avatar

Contabilitate Practică

Profesia „Contabil” ca și oricare alta presupune mânuirea unui volum de cunoștințe și abilități. Volumul de bază al cunoștințelor teoretice se obține în urma studiilor superioare, însă abilitățile de a ține o evidență contabilă nu le deține fiecare. Este un noroc dacă la începuitul carierei ați nimerit la o întreprindere mare, printre niște colegi competenți și receptivi, care vă vor ajuta să creșteți profesional și să îmbrățișați subtilitățile profesiei. Dar dacă ați venit să lucrați la o întreprindere mică și sunteți unicul contabil al firmei? Cunoștințe aveți, o adeverește și diploma, dar de unde să începeți?!

08
12 2018
2848

Legea contabilității și raportării financiare – o nouă provocare pentru entități și contabili

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în 15 decembrie 2017 cu nr. 287 Legea contabilităţii şi raportării financiare (Legea nr. 287), care a fost publicată în Monitorul Oficial al RM nr. 1-6 din 05.01.2018. Aceasta urmează să intre în vigoare din 1 ianuarie 2019 şi reprezintă un interes deosebit pentru toți cei pe care îi vizează, deoarece vine cu unele inovații în comparație cu Legea contabilității 113/2007 (republicată în MO al RM, 2014, nr. 27–34).
Detalii
26
11 2018
2428

IPC 18: subtilități ale declarării contribuțiilor la BASS

Adoptarea Legii nr. 178 cu privire la modificarea unor acte legislative din 26 iulie 2018 (publicată în MO nr. 309-320 din 17.08.2018) şi Legii nr. 191 pentru modificarea unor acte legislative din 27 iulie 2018 (publicată în MO nr. 321-332 din 24.08.2018), începând cu 1 octombrie 2018, a condiţionat introducerea unor modificări la declararea contribuţiilor de asigurări sociale.

În articolele precedente (autor — Clara Sorocean (red)) au fost expuse descrierile atât ale codurilor categoriilor persoanelor asigurate cu care a fost completat Clasificatorul, cât şi modificările care au survenit în tabelul nr. 3 al Dării de seamă IPC 18 şi în Instrucţiunea cu privire la modul de completare a acesteia.
Detalii
12
11 2018
621

Получение спонсорской поддержки налогоплательщиками, в том числе государственными структурами

Спонсорская помощь является одной из главных составляющих в части, касающейся поддержки экономического субъекта в организации им мероприятий в различных сферах, а также в случаях, когда для их проведения у него недостаточно средств либо они отсутствуют.
Detalii
05
11 2018
2344

Declararea incapacității temporare de muncă în cazul cumulării funcțiilor

Care este modul de reflectare corectă în Darea de seamă IPC 18 a perioadelor şi sumelor indemnizaţiilor de incapacitate temporară de muncă în cazul persoanelor care desfăşoară activitate prin cumul în cadrul a mai multor întreprinderi sau cumulează o funcţie în cazul aceleiaşi întreprinderi? De asemenea, solicităm explicaţii cu privire la stabilirea indemnizaţiilor de incapacitate temporară de muncă în cazul cumulărilor de funcţii.
Detalii
15
10 2018
2870

Бухгалтерский учет лизинговых операций

(продолжение, начало в «Monitorul Fiscal FISC.md» № 5 (46), август 2018 г.)

Данный материал является продолжением статьи, опубликованной в предыдущем номере журнала. Поскольку основные положения законодательных и нормативных актов, а также общие правила учета лизинговых сделок были рассмотрены ранее, в предлагаемом материале изложены вопросы учета и некоторые налоговые аспекты экономических операций в рамках договора финансового лизинга.
Detalii
12
10 2018
1448

Contabilizarea operațiunilor privind recuperarea creanțelor de către entitățile specializare în colectarea/recuperarea creanțelor: aspecte contabile și fiscale

În ultimul timp, tot mai frecvent, apar relații între subiecții activității de antreprenoriat care apelează la entități specializate în colectarea/recuperarea creanțelor. Entitățile care întâmpină dificultății privind încasarea sumelor de la debitorii săi, de obicei, angajează o entitate specializată în colectarea/recuperarea creanțelor (în continuare — entitatea colector) sau prin încheierea contractelor de prestare a serviciilor, sau a contractelor de cesiune de creanță.
Detalii
09
10 2018
1491

Покрытие убытков прошлых лет неденежными активами: юридические, бухгалтерские и налоговые аспекты

Действующее законодательство дает право собственникам предприятия (учредителям, акционерам) покрывать его убытки.

Так, в частности:

  • согласно ст. 35 ч. (1) лит. b) Закона об обществах с ограниченной ответственностью № 135/ 2007 г., общество обязано уменьшить свой уставный капитал

Detalii