avatar

Contabilitate Practică

Profesia „Contabil” ca și oricare alta presupune mânuirea unui volum de cunoștințe și abilități. Volumul de bază al cunoștințelor teoretice se obține în urma studiilor superioare, însă abilitățile de a ține o evidență contabilă nu le deține fiecare. Este un noroc dacă la începuitul carierei ați nimerit la o întreprindere mare, printre niște colegi competenți și receptivi, care vă vor ajuta să creșteți profesional și să îmbrățișați subtilitățile profesiei. Dar dacă ați venit să lucrați la o întreprindere mică și sunteți unicul contabil al firmei? Cunoștințe aveți, o adeverește și diploma, dar de unde să începeți?!

19
09 2014
8143

Maria Gancearuc: Unele aspecte contabile şi fiscale aferente contractelor de construcţii

Contabilitatea financiară şi fiscală aferentă contractelor de construcţii se ţine conform prevederilor Standardului Naţional de Contabilitate „Contracte de construcţii”, elaborat în baza IAS 11 „Contracte de construcţie” (în continuare Standard), Codului fiscal, Planului de conturi contabile şi alte acte normative în vigoare.

Conform noţiunii utilizate în standard „Contract de construcţie” reprezintă contractul încheiat între beneficiar şi antreprenor pentru construirea, reparaţia, modernizarea şi reconstruirea unui activ sau a unui grup de active, care ca proiectare, tehnologie şi funcţionare sau destinaţie sînt interconexate şi interdependente.
Detalii
21
08 2014
8955

Particularitățile formării prețurilor la produsele social importante

În conformitate cu prevederile Legii cu privire la comerțul interior nr. 231 din 23.09.2010, produsele şi serviciile se comercializează pe teritoriul Republicii Moldova la preţuri libere de vînzare, cu excepţia preţurilor/tarifelor reglementate de către stat.

Preţul la comercializarea produselor/serviciilor social importante de primă necesitate, a căror listă reflectă comportamentul consumatorilor din păturile social vulnerabile, se aprobă de către Guvern şi se reglementează prin limitarea rentabilităţii la producere şi/sau a adaosului comercial la vînzarea acestora.
Detalii
09
06 2014
3765

Людмила Скакунова: В продолжение урока по теме «Инвестиционная недвижимость»

Инвестировать – это значит расстаться с деньгами сегодня, чтобы завтра получить их большую сумму. Уильям ШарпПродолжая новую для нас тему инвестиционной недвижимости, хотелось бы внести некоторые уточнения, которые помогут бухгалтерам, имеющим на балансе объекты недвижимости, сдаваемые в операционный лизинг (аренду), определиться в вопросе, к чему будет относиться данная недвижимость в бухгалтерском учете предприятия:
Detalii
02
06 2014
17721

Maria Gancearuc: Contabilitatea impozitului pe venit din activitatea operaţională

După cum am menţionat în articolul precedent, agenţii economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii întocmesc dări de seamă, aferente impozitului pe venit, altele decît Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN 12), forma şi instrucţiunile de completare a cărora sunt plasate pe pagina web a SFS (fisc.md / contribuabili / formulare / impozit pe venit pentru alte categorii de contribuabili).

În prezentul articol me-am propus examinarea unui exemplu convenţional privind calcularea impozitului pe venit din activitatea operaţională (în continuare IVAO) şi modul de completare a Dării de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională (Forma IVAO).
Detalii
30
04 2014
8910

Людмила Скакунова: Бухгалтерский учет полученных займов

Основная часть современных предприятий, особенно в начале своей деятельности, вынуждена привлекать деньги со стороны в виде займов (кредитов). Это связано с тем, что предприятию не хватает собственного капитала и приходится привлекать заемные средства.

Прежде чем рассмотреть вопрос учета полученных займов, следует определить основные законодательные и нормативные акты, которые регламентируют учет займов, а именно:
Detalii
27
03 2014
23683

Contabilitatea impozitului pe venit din activitate. Uzura mijloacelor fixe calculată în scopuri fiscale

Relaţiile agenţilor economici cu bugetul de stat constă în procesele de calculare, achitare şi declarare a impozitelor şi taxelor. Sistemul fiscal al Republicii Moldova cuprinde o totalitate de impozite şi taxe generale de stat şi locale. Subiecţii impunerii şi obiectele impunerii, modul şi termenele de achitate a impozitelor şi taxelor, cotele acestora, precum şi facilităţile acordate sunt reglementate de Codul fiscal şi alte acte normative în domeniul fiscal.
Detalii
17
03 2014
5299

Людмила Скакунова: Урок 6. Инвестиционная недвижимость

В связи с тем, что в бухгалтерском учете постоянно происходят какие-либо изменения, стоит рассмотреть тему «Инвестиционная недвижимость», так как это имеет прямое отношение к долгосрочным активам.

Инвестиционная недвижимость (investment property) – имущество в виде земельных участков или зданий (частей зданий), которыми компания распоряжается на правах собственности или договора финансовой аренды, и которое предназначено для передачи в аренду или получения дохода от прироста стоимости капитала.
Detalii
19
02 2014
35152

Людмила Скакунова: Учет малоценных и быстроизнашивающихся предметов (МБП)

Тема учета малоценных и быстроизнашивающихся предметов очень важна в бухгалтерском учете, так как в процессе своей хозяйственной деятельности ни одно предприятие не может обойтись без них.

Каждое предприятие приобретает и использует большое количество предметов, которые учитываются не в составе основных средств, а в составе средств в обороте. Такие предметы в бухгалтерском учете принято называть малоценными и быстроизнашивающимися предметами (МБП).
Detalii
04
02 2014
37621

Maria Gancearuc: Contabilitatea decontărilor faţă de personalul întreprinderii, cu organele asigurărilor sociale şi medicale şi cu bugetul de stat aferent impozitului pe venit reţinut din salariul personalului

Datoriile faţă de personal reprezintă angajamentele întreprinderii faţă de salariat pentru munca prestată, precum şi recompensele garantate de stat (cum este plata pentru concediul de odihnă sau plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă) şi alte plăţi suplimentare, conform contractelor între plăţi (cum sunt facilităţile acordate de patron).
Detalii
02
01 2014
4650

Людмила Скакунова: Учет ТМЗ (продолжение Урока 4)

Наступающий Новый год, как всегда, дает бухгалтерам возможность задуматься над будущим годом с точки зрения грядущих изменений в законодательстве и методологии бухгалтерского учета. Но об этом мы с Вами подумаем завтра…

А сейчас надо думать, прежде всего, о закрытии 2013 года. Мы с Вами знаем, что в финансовую отчетность должны попадать только правдивые данные. Но никто не может отменить «человеческий фактор». Поэтому в этот период стоит проверить весь год, а точнее — данные бухгалтерского учета по каждому счету.
Detalii