avatar

Contabilitate Practică

Profesia „Contabil” ca și oricare alta presupune mânuirea unui volum de cunoștințe și abilități. Volumul de bază al cunoștințelor teoretice se obține în urma studiilor superioare, însă abilitățile de a ține o evidență contabilă nu le deține fiecare. Este un noroc dacă la începuitul carierei ați nimerit la o întreprindere mare, printre niște colegi competenți și receptivi, care vă vor ajuta să creșteți profesional și să îmbrățișați subtilitățile profesiei. Dar dacă ați venit să lucrați la o întreprindere mică și sunteți unicul contabil al firmei? Cunoștințe aveți, o adeverește și diploma, dar de unde să începeți?!

23
10 2015
1069

Определена дата вступления в силу IFRS 16

Следуя рекомендациям своих членов, Совет по МСФО проголосовал и принял решение установить 1 января 2019 года в качестве даты официального вступления в силу нового стандарта МСФО (IFRS) 16 по лизингу. Досрочное использование будет разрешено, но только если компании одновременно применяют МСФО (IFRS) 15 “Выручка по договорам с клиентами”.
Detalii
04
09 2015
5934

Бухгалтерский учет производственных затрат вспомогательных производств

Вспомогательные производства – это важное и необходимое звено в деятельности предприятия, так как развитая ремонтная служба, бесперебойно действующее транспортное хозяйство, регулярная подача энергии, пара, сжатого воздуха, современный инструментальный цех являются залогом ритмичной и качественной работы всего предприятия.

Разнообразие деятельности вспомогательных производств влияет на организацию учета их затрат.
Detalii
06
04 2015
5601

Общий план счетов бухгалтерского учета – для практикующих бухгалтеров

Общий план счетов бухгалтерского учета утвержден Приказом Министерства финансов № 119 от 06.08.2013 г. (опубликован в МО № 233-237/1534 от 22.10.2013 г.), в соответствии с которым применение Общего плана счетов бухгалтерского учета с 1 января 2014 года носит рекомендательный характер, а с 1 января 2015 года становится обязательным для всех предприятий.
Detalii
06
04 2015
7182

Planul general de conturi contabile – pentru contabili practicieni

Planul general de conturi contabile în vigoare, a fost aprobat prin Ordinul MF nr. 119 din 06.08.2013 (publicat în MO nr. 233-237/1534 din 22.10.2013), prin care s-a stabilit, că Planul general de conturi contabile se va aplica de entităţi cu titlu de recomandare de la 1 ianuarie 2014 şi obligatoriu – de la 1 ianuarie 2015.
Detalii
02
04 2015
6009

La întreprindere s-a depistat că o factura fiscală, in anul 2013, nu s-a luat la evidența contabilă (acordarea servicii). Cum se poate de corectat greşeala în cauză şi care sunt formulele contabile?

Răspunsul este elaborat de autorul revistei ”Monitorul Fiscal FISC.md”, membru al Consiliului Directori ACAP, director al Societății de audit ”ContServAudit” S.R.L. Maria Gancearuc.
Detalii
11
03 2015
5400

Практические аспекты перехода на новые НСБУ

Переход на новые Национальные стандарты бухгалтерского учета предполагает продуманную политику предприятия в части последующего отражения информации в финансовой отчетности, выбранных методов учетных политик и, как следствие, возможности предприятия более эффективно распоряжаться источниками финансирования активов.
Detalii
10
03 2015
9664

Despre diferența dintre deprecierea și reevaluarea mijlocului fix1

Deprecierea de valoare, în sensul SNC „Deprecierea activelor”, se referă, de regulă, la o deteriorare a valorii unui activ, care are puține şanse de a dispărea în viitor, cauzată de uzura morală, condiții nefavorabile de pe piață, modificări negative în mediul tehnologic, economic sau legal care afectează entitatea, etc.
Detalii
06
03 2015
3501

Transpunerea generală a conturilor contabile

Modificarea reglementărilor contabile, începând cu 1 ianuarie 2015, nu reprezintă o simplă modificare a unui act normativ, ci o modificare complexă. Astfel, pe lînga noile prevederi, modificarea planului de conturi implică şi un proces de transpunere a soldurilor din conturile vechi în conturile noi din Planul general de conturi contabile.
Detalii
11
02 2015
2242

Используем Закон о бухгалтерском учете: принцип начисления

У нас есть решение суда и исполнительный лист о взыскании долга за поставленный нами товар, а также пени и других расходов за невыполнение договорных обязательств. В какой момент нужно в учете провести начисление сумм по исполнительному листу: после получения оплаты должником? Ведь всегда есть вероятность не получить оплату, а доход при этом увеличить. Какой документ регламентирует этот случай?
Detalii
10
02 2015
2576

Care sunt pașii în contabilitate, în cazul cînd are loc un incendiu cu distrugerea mărfii?

Primul pas. Conform prevederilor Legii contabilității nr.113 din 27.04.2007 (art. 24) și Regulamentului privind inventarierea, aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor nr. 60 din 29.05.2012 (p. 3, alin. 7), entitatea trebuie să efectuează inventarierea bunurilor materiale, în caz de incediu.
Detalii