10
03 2015
2061

Potrivit formularului Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET08), aprobat prin HG nr. 1398 din 8.12.2008, la obținerea veniturilor sub formă de prime şi premii impozabile, inclusiv obținute în forma nemonetară în urma concursurilor, tombolelor etc. urmează a fi reflectate în rîndul 1.8 „Primele şi premiile impozabile, inclusiv obținute în formă nemonetară în urma concursurilor, tombolelor etc.” din Declarație.

Urmează persoana fizică să declare toate cîștigurile obținute de către aceasta pe parcursul unei perioade fiscale sau legislația în vigoare prevede careva venituri ce nu urmează a fi declarate? 25 martie — termenul limită de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit de către persoanele fizice rezidente. Forma Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET08) şi modul de completare a acesteia care urmează a fi prezentată pentru perioada fiscală 2014, este aprobată prin HG „Pentru aprobarea formularului” nr. 1398 din 8.12.2008. Potrivit rîndului 1.8 „Primele şi premiile impozabile, inclusiv obținute în formă nemonetară în urma concursurilor, tombolelor etc.” din Declarație, persoana fizică urmează să reflecte în colonița 3 din Declarație suma veniturilor sub formă de prime şi premii impozabile, inclusiv obținute în forma nemonetară în urma concursurilor, tombolelor etc. Cadourile obținute în formă nemonetară se reflectă conform prețurilor de piață și în colonița (4) din Declarație suma impozitului pe venit care a fost reținut la sursa de plată (în cazul în care acesta a fost reținut). Totodată, în conformitate cu prevederile art. 20 lit. p1) din CF, cîştigurile de la campaniile promoționale şi/sau din loterii, în partea în care valoarea fiecărui cîştig nu depăşeşte 10% din scutirea personală stabilită la art. 33 alin. (1) din CF reprezintă sursă de venit neimpozabilă și nu urmează la calcularea venitului impozabil să fie inclusă în venitul brut al contribuabilului. Concomitent, informăm că, art. 901 din CF prevede unele tipuri de venit din care se efectuează reținerea finală a impozitului pe venit, care, potrivit aliniatului (4) al aceluiași articol din CF, scuteşte beneficiarul cîştigurilor şi veniturilor specificate la alin. (1), (3), (31), (33), (34) şi (35) de la includerea lor în componența venitului brut, precum şi de la declararea acestora. În același timp, în conformitate cu art. 901 alin. (33) din CF, fiecare plătitor de cîştiguri urmează să rețină şi să verse la buget un impozit în mărime de:
  • 18% din cîştigurile de la jocurile de noroc, cu excepția cîştigurilor de la campaniile promoționale şi/sau din loterii;
  • 18% din cîştigurile de la campaniile promoționale şi/sau din loterii, în partea în care valoarea fiecărui cîştig depăşeşte 10% din scutirea personală stabilită la art. 33 alin. (1), dar nu depăşeşte 50 mii lei;
  • 25% din cîştigurile de la campaniile promoționale şi/sau din loterii, în partea în care valoarea fiecărui cîştig este egală sau depăşeşte 50 mii lei.
Prin urmare, în cazul în care persoana fizică pe parcursul anului 2014 a obținut cîştiguri de la campaniile promoționale şi/sau din loterii, în partea în care valoarea fiecărui cîştig nu a depășit suma de 951 lei (9 516 lei (suma scutirii personale în vigoare în anul 2014, (art. 33 alin.(1) din CF) Х 10%), suma respectivă nu urmează a fi inclusă în venitul său brut, dat fiind faptul că aceasta constituie sursă de venit neimpozabilă, potrivit prevederilor art. 20 lit. p1) din CF, iar în Declarație se indică doar venitul impozabil cu excepția celui scutit de impozitare. De asemenea, în cazul în care persoana fizică a obținut venit sub formă de cîştiguri de la campaniile promoționale şi/sau din loterii, în partea în care valoarea fiecărui cîştig a depășit 10% din scutirea personală stabilită la art. 33 alin. (1) din CF (adică 951 lei), plătitorul cîștigurilor din plățile respective a efectuat reținerea finală a impozitului pe venit scutind persoana fizică care a obținut venitul dat de la includerea lui în componența venitului său brut şi de la declararea acestuia. Totodată, în cazul în care persoana fizică va obține careva prime şi premii, inclusiv obţinute în forma nemonetară, care nu se vor regăsi nici în unul din veniturile specificate mai sus, persoana urmează să le indice în Declarație și să declare venitul respectiv conform modului general stabilit.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.