avatar

Contabilitate Practică

Profesia „Contabil” ca și oricare alta presupune mânuirea unui volum de cunoștințe și abilități. Volumul de bază al cunoștințelor teoretice se obține în urma studiilor superioare, însă abilitățile de a ține o evidență contabilă nu le deține fiecare. Este un noroc dacă la începuitul carierei ați nimerit la o întreprindere mare, printre niște colegi competenți și receptivi, care vă vor ajuta să creșteți profesional și să îmbrățișați subtilitățile profesiei. Dar dacă ați venit să lucrați la o întreprindere mică și sunteți unicul contabil al firmei? Cunoștințe aveți, o adeverește și diploma, dar de unde să începeți?!

19
02 2020
467

НСБУ «Представление консолидированных финансовых отчетов»: практические аспекты составления консолидированного баланса

Начинаем публикацию серии статей, посвященных порядку составления и представления консолидированных финансовых отчетов на основе нового Национального стандарта бухгалтерского учета (НСБУ) «Представление консолидированных финансовых отчетов». Предметом данного материала являются вопросы составления консолидированного баланса в условиях, когда материнское предприятие контролирует деятельность дочерних предприятий.
Detalii
18
02 2020
1255

Cazurile de ajustare în Declarația VEN12 a cheltuielilor pentru transportul și alimentația angajaților

În anul 2019, întreprinderea a asigurat pentru angajații săi transport și hrană organizată. La completarea declaraței VEN12 „cheltuieli legate de efectuarea plăţilor în favoarea salariaţilor care nu pot fi calificate ca plăţi salariale” (rândul 03029), cum ajustăm asemenea cheltuieli?
Detalii
17
02 2020
623

Particularitățile contabilizării activităților cu tarife reglementate

Ori de câte ori formarea liberă a prețurilor nu este posibilă sau recomandată, pentru asigurarea echilibrului economic la nivel macro, în luarea deciziilor de preț intervine statul. Întru recuperarea costurilor pentru asigurarea securității aprovizionării și dezvoltării durabile a unor sectoare din sfera economică și, pe de altă parte, în vederea protecției consumatorului, devine evidentă tendința de controlare a economiei naționale.
Detalii
17
02 2020
962

Налоговый режим стимулирующих выплат, осуществленных в 2019 г.

Предприятие в 2019 г. предоставило своим сотрудникам премии по квартальным результатам. Относительно данных выплат были начислены и уплачены обязательства по социальному и медицинскому страхованию. Для определения обязательств за 2019 г. по подоходному налогу выплаченные премии являются вычитаемыми в налоговых целях и, соответственно, обязательства по социальному и медицинскому страхованию?

Detalii
13
02 2020
3760

Учетно-налоговые правила для малоценных и быстроизнашивающихся предметов в 2020 году

С января 2020 г. бухгалтерское законодательство пополнилось новыми правилами в отношении учета малоценных и быстроизнашивающихся предметов. Как организовать учет данных активов в соответствии с новыми правилами рассмотрим в предлагаемом материале.
Detalii
13
02 2020
610

Analiza respectării normelor de prudență financiară a Asociațiilor de economii și împrumut (Continuare. Partea I – nr. 6 (54), II – nr. 7 (55))

Partea I
Partea II


1. Respectarea cerințelor privind tranzacțiile cu persoanele afiliate

Asociațiile de economii și împrumut (AEÎ), în conformitate cu prevederile p. 38 al Normelor de prudență financiară (Normele) ale AEÎ, aprobate prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) nr. 17/8 din 30.04.2008, pot încheia tranzacții cu persoanele afiliate și/sau cu grupuri de persoane care acționează în comun cu persoanele afiliate.
Detalii