avatar

Monitorul SFS

Constituie un compartiment în care sunt publicate toate noutățile ce țin de activitatea Serviciului Fiscal de Stat

17
10 2018
743

«Contribuabili cu grad înalt de credibilitate»

Serviciul Fiscal de Stat a remarcat 30 de agenți economici de pe întreg teritoriul țării pentru aportul lor în promovarea civismului fiscal și conformare la onorarea obligațiilor fiscale pentru anul 2018. Directorul Serviciului Fiscal de Stat, Serghei Pușcuța, le-a înmânat contribuabililor certificate și trofee, prin care li s-a atribuit titlul de «Contribuabili cu grad înalt de credibilitate».

Evenimentul a avut loc la data de 16 octombrie 2018 în sala de ședințe a Serviciului Fiscal de Stat, unde au fost invitați reprezentanți ai agenților economici contribuabili mari.
Detalii
12
10 2018
346

15 octombrie - ultima zi de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2018

Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, la data de 15 octombrie, survine termenul de achitare a celei de a doua părți a obligațiilor fiscale la impozitul funciar și/sau impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2018.

În aces context, SFS recomandă achitarea impozitului funciar și/sau impozitului pe bunurile imobiliare în termenul stabilit de legislație. Menționăm că pentru fiecare zi de întârziere se aplică majorarea de întârziere (penalitatea), care este stabilită în mărime de 0,0329% per zi.
Detalii
03
10 2018
1833

Calendarul fiscal al contribuabilului pentru luna octombrie 2018

Stimați contribuabili, Serviciul Fiscal de Stat vă propune acest Calendar, reamintind datele prezentării rapoartelor fiscale în luna octombrie 2018.

Vă atenționăm că la data de 15, 22 și 25 octombrie curent expiră expiră termenul de achitare a impozitelor, taxelor și a contribuțiilor de asigurări sociale și termenul de prezentare a dărilor de seamă fiscale.
Detalii
01
10 2018
167

SFS: 27,4 mld. lei acumulate în 9 luni ale anului curent

Veniturile acumulate de Serviciul Fiscal de Stat la bugetul public național (BPN) în 9 luni ale anului 2018 au crescut, comparativ cu perioada similară a anului 2017, cu 15,4%.

Astfel, în perioada de referință au fost înregistrate încasări în sumă de 27,4 mld. lei, ceea ce constituie o creștere cu 3,7 mld. lei față de perioada similară a anului precedent, sarcina fiind supra executată cu peste 1,8 mld. lei, sau cu 7,3%.
Detalii
01
10 2018
236

Selectarea persoanelor pentru efectuarea evaluării bunurilor sechestrate de către SFS

În conformitate cu prevederile art. 203 alin.(2) din Codul fiscal, Serviciul Fiscal de Stat anunţă selectarea, pentru aprobarea ulterioară a listei persoanelor fizice sau juridice certificate în domeniul evaluării, pentru evaluarea bunurilor sechestrate de către SFS.

Pentru participarea la concurs, se vor depune următoarele documente:

cerere de participare (modelul se anexează);
Detalii
26
09 2018
804

SFS reevaluează priorităţile

Serviciul Fiscal de Stat își reevaluează priorităţile ce vizează verificările fiscale, reieşind din instituirea interdicţiei asupra controalelor fiscale ale activității de întreprinzător pentru perioada de până la 1 ianuarie 2018. Reorientarea activităţii de control este urmare a punerii în aplicare a prevederilor Legii nr.180 din 26 iulie 2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală.

Astfel, SFS va pune accent pe conformarea voluntară – pârghie eficientă în respectarea legislației în vigoare, continuând, totodată, controalele fiscale, acestea fiind orientate prioritar pe fenomenele ce prezintă risc major pentru stabilitatea financiară a statului. Acţiunile menţionate vor viza perioada anului 2018.
Detalii
20
09 2018
515

Noi angajați în cadrul Serviciului Fiscal de Stat

Serviciul Fiscal de Stat a organizat un curs de instruire pentru 26 de noi angajaţi ai SFS. Debutanţii vor studia timp de şase luni administrarea fiscală în cadrul orelor, care încep din data de 17 septembrie 2018. Asemenea ore sunt desfășurate în fiecare an, având drept scop creșterea nivelului profesional al angajaților SFS și creşterea calităţii deservirii fiscale în țară.

Urări de bun augur le-a adresat tinerilor angajaţi directorul SFS, Serghei Pușcuța, care a inaugurat cursul cu un discurs de susținere a tinerei generații în domeniul fiscalităţii.
Detalii
17
09 2018
10519

SFS, despre formularul „Factura de expediţie”

Serviciul Fiscal de Stat, în contextul modificărilor operate în Hotărârea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997” prin Hotărârea Guvernului nr. 543 din 12.06.2018 și în baza explicațiilor Ministerului Finanțelor nr.13-08/439 din 12.09.2018, comunică pentru contribuabili următoarele.

Începând cu 15 septembrie 2018, în urma abrogării pct. 5 din Hotărârea Guvernului nr.294, nu se admite utilizarea de către entități a stocurilor de formulare a «Facturii de expediție» și a anexei la acestea neutilizate.
Detalii
14
09 2018
453

Unii prestatori de servicii cosmetologice și de frizer, sancţionaţi

În perioada estivală a anului curent, SFS a realizat mai multe acțiuni de monitorizare și control la agenții economici prestatori de servicii cosmetologice și de frizer, fiind depistate încălcări de ordin fiscal la 70 de contribuabili din domeniu, fiind aplicate sancțiuni în valoare de 376,2 mii lei.

SFS a examinat (la nivel de țară) indicatorii declarați în primele 4 luni ale anului 2018 ai 771 de agenți economici din această sferă de activitate, fiind identificate riscurile de neconformare şi a demarat în mediul agenților economici prestatori de servicii cosmetologice și de frizer acțiuni de conformare.
Detalii
13
09 2018
1322

Calendarul fiscal al contribuabilului pentru luna septembrie 2018

Stimați contribuabili, Serviciul Fiscal de Stat vă propune acest Calendar, reamintind datele prezentării rapoartelor fiscale în luna septembrie 2018.

Vă atenționăm că la 25 septembrie curent expiră expiră termenul de achitare a impozitelor, taxelor și a contribuțiilor de asigurări sociale și termenul de prezentare a dărilor de seamă fiscale.
Detalii