avatar

Monitorul SFS

Constituie un compartiment în care sunt publicate toate noutățile ce țin de activitatea Serviciului Fiscal de Stat

16
07 2018
169

SFS invită tinerii absolevenți în echipa de administrare fiscală

Serviciul Fiscal de Stat anunță concurs de angajare pentru tineri specialiști care au absolvit domeniul economic în acest an.

Astfel, începând cu data de 16 iulie curent, absolvenții instituțiilor de învățământ superior pot depune actele necesare la direcția resurse umane din cadrul SFS (str. Constantin Tănase, 9) până la finele lunii iulie, iar la începutul lunii august, doritorii de a face parte din echipa SFS vor beneficia de familiarizarea cu specificul administrării fiscale.
Detalii
12
07 2018
296

Comunicat SFS

Serviciul Fiscal de Stat exprimă regretul pentru situaţia în care un angajat al serviciului este bănuit de implicare într-un caz de corupţie şi comunică va acorda tot sprijinul procurorilor pentru investigarea obiectivă, operativă şi sub toate aspectele a cazului.

De asemenea, SFS urmează să analizeze procedurile legale cu privire la suspendarea din funcţie a angajatului pe durata acţiunilor de urmărire penală.

SFS reiterează angajamentul vizavi de promovarea unui climat al integrităţii în rândul angajaţilor Serviciului Fiscal de Stat şi toleranţă ZERO corupţiei.
02
07 2018
213

În şase luni SFS a încasat la BPN peste 18 mld. lei

Încasările la Bugetul public național (BPN) administrate de SFS au constituit în 6 luni ale anului curent 18,16 mld. lei, ceea ce denotă o creștere cu 2,56 mld. lei sau cu 16,4% în raport cu perioada similară a anului precedent.

Pe componentele BPN, statisticile sunt următoarele.
Detalii
26
06 2018
1506

Aducerea în cadrul legal a persoanelor fizice ce oferă imobile în chirie

Serviciul Fiscal de Stat continuă acțiunile de aducere în cadrul legal a persoanelor fizice care obțin venituri din oferirea în chirie a bunurilor imobiliare. În perioada ianuarie — mai 2018 SFS a realizat activități pentru sporirea randamentului pe acest segment al administrării fiscale.

Astfel, Serviciul Fiscal de Stat a desfășurat o campanie de informare a cetățenilor cu privire la aspectele legislației ce ține de darea în chirie/locațiune/arendă a bunurilor imobile, plasând 3286 de pliante informative în locuri publice, instituții de stat, sedii ale Direcțiilor de deservire fiscală.
Detalii
26
06 2018
1350

Calendarul fiscal al contribuabilului pentru luna iulie 2018

Stimați contribuabili, Serviciul Fiscal de Stat vă propune acest Calendar, reamintind datele prezentării rapoartelor fiscale în luna iulie 2018.

Vă atenționăm că la 2 iulie expiră termenul limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare pentru persoanele care doresc să beneficieze de reducere de 15%. La 20 și 25 iulie expiră termenul de achitare a impozitelor, taxelor și a contribuțiilor de asigurări sociale și termenul de prezentare a dărilor de seamă fiscale.
Detalii
25
06 2018
1080

(ro/ru) Reflectarea corectă a codului genului principal de activitate aferent versiuni CAEM (Rev.2) în Darea de seamă fiscală (forma IPC18)

Serviciul Fiscal de Stat atrage o deosebită atenție contribuabililor asupra corectitudinii completării în Darea de seamă (forma IPC18) a codului genului principal de activitate conform prevederilor ultimei versiuni a CAEM (Rev2), pentru a exclude cazurile de prezentare eronată a dării de seamă menționate.

Reiterăm că începând cu 1 ianuarie 2014, prin Hotărârea Colegiului Biroului National de Statistică nr.20 din 29 decembrie 2009, a fost pus în aplicare Clasificatorul activităților din Economia Moldovei, Rev.2, care a substituit Clasificatorul aprobat în anul 2005.
Detalii
22
06 2018
3654

IPC18: precizări suplimentare

În MO nr.108-112 din 30 martie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr.71 din 26 martie 2018 prin care a fost completat și modificat ordinul nr.126 din 4 octombrie 2017, prin care au fost operate modificări la Instrucțiunea cu privire la modul de completare a dării de seamă (Forma IPC18) aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 126 din 4 octombrie 2017 și anume:

• în capitolul I „Dispoziții generale” a fost concretizat că rezidenții parcurilor IT vor completa după caz și nu obligatoriu tabelul nr.1 în situațiile în care aceste categorii de angajatori vor achita în luna de gestiune, în folosul persoanelor fizice terțe, venituri impozabile (spre exemplu: plata pentru arenda bunurilor mobiliare sau imobiliare (art.901 alin.(3) din Codul fiscal), procurarea mijloacelor de transport de la persoanele fizice (art.90 alin.(1) din Codul fiscal, etc.));
Detalii
21
06 2018
275

(video) Posturi fiscale instalate în zonele de agrement

Serviciul Fiscal de Stat întreprinde acțiuni de monitorizare și control a zonelor de agrement de pe întreg teritoriul țării. Scopul acțiunilor de specialitate este asigurarea unei administrări eficiente a contribuabililor, stabilirea și preîntâmpinarea cazurilor de încălcare a prevederilor legislației în vigoare și conformarea agenților economici care prestează diverse servicii de agrement. Săptămâna curentă autoritatea fiscală a instalat peste 20 de posturi fiscale în zonele de agrement.

Astfel, în temeiul informației disponibile, SFS a identificat riscurile de neconformare prezente în activitatea agenților economici prestatori ai serviciilor de agrement, cum ar fi zone de recreere, centrele de distracții, aqua-park-uri și altele.
Detalii
19
06 2018
269

Posturile fiscale sporesc eficienţa activităţii agenţilor economici

Serviciul Fiscal de Stat continuă acțiunile de monitorizare și control a agenților economici activitățile cărora prezintă riscuri sporite de evaziune fiscală – gestionari ai sălilor de ceremonii și/sau restaurante, dar și a comercianților de flori.

Ca urmare a identificării riscurilor în activitatea agenților economici ce prestează servicii în domeniul alimentației publice, pe 10 mai curent au fost instituite posturi fiscale la 26 dintre aceștia.
Detalii
08
06 2018
1202

Impozitului pe bunurile imobiliare poate fi achitat on-line

Termenul limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare pentru persoanele care doresc să beneficieze de reducere de 15%, în anul curent a fost extins.


Serviciul Fiscal de Stat reamintește că pe 30 iunie expiră termenul de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare pentru persoanele care doresc să beneficieze de reducere de 15%. Din motiv că în acest an data de 30 iunie este zi de odihnă, termenul limită pentru doritorii de a beneficia de reducere a fost extins până la data de 2 iulie 2018, inclusiv.
Detalii