21
05 2013
2504

În legătură cu modificările şi completările realizate în Titlul VII al Codului Fiscal prin Legea nr. 267 din 23.12.2011, nemijlocit în partea ce ține de taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei), apare întrebarea dacă este aplicabilă scutirea menționată în art. 295 lit. e) din Codul Fiscal în cazul subiecților care sunt proprietari de afişe, pancarte, panouri şi alte mijloace tehnice, destinate amplasării publicității exterioare?

Scutirile de plata taxelor locale sunt prevăzute de Capitolul 4 al Titlului VII din Codul Fiscal. Scutirile de la plata taxelor locale, prevăzute expres de Codul Fiscal, sunt specificate în art. 295 din Codul Fiscal. Totodată, în conformitate cu prevederile art. 295 din Codul Fiscal, autorităţile administraţiei publice locale sunt în drept, dacă efectuează concomitent modificările corespunzătoare în bugetul unităţii administrativ-teritoriale, să acorde subiecţilor impunerii scutiri în plus la cele enumerate la art. 295 din Codul Fiscal.

Producătorii şi difuzorii de publicitate socială şi de publicitate plasată pe trimiterile oştale, în conformitate cu prevederile art. 295 lit. e) din Codul Fiscal, sunt scutiţi de plata taxei de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei). Prin urmare, scutirea menţionată nu poate fi aplicată subiecţilor impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare.
Acest articol este destinat doar pentru utilizatorii abonați

Pentru a vă abona, selectaţi abonamentul:

CLASSIC

1499 lei

PREMIUM

2299 lei

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.