avatar

Monitorul SFS

Constituie un compartiment în care sunt publicate toate noutățile ce țin de activitatea Serviciului Fiscal de Stat

19
09 2013
812

În atenția cititorilor!

Comentăm Proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative ce ţine de realizarea politicii bugetar-fiscale şi vamale pentru anul 2014.

Ministerul Finanţelor a elaborat proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative în partea ce ţine de realizarea politicii bugetar-fiscale şi vamale pentru anul 2014 şi perfecţionarea legislaţiei bugetar-fiscale şi vamale.
Detalii
17
09 2013
1189

Promovarea plăților fără numerar

Șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Ion PRISĂCARU, a participat astăzi la Şedinţa de constituire a Consiliului Naţional de Plăţi, organizată de Banca Națională a Moldovei (BNM). În cadrul ședinței reprezentanţii conducerii BNM, Ministerului Finanţelor, Ministerului Economiei, Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Asociaţiei Băncilor din Moldova şi Centrului de Guvernare Electronică au semnat statutul de constituire a acestui Consiliu.
Detalii
16
09 2013
630

Activitatea organizaţiilor necomerciale în atenţia legislatorilor şi a conducerii IFPS

Şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Ion Prisăcaru, a avut o întrevedere cu deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Valeriu Ghileţchi, Secretar al Comisiei pentru Politică Externă şi Integrare Europeană.

Evenimentul se înscrie în practica acreditată a întrevederilor cu genericul „La o ceaşcă de cafea cu Şeful Fiscului”, în cadrul cărora conducătorul autorităţii fiscale naţionale are întrevederi cu reprezentanţi ai diverselor categorii sociale şi medii profesionale, cu scopul de a face schimb de opinii, de a identifica rezerve neexplorate în promovarea conformării fiscale benevole şi de a consulta, din prima sursă, opinia contribuabililor.
Detalii
13
09 2013
2328

Funcționarii publici debutanți, care activează în Serviciul Fiscal de Stat, au depus astăzi jurământul

Chişinău, 13 septembrie 2013 – Douăzeci de funcţionari publici debutanţi, angajaţi ai Serviciului Fiscal de Stat, au depus astăzi jurământul, după ce au trecut cu succes perioada de probă de şase luni, aşa cum prevede Legea nr.158, din 4 iulie 2008, cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. În cadrul ceremoniei festive, angajaţii SFS au depus jurământul, în fața simbolurilor de stat, conducerii IFPS și a colegilor de serviciu.
Vizualizează 7 fotografii →
12
09 2013
1308

Ce trebuie sa știm despre întocmirea si utilizarea Actului de achiziție a mărfurilor

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce la cunoștință principalele aspecte privind întocmirea si utilizarea actului de achiziție a mărfurilor.

Menționam ca agenții economici (persoane juridice, persoane fizice care practică activitate de întreprinzător, întreprinderi individuale, etc.) care achiziționează de la populație diverse produse agricole, cereale si produse procesate din cereale, alte produse, etc. sînt obligați să utilizeze în activitatea financiar-contabila actul de achiziție a mărfurilor.
Detalii
12
09 2013
601

O zi soldată cu 21 procese verbale în domeniul transportului

În ziua de 10 septembrie 2013 în cadrul acțiunii desfășurate sub genericul „Serviciul Fiscal în ajutorul transportatorilor oneşti”, inspectorii fiscali din cadrul Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun. Chișinău au verificat în comun cu colaboratorii Inspectoratului Național de Patrulare din municipiul Chișinău, persoanele care practica activitate în domeniul transportului.
Detalii
11
09 2013
1561

Министерство по налогам Республики Азербайджан – пример эффективного администрирования налоговой системы

1.Общие аспекты
Министерство по налогам Республики Азербайджан было создано в 2000 году, а до этого, как и в Республике Молдова, органом, осуществляющим налоговое администрирование, была Главная государственная налоговая инспекция.
Detalii
11
09 2013
1092

Cu privire la modificarea și completarea punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce la cunoștința contribuabililor, că în Monitorul Oficial nr.191-197/754 din 06.09.2013 a fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 652 din 29.08.2013.

Această Hotărîre modifică și completează punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 “Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.30-33, art.288), cu modificările şi completările ulterioare, alineatul patru se modifică şi se completează după cum urmează:
Detalii