Fiscal de Stat

06
06 2019
214

Studenți în vizită la Serviciul Fiscal de Stat

Circa 30 de studenți de la Colegiul National de Comerț al Academiei de Studii Economice din Republica Moldova au vizitat astăzi, 6 iunie 2019, Serviciul Fiscal de Stat. Vizita a avut loc în conformitate cu programul de studii al Colegiului, care prevede vizitarea instituțiilor de stat ce au atribuții în domeniul de specialitate. Scopul vizitei a fost familiarizarea cu domeniul fiscal, dar și încurajarea lor pentru a se dedica acestei profesii.

Angajați cu funcții de conducere din cadrul SFS au făcut o prezentare a autorității fiscale naționale, au adus la cunoștință funcțiile de bază ale Serviciului Fiscal de Stat, au vorbit despre structura organizațională, precum și despre importanța pe care o are instituția pentru economia națională și buna funcționare a sistemului bugetar.
Detalii
05
06 2019
2487

Обязательное использование e-Фактуры с 1 июля 2019 г. при осуществлении поставок в рамках договоров государственных закупок

Государственная Налоговая Служба сообщает, что с 1 июля 2019 г. при осуществлении облагаемой поставки в рамках государственных закупок на территории страны субъект налогообложения обязан представить покупателю (получателю) электронную налоговую накладную (e-Фактуру) на данную поставку. Эти положения не применяются к поставкам электрической энергии, тепловой энергии, природного газа, к услугам электросвязи и коммунальным услугам.
Detalii
04
06 2019
257

Veniturile acumulate la BPN au sporit cu 6,2%

Veniturile administrate de Serviciul Fiscal de Stat au crescut, în lunile ianuarie-mai 2019, comparativ cu perioada similară a anului 2018, cu 6,2%, fiind înregistrate încasări în sumă de 15,4 mld. lei. În raport cu aceeași perioadă din anul precedent, s-a înregistrat o majorare cu 894,0 mil. lei.

Pe componentele bugetului public național au fost înregistrate următoarele rezultate.

La bugetul de stat, pe parcursul lunilor ianuarie-mai ale anului curent, au fost încasate 6,9 mld. lei, ceea ce constituie cu 281,7 mil. lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018 (creștere de 4,3%).
Detalii
29
05 2019
327

SFS anunță posturi fiscale

În scopul majorării nivelului de conformare a contribuabililor din segmentul comerțului de flori, în perioada 30-31 mai 2019 Serviciul Fiscal de Stat va intensifica acțiunile de control prin instituirea posturilor fiscale pe întreg teritoriu al țării.

Scopul acțiunilor este prevenirea cazurilor de evaziune fiscală. În acest context, Serviciul Fiscal de Stat recomandă tuturor comercianților cu flori să se respecte prevederile legislației în vigoare.

Totodată, consumatorii sunt îndemnați să contribuie la conformarea comercianților, solicitând bonul de casă la efectuarea cumpărăturilor.
Detalii
27
05 2019
110

SFS a desfășurat prima ediție a Spartachiadei interne

Serviciul Fiscal de Stat a desfășurat, în acest week-end (25-26 mai curent), prima ediție a Spartachiadei interne. La competiții au participat cinci echipe din cadrul SFS: Direcțiile generale de deservire fiscală: Centru, Nord, Sud, Municipiul Chișinău, dar și echipa Aparatului Central.

Echipele au concurat la probe de volei, fotbal, șah, dame, tenis de masă, ștafetă și tragerea otgonului, manifestând o pregătire fizică perfectă și spirit de echipă evidențiat. Învingătorii au fost premiați cu Diplome de mențiune și cupe speciale.

NOTĂ: Scopul unor asemenea evenimente este menținerea angajaților în formă mentală și fizică, dar și consolidarea spiritului de echipă.
Detalii
23
05 2019
978

Calendarul fiscal al contribuabilului pentru luna iunie 2019

Stimați contribuabili, Serviciul Fiscal de Stat vă propune acest Calendar, reamintind datele prezentării rapoartelor fiscale în luna iunie 2019.

Vă atenționăm că la 25 iunie expiră termenul de prezentare a dărilor de seamă fiscale și termenul de achitare a impozitelor, taxelor și a contribuțiilor de asigurări sociale.

Calendarul fiscal al contribuabilului


Detalii
17
05 2019
534

Schimb de informații fiscale cu autoritățile specializate de peste hotare

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1275 din 26 decembrie 2018, aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 164 din 5 aprilie 2019, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 162-166 (7085 – 7089) din 10 mai 2019, au intrat în vigoare noi norme și proceduri ce țin de realizarea schimbului de informații cu administrațiile fiscale străine și asistență în vederea recuperării în Republica Moldova a unor creanțe fiscale stabilite într-un stat străin, precum și recuperarea într-un stat străin a creanțelor fiscale stabilite în Republica Moldova.
Detalii
16
05 2019
567

Serviciul Fiscal de Stat, în discuții cu business-ul

Conducerea Ministerului Finanțelor, în persoana șefului de Direcție politici fiscale și vamale, împuternicit cu exercitarea funcției de secretar de stat, domnul Dorel Noroc și conducerea Serviciului Fiscal de Stat, în frunte cu directorul instituției, domnul Serghei Pușcuța, au avut un dejun de afaceri cu Asociația Business-ului European (EBA).

Reuniunea a avut loc în dimineața de astăzi, 16 mai 2019, la eveniment fiind prezenți circa 40 de reprezentanți ai mediului de afaceri din țară.
Detalii
16
05 2019
381

Impozitarea în RM și impactul acesteia asupra dezvoltării economice

O discuție la subiectul dat a avut loc ieri, 15 mai, între reprezentanți ai
Serviciului Fiscal de Stat și cadrele științifico-didactice ale Universității Tehnice din Republica Moldova, dar și ai mediului de afaceri din țară
, care s-au întrunit într-un work-shop despre fiscalitate.

În discursurile celor prezenți s-au regăsit tematicile ce țin de:
• rolul impozitelor prin prisma social-economică
• benchmarking-ul nivelului impozitelor din țara noastră și alte țări
• argumentarea modificărilor legislative privind sistemul de impozitare din RM
Detalii
07
05 2019
3666

Cuantumul salariului minim garantat nu poate fi diminuat prin contractele de muncă

Începând cu 1 mai 2019, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizații, instituții cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică) a fost majorat cu 165 de lei și constituie 2775 de lei pe lună. Astfel, mărimea lunară totală a salariului unui angajat din sectorul real nu poate fi mai mic de 16,42 lei per oră sau 2775 de lei per o lună.

Totodată, acest cuantum nu poate fi diminuat nici prin contractul colectiv, nici prin contractul individual de muncă. Mărimea salariului minim în sectorul real se stabilește anual de către Guvern, după negocieri și consultări cu patronatele și sindicatele și se publică în Monitorul Oficial. Acesta se calculează pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună.
Detalii