avatar

Contabilitate Practică

Profesia „Contabil” ca și oricare alta presupune mânuirea unui volum de cunoștințe și abilități. Volumul de bază al cunoștințelor teoretice se obține în urma studiilor superioare, însă abilitățile de a ține o evidență contabilă nu le deține fiecare. Este un noroc dacă la începuitul carierei ați nimerit la o întreprindere mare, printre niște colegi competenți și receptivi, care vă vor ajuta să creșteți profesional și să îmbrățișați subtilitățile profesiei. Dar dacă ați venit să lucrați la o întreprindere mică și sunteți unicul contabil al firmei? Cunoștințe aveți, o adeverește și diploma, dar de unde să începeți?!

28
11 2013
27332

Maria Gancearuc: Contabilitatea mijloacelor bănești

Mijloacele băneşti reprezintă activele cele mai lichide ale întreprinderii şi se clasifică:

a) în dependenţă de valuta în care sunt exprimate:
  • mijloacele băneşti în valută naţională;
  • mijloace băneşti în valută străină;
b) în dependenţă de locul păstrării şi forma de existenţă:
Detalii
22
10 2013
12353

Людмила Скакунова: Урок № 3. Учет долгосрочных активов (ДА)

Рассмотрим учет долгосрочных активов, без которых невозможна деятельность любого предприятия.

Долгосрочные активы (ДА) – активы предприятия, которые используются в предпринимательских целях более одного года и приобретаются или создаются без цели перепродажи.
Detalii
28
09 2013
25225

Людмила Скакунова: Урок № 2. Учетная политика – основа организации бухгалтерского учета предприятия, или зачем нужна учетная политика

Учетная политика предприятия – это выбранные и утвержденные предприятием способы ведения бухгалтерского учета для отражения его хозяйственной деятельности.

Составление учетной политики (УП) является обязательным для предприятия. Вопроса «зачем?» не возникает у профессионала, т. к. это нужно, прежде всего, самим бухгалтерам. Представьте, что вы сменили место работы, причем предыдущий бухгалтер ушел до вашего появления на предприятии, а календарный год надо закончить по установленным правилам, утвержденными в УП. И что делать, если ее не написал предыдущий бухгалтер или отнесся к ее написанию формально? Понимая это, Вы постараетесь написать УП грамотно и подробно.
Detalii
16
09 2013
8108

Людмила Скакунова: Урок № 1. Систематизация документов и затрат

Рассмотрим самое простое малое предприятие ООО «ХХХ», которое только зарегистрировало свою деятельность и будет заниматься услугами по ремонту бытовой техники.


К бухгалтеру поступают документы, связанные с регистрацией предприятия: квитанции, чеки из Регистрационной палаты, документы банка, нотариуса и т. п. Удивительно, но в этой ситуации предприниматели обычно говорят, что ничего не произошло, и отражать в отчетности пока нечего.


Detalii