avatar

Monitorul SFS

Constituie un compartiment în care sunt publicate toate noutățile ce țin de activitatea Serviciului Fiscal de Stat

03
03 2020
845

taxi.petitie@sfs.md: comunică abaterile depistate

Serviciul Fiscal de Stat a lansat platforma on-line de petiții pentru depunerea sesizărilor referitoare la abaterile întâlnite de cetățeni la transportatorii de pasageri în regim de taxi. Plângerile vor putea fi remise la adresa electronică taxi.petitie@sfs.md și informația transmisă pe această poștă va fi preluată de direcțiile responsabile pentru verificare. Beneficiarii de servicii de taxi vor avea dreptul să nu achite călătoria în cazul în care nu le-a fost emis şi înmânat bonul de casă pe suport de hârtie și/sau în formă electronică.

Acțiunile anunțate de SFS au drept scop conformarea voluntară și forțată a contribuabililor care desfășoară activitate de transport de pasageri în regim de taxi.
Detalii
02
03 2020
323

În primele două luni ale anului 2020, în BPN au fost acumulate 6,3 mld. lei

Veniturile administrate de Serviciul Fiscal de Stat în bugetul public național (BPN) în primele două luni ale anului 2020 au crescut, comparativ cu perioada similară a anului 2019, cu 12 %. Astfel, în perioada de referință au fost înregistrate încasări în sumă de 6,3 mld. lei, majorarea constituind 670,4 mil. lei.

La cele patru componente ale BPN au fost înregistrate următoarele rezultate.
Detalii
28
02 2020
1291

Serviciul Fiscal de Stat anunță verificări

Serviciul Fiscal de Stat continuă să-și concentreze eforturile în vederea conformării benevole a contribuabililor din toate domeniile economiei naționale, inclusiv cele ce reprezintă risc de neconformare la declararea deplină a obligațiunilor fiscale. Astfel, conform legislației în vigoare, autoritatea fiscală desfășoară acțiuni de conformare.

De această dată, SFS anunță despre efectuarea verificărilor inopinate la agenții economici care dețin cluburi de noapte. Vizitele vor avea loc în lunile februarie-martie 2020 și se vor axa pe educarea și conformarea contribuabililor.
Detalii
27
02 2020
823

Fiscul va demara verificări la farmaciile din țară

În baza modificărilor la Hotărârea Guvernului nr.774 din 20 iunie 2016 cu privire la prețurile de comercializare a produselor social importante, măștile, mănușile medicale și dezinfectanții medicali fac parte din categoria de produse la care nu poate fi aplicat un adaos comercial mai mare de 20%.

Astfel, Serviciul Fiscal de Stat vine cu un șir de acțiuni de protecție socială, efectuând de astăzi, 27 februarie 2020, vizite fiscale la toate farmaciile din țară.
Detalii
27
02 2020
465

Serviciul Fiscal de Stat anunță lansarea licitației privind achiziția serviciilor de asistență tehnică pentru dezvoltarea noului site web al Serviciului Fiscal de Stat

Serviciul Fiscal de Stat, în contextul Proiectului de Modernizare a Administrării Fiscale, invită firmele de consultanță să-și exprime interesul de a oferi servicii de asistență tehnică pentru dezvoltarea noului site web al Serviciului Fiscal de Stat.

Ofertanții eligibili care sunt interesați pot găsi informații detaliate (versiunea engleză) despre participarea la licitație accesând site-ul www.sfs.md.
Detalii
27
02 2020
1668

Calendarul fiscal al contribuabilului pentru luna martie 2020

Stimați contribuabili, Serviciul Fiscal de Stat vă propune acest Calendar, reamintind datele prezentării rapoartelor fiscale în luna martie 2020.

Vă atenționăm că la 25 martie expiră termenul de prezentare a dărilor de seamă fiscale și termenul de achitare a impozitelor, taxelor și a contribuțiilor de asigurări sociale.
Detalii
26
02 2020
1277

Persoanele juridice vor depune Declarația cu privire la impozitul pe venit până la 25 martie

Serviciul Fiscal de Stat informează: contribuabilii persoane juridice și persoane fizice care practică activitate de întreprinzător, precum și persoanele fizice care desfășoară activitate independentă sunt obligați să depună Declarația cu privire la impozitul pe venit până la data 25 martie. Această obligație este stipulată de art. 83 alin. (2) din Codul fiscal al Republicii Moldova.

În cazul contribuabililor vizați, impozitul pe venit se aplică aferent venitului obținut de aceștia din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova (cu excepția deducerilor şi scutirilor la care au dreptul).
Detalii
13
02 2020
545

SFS anunță verificări inopinate la comercianții de flori

În zilele de 13-15 februarie 2020, Serviciul Fiscal de Stat va monitoriza activitatea comercianților de flori vii de pe teritoriul municipiului Chișinău. Aceste acțiuni se vor desfășura în contextul creșterii cererii de flori, fapt ce duce la sporirea riscului de încălcări fiscale prin neutilizarea mașinii de casă și control la efectuarea decontărilor în numerar în scopul diminuării veniturilor și, respectiv, a impozitelor și taxelor aferente BPN.

În acest context, Serviciul Fiscal de Stat recomandă tuturor contribuabililor să se conformeze prevederilor legislației în vigoare, iar cumpărătorilor – să solicite bonul de casă la procurarea florilor, contribuind, astfel, la majorarea nivelului de conformare.

Implicarea fiecăruia va aduce rezultate!
Detalii
05
02 2020
4355

SFS anunță controale fiscale

Serviciul Fiscal de Stat îndeamnă contribuabilii să respecte prevederile legislației naționale. Astfel, în baza unui plan de acțiuni privind sensibilizarea contribuabililor despre necesitatea achitării impozitelor și eliberării bonurilor de casă, SFS a desfășurat, în perioada lunii decembrie 2019, ședințe de conformare cu contribuabilii din domeniul comerțului (produse alimentare, mărfuri de larg consum, materiale de construcție); prestării serviciilor (frizerii, saloane estetice, de masaj și întreținere corporală) și casele de schimb valutar.

Aceste segmente ale economiei naționale au fost selectate în baza unei analize de specialitate care a demonstrat risc de admitere a încălcărilor privind disciplina de casă.
Detalii
04
02 2020
2547

Termenul limită de raportare a informațiilor din surse indirecte este 25 februarie

Serviciul Fiscal de Stat anunță că, la data de 25 februarie 2020, expiră termenul de prezentare a informației de către următorii subiecți:

instituțiile financiare – informația privind toate tipurile de conturi active pe parcursul unui an fiscal, inclusiv rulajele (mișcările) pe aceste conturi;
companiile turistice – informația privind serviciile turistice prestate;
companiile de asigurare – informația privind contractele de asigurare;
deținătorii de registre ale deținătorilor de valori mobiliare – informația privind tranzacțiile cu valori mobiliare efectuate în perioada anului fiscal;
Detalii