avatar

Panorama

Compartimentul «Panorama» conține informații ce țin de administrarea fiscală, legislație fiscală internațională, economie mondială, mediu de afaceri din alte țări

29
05 2013
1964

Conferinţa regională la nivel înalt privind Preţul de transfer în Europa și Asia Centrală – Protejarea bazei fiscale și crearea unui climat investiţional puternic, organizat de Ministerul Finanţelor al Albaniei și Dialogul Fiscal Internaţional (ITD) și susţinut de Corporaţia Financiară Internaţională (IFC), 30.05 – 01.06.2012, Tirana, Albania.

Conferinţa a întrunit reprezentanţi din 19 ţări din Europa şi Asia Centrală şi 5 organizaţii internaţionale de profil (Banca Mondială (BM), Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (OCDE), Fondul Monetar Internaţional (FMI), Corporaţia Financiară Internaţională (IFC), Biroul de cooperare tehnică a Germaniei (GTZ)).

Acest eveniment a avut ca scop schimbul de experienţă şi de opinii pe o bază regională, precum şi identificarea abordărilor pentru a răspunde provocărilor legate de politica introducerii reglementărilor preţurilor de transfer şi opţiunilor pentru sistemul de gestionare a conformităţii costeficient, ceea ce permite asigurarea unui climat investiţional bun pentru sectorul privat.
Detalii
29
05 2013
606

Atelierul de lucru al Organizaţiei Intra-Europene a Administraţiilor Fiscale (IOTA) privind serviciile contribuabilului în lumea modernă, 23 – 25.05.2012, Erevan, Armenia

La eveniment au participat 39 de delegaţii din 24 de ţări separate, responsabile pentru serviciul contribuabilului şi comunicare, cu scopul de a discuta despre problemele majore, care au avut impact asupra conformităţii contribuabilului şi serviciilor furnizate acestora.

Atelierul de lucru s-a focusat pe schimbul de bune practici în domeniul serviciului contribuabilului/comunicaţie în administraţia fiscală modernă, acordînd o atenţie deosebită schimbării mediului: Cum de atins cele mai bune rezultate, făcînd lucruri vechi întrun mod modern. În acest context, subiectele de discuţie au inclus noi modalităţi de comunicare/interacţiune/tranzacţii cu contribuabilii, determinarea modului în care contribuabilii au necesitate şi preferă de a contacta cu administraţiile fiscale, inclusiv, în contextul disponibilităţii serviciilor în format electronic de către multe administraţii fiscale, spectrul de servicii puse la dispoziţia contribuabilului în oficiile fiscale, modul în care reorganizarea administraţiilor fiscale au fost afectate de resursele tehnologice/ informaţionale disponibile, precum şi experienţele individuale de ţară în implementarea serviciilor contribuabilului.

Activitatea atelierului de lucru a fost derulată prin combinarea prezentări lor de actualitate din partea delegaţiilor din Armenia, Danemarca, Finlanda, Suedia, Portugalia, Belgia, Austria, Federaţia Rusă şi a discuţiilor în grup, ceea ce a permis de a face schimb de idei şi de a lua în considerare problemele întîmpinate de administraţii fiscale cu referinţă la serviciile prestate contribuabilului.
29
05 2013
1096

Atelierul de lucru al Organizaţiei Intra-Europene a Administraţiilor Fiscale (IOTA) privind metodele de identificare a contribuabililor implicaţi în activităţi transfrontaliere, 16 – 18.05.2012, Budapesta, Ungaria

Abordarea obiectivelor atelierului de lucru ţin de oportunitatea prezentării şi discutării de către delegaţiile participante la eveniment a cazurilor specifice de riscuri, existente în legătură cu activităţile transfrontaliere: aspectele practice de identificare a acestor riscuri, căile şi metodele de combatere a schemelor de evaziune fiscală.
Subiectul, ce ţine de metodele de identificare a contribuabililor implicaţi în activităţi transfrontaliere, continuă să atragă interesul semnificativ al membrilor IOTA, în special urmare mai multor evenimente care au avut loc cu tematica restructurarea activităţii transfrontaliere. Din aceste considerente, în acest an IOTA a intenţionat să se concentreze asupra contribuabilului.

Actualitatea subiectului invocat ţine de numărul tot mai mare de contribuabili care călătoresc în afara hotarelor, pentru a se angaja în cîmpul de muncă şi, astfel, este foarte important de a asigura ca cetăţeanul sau agentul economic să fie corect înregistrat ca contribuabil în ţara corespunzătoare.
Detalii
23
05 2013
1561

Gheorghe Cojocari: "Cine şi ce? Sau despre sarcina probaţiunii"

Articolul 11 din Codul Fiscal al Republicii Moldova prevede că toate dubiile, apărute la aplicarea legislaţiei fiscale, se vor interpreta în favoarea contribuabilului.

Întrucît apariţia situaţiilur dubioase este întotdeauna legată de calitatea, existenţa sau inexistenţa dovezilor, acest articol încearcă să ofere un rezumat succint al practicii din spaţiul european în ce priveşte proba (dovada), evidenţiind unele practici tipice aferente sarcinii probaţiunii.
Detalii
23
05 2013
1237

Al XIII-lea Summit anual privind T.V.A., organizat de Forumul privind T.V.A., 25 – 27.04.2012, Lisabona, Portugalia.

Acest summit a creat o discuţie deschisă între managerii de T.V.A. din cadrul companiilor, consultanţi, oficiali de la autorităţile naţionale de T.V.A. (ministere de finanţe şi autorităţi fiscale) şi de Comisia Europeană (TAXUD).


Vorbitorii s-au focusat pe teme actuale fierbinţi şi au avut ca scop să ofere răspunsuri gata pregătite pentru întreprinderi,


Detalii
23
05 2013
1422

A X-ea Conferinţă internaţională bienală privind administrarea fiscală, 02 - 03.04.2012, Sidney, Australia.

Această Conferinţă a reunit administraţiile fiscale, mediul academic şi practicienii fiscali din întreaga lume pentru a împărtăşi experienţa şi a extinde înţelegerea tendinţelor emergente şi a provocărilor în administrarea fiscală.


Tema acestui eveniment a fost „Administrarea fiscală: afacere riscantă” şi a avut ca scop să exploreze abordările internaţionale într-o serie de aspecte de administrare şi conformare fiscală, inclusiv reforme, riscuri şi schimbări


Detalii
23
05 2013
1177

Prima Reuniune internaţională anuală a OCDE privind preţurile de transfer, 26 - 27.03.2012, Paris, Republica Franceză.

La Reuniune au participat reprezentanți din 85 de state membre şi non-membre ale OCDE şi 4 organizaţii internaţionale – UE, Banca Mondială (BM), OCDE şi Comitetul consultativ pentru afaceri şi industrie pe lângă OCDE (BIAC).


Obiectivele de bază ale Reuniunii s-au axat pe: discutarea a o serie de aspecte relevante privind preţurile de transfer şi evoluţia acestora,


Detalii
23
05 2013
1201

La data de 01.03.2012, pentru Republica Moldova au intrat în vigoare Convenţia Organizaţiei pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OCDE) privind asis-tenţa administrativă reciprocă în materie fiscală, adoptată la Stras-bourg la 25.01.1988, și Protocolul de modificare a Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în materie fiscală, adoptat la Paris la 27.05.2010, ambele fiind semnate de Republica Moldova la Paris la 27.01.2011

Aplicarea Convenţiei şi Protocolului de modificare a Convenţiei permit de a dezvolta cooperarea administrativă pe principii internaţionale privind tot spectrul de instrumente fiscale obligatorii, cu excepţia taxelor vamale: impozitul pe venit, T.V.A., accizele, contribuţiile de asigurări sociale de stat, taxele rutiere, etc.


Detalii
23
05 2013
1128

A VII-a Reuniune a Forumului privind administrarea fiscală, 18 – 19.01.2012, Buenos Aires, Argentina.

Delegaţiile Reuniunii au discutat despre modalităţile în care administraţiile fiscale din întreaga lume sînt provocate să contribuie la ameliorarea finanţelor publice din multe ţări, precum şi să ajute la încurajarea creşterii economice, focusîndu-se pe o temă generală privind modul de consolidare a conformării fiscale printr-o cooperare mai strînsă. Subiectele specifice de discuţie au inclus combaterea abuzurilor fiscale offshore, intensificarea dialogului între administraţii fiscale şi contribuabili mari, precum şi reducerea oportunităţilor pentru non-conformarea fiscală în economia tenebră.


Detalii
22
05 2013
1270

Cea de-a 16-a Asamblee Generală a Organizaţiei Intra-Europene a Administraţiilor Fiscale (IOTA), 05 – 06.07.2012, Oslo, Norvegia, organizat cu suportul şi sub preşedinţia autorităţii fiscale a Norvegiei

La eveniment au participat peste 180 de delegaţii din administraţiile fiscale membre ale IOTA, oficiali de rang înalt din guvernul norvegian, Uniunea Europeană (UE), Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (OCDE), Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi alţi reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, practicieni şi cercetători din domeniul fiscal.
Detalii