avatar

Contabilitate Practică

Profesia „Contabil” ca și oricare alta presupune mânuirea unui volum de cunoștințe și abilități. Volumul de bază al cunoștințelor teoretice se obține în urma studiilor superioare, însă abilitățile de a ține o evidență contabilă nu le deține fiecare. Este un noroc dacă la începuitul carierei ați nimerit la o întreprindere mare, printre niște colegi competenți și receptivi, care vă vor ajuta să creșteți profesional și să îmbrățișați subtilitățile profesiei. Dar dacă ați venit să lucrați la o întreprindere mică și sunteți unicul contabil al firmei? Cunoștințe aveți, o adeverește și diploma, dar de unde să începeți?!

20
07 2016
3103

Aspecte privind contabilitatea pierderilor în producție și influiența lor asupra procesului de calculație

Este incontestabil că activitatea de producție, fiind un proces complex și individualizat prin specificul operațiunilor desfășurate, reprezintă piatra de temelie a existenței unei entități productive, în particular, și a economiei unui stat, în general.

Din acest motiv, importanța poziționării clare și adecvate a principiilor de recunoaștere, evaluare și prezentare a costurilor, precum și a modalităților de contabilizare a operațiunilor legate de procesul de producție și, în final, de calculație a costului produselor finite, serviciilor prestate, lucrărilor executate, devine tot mai accentuată.
Detalii
20
07 2016
13085

Care sunt formulele contabile in cazul restituirii a contravalorii unui bun returnat de catre cumpărător în comerțul cu amănuntul? Care vor fi inregistrările în registrul de vînzări și în Declarația privind TVA?

În practica de toate zilele sunt cazuri de returnare a mărfurilor (mai ales în comerţul cu amănuntul) din diferite pricini, de exemplu, marfa primită nu este calitativă, sau nu corespunde asortimentului indicat în contract.
Detalii
19
07 2016
4501

În cadrul inventarierii am depistat lipsuri foarte mari... Vinovatul cred că deja nu mai poate fi găsit... Cum să procedez, care este procedurea de contabilizare a acestor lipsuri din punct de vedere contabil, dar și fiscal? Care este procedura cu T.V.A.? Trebuie cumva întors? Care sunt pașii? Ce acte sunt necesare de inocmit la depistarea lipsurilor?

Inventarierea bunurilor materiale se efectuează conform prevederilor Legii contabilitatii nr.113 din 27.04.2007 (art.v24) si Regulamentului privind inventarierea, aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor nr.60 din 29.05.2012 (în continuare Regulament).
Detalii
18
07 2016
10922

În urma inventarierii au fost depistate surplusuri si neajunsuri. Cum se reflectă?

Rezultatele inventarierii se înregistrează în contabilitate în baza deciziei (ordinului) conducătorului, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, conform prevederilor Regulamentului privind inventarierea, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 60 din 29.05.2012 (în continuare Regulament) și Planului de conturi contabil.
Detalii
15
07 2016
2623

Aveți exemple de evidența salariului sau evidența mijloacelor fixe sau oricare altă evidentă? Dacă nu, spuneti-mi unde pot găsi astfel de evidențe?

Exemple aferente ţinerii contabilităţii compartimentelor „salariul” sau „mijloace fixe” etc. se pot găsi în literatura de specialitate:— „Contabilitate financiară”, ediţia II, Chişinău, 2003, ASEM şi ACAP, elaborată în baza Standardelor Naţionale de Contabilitate (SNC), Comentarii aferente acestor standarde şi Planului de conturi contabile, care au fost în vigoare pînă la 01 ianuarie 2014.
Detalii
14
07 2016
6316

Calcularea amortizării fondurilor fixe: clădiri, mijloace de transport, tractoare, autogreidere, inventar – în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor

Uzura mijloacelor fixe la instituţiile publice finanţate din bugetul public naţional se calculează conform prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 216 din 28.12.2015 Cu privire la aprobarea Planului de conturi în sistemul bugetar și a normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar.
Detalii
16
06 2016
56433

Calcularea concediului anual și a foii de boală

Publicăm răspunsul la întrebarea – Ce intră în calcularea concediului anual și a foii de boală – care a parvenit prin modulul ”Adresează-ne o întrebare”, elaborat de autorul P.P. „Monitorul Fiscal FISC.MD” Maria Gancearuc.

Plata compensaţiei de concediu se calculează conform Modului de calculare a salariului mediu, aprobat prin HG nr. 426 din 26.04.2004.
Detalii
01
06 2016
6025

Semnarea documentelor contabile

În perioada actuală, ca urmare a procesului de globalizare și ritmului alert în care activăm zi de zi, precum și datorită volumului mare de lucru în documentarea tranzacțiilor economice, fapt cu care se confruntă multe entități din Republica Moldova, apar tot mai multe păreri referitor la necesitatea de a utiliza semnătura facsimil pentru semnarea documentelor, inclusiv a documentelor primare de evidență contabilă.
Detalii
19
04 2016
4770

Reforma în domeniul contabilității și auditului. Perspective și provocări

Republica Moldova și-a asumat angajamentul de a transpune în legislația națională prevederile acquis-ului comunitar în domeniul raportării financiare corporative.

În conformitate cu Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, dispozițiile directivelor urmează a fi incorporate în prevederile legislației naționale în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a acordului (pînă la 01 septembrie 2017).
Detalii