avatar

Contabilitate Practică

Profesia „Contabil” ca și oricare alta presupune mânuirea unui volum de cunoștințe și abilități. Volumul de bază al cunoștințelor teoretice se obține în urma studiilor superioare, însă abilitățile de a ține o evidență contabilă nu le deține fiecare. Este un noroc dacă la începuitul carierei ați nimerit la o întreprindere mare, printre niște colegi competenți și receptivi, care vă vor ajuta să creșteți profesional și să îmbrățișați subtilitățile profesiei. Dar dacă ați venit să lucrați la o întreprindere mică și sunteți unicul contabil al firmei? Cunoștințe aveți, o adeverește și diploma, dar de unde să începeți?!

13
03 2020
603

Marfa deteriorată din vina transportatorului

Entitatea, la deschiderea containerului cu marfă importată, a depistat deteriorarea completă a unei pozitii, fapt confirmat prin perfectarea actului de constatare. Întreprinderii de transport i-a fost inaintată o reclamație, care a fost acceptată (în formă scrisă) și urmează a fi trecută în cont la urmatoarea transportare. Cum se contabilizează această operațiune?

Aspectul contabil:
Detalii
10
03 2020
10478

Modul de completare a anexei 1D și 2D din Declarația cu privire la impozitul pe venit

Publicația Periodică „Monitorul Fiscal FISC.md” amintește tuturor contribuabililor că, pe data de 25 martie, expiră termenul de depunere de către persoanele juridice a Declarației cu privire la impozitul pe venit. De astăzi revenim în sprijinul contabililor cu seria de articole expuse cu știință de cauză de un practician, care împarte experiența cu Dvs. Totodată, articolele corespund poziției oficiale a Serviciului fiscal de Stat.

Declarația cu privire la impozitul pe venit (în continuare — Declarația) se completează în conformitate cu Anexa nr.2 „Modul de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit” la Ordinul MF nr.162 din 26.09.2018, care urmează a fi depusă în mod obligatoriu de următoarele categorii de contribuabili:
Detalii
06
03 2020
1747

Calcularea impozitului unic în cazul concediului de maternitate al angajatului

Angajata unui rezident al Parcului IT a plecat în concediu de maternitate pentru 126 zile. Urmează a fi inclusă persoana respectivă în numărul de angajați luați în calcul la impozitul unic pentru perioada indicată?

Obiect al impunerii cu impozit unic îl reprezintă venitul din vânzări, înregistrat lunar în evidența contabilă. Mărimea venitului respectiv se determină în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate sau, după caz, ale IFRS, în condițiile legislației în vigoare (art.369 alin.(1) din Codul fiscal).
Detalii
28
02 2020
1078

TVA restituită din străinătate în urma importului unui automobil

Entitatea din Republica Moldova a procurat un automobil de la o persoană juridică din Germania. La importul unității de transport au fost achitate TVA, accizele și procedurile vamale. Ulterior, vânzătorul a restituit la contul cumpărătorului TVA achitat pentru automobil la momentul procurării. Această sumă este calificată, pentru entitatea din Moldova, drept venit sau diminuare de preț? Cum va fi reflectată în evidența contabilă? Care este regimul fiscal al acestor plăți?
Detalii
27
02 2020
2420

Corectarea documentelor primare cu regim special

Deși legislația în vigoare în diferite perioade explicit oferă răspunsul la întrebarea pot sau nu fi operate corectări în documentele primare cu regim special, contabilii continuă să discute subiectul, oferindu-și recomandări contradictorii. Astăzi venim cu precizarea prevederilor ce sunt aplicate din data punerii în aplicare a Legii contabilităţii şi raportării financiare nr.287/2017 — 1 ianuarie 2019.
Detalii
19
02 2020
590

НСБУ «Представление консолидированных финансовых отчетов»: практические аспекты составления консолидированного баланса

Часть I

Часть II

Таким образом, при консолидации баланса величина инвестиции материнского предприятия «А» в размере 8 000 тыс. леев была замещена величиной собственного капитала предприятия «Б» в размере 6 000 тыс. леев и величиной гудвилла в размере 2 000 тыс. леев. В основном, на практике, величина гудвилла является положительной. Но, тем не менее, возникают ситуации, когда гудвилл превращается в отрицательную величину.
Detalii