avatar

Întrebări şi răspunsuri

Compartimentul „Întrebări și Răspunsuri” conține materiale prezentate de către autorii revistei din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Colegiul de redacție sau parvenite prin intermediul Ediției electronice monitorul.fisc.md. Inspectorii fiscali răspund la întrebările parvenite din partea contribuabililor cu privire la implementarea corectă și unică a legislației fiscale în vigoare

13
08 2019
126

1. (28.15.77) Apare obligația de emitere a facturii fiscale în format electronic (e–Factura) în cazul în care livrările de bunuri/ servicii impozabile cu TVA se efectuează în adresa instituției publice/bugetare în cadrul achizițiilor publice de mică valoare?

Potrivit art.117 alin. (12) din Codul fiscal, în redacția Legii pentru modificarea articolului 117 din Codul fiscal nr.90 din 19 iulie 2019 (Monitorul Oficial nr.246-248 din 02 august 2019), începând cu 1 iulie 2020, la efectuarea livrării impozabile cu TVA în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura).
Detalii
13
08 2019
156

Ставка НДС при поставке электронных услуг резиденту ЗСП

Компания-поставщик электронных услуг, предоставляет услуги резиденту Зоны свободного предпринимательства (ЗСП) в РМ. По какой ставке НДС будут облагаться данные услуги?
Detalii
13
08 2019
293

Корректировка НДС при списании товара, по которому НДС не был отнесен на вычет

Компания, не являясь плательщиком НДС, импортировала товар, уплатив на таможне НДС, без отнесения его на вычет. Позже, после получения экономическим субъектом статуса плательщика НДС, была обнаружена недостача товара. Нужно ли в данном случае начислить НДС на недостачу товара (в случае его списания), НДС по которому не был отнесен на вычет?
Detalii
13
08 2019
334

Авансовые платежи и корректировка исчисленных обязательств по НДС

В счет ранее полученных авансов, поставки товара не осуществлялись. Следует ли в данной ситуации откорректировать ранее исчисленные обязательства по НДС?

Согласно лит. a) ч. (1) ст.95 НК, объектом налогообложения является поставка товаров, услуг субъектами налогообложения, являющаяся результатом их предпринимательской деятельности в РМ.
Detalii
12
08 2019
180

Corectarea erorii comise la plata impozitului funciar

Entitatea M SRL la plata din 28.06.2019 cu reducere de 15% a impozitului funciar a indicat greșit codul IBAN. Greșeala constă în faptul că la generarea codului IBAN în loc de o localitate rurală a fost selectată alta. În ce mod urmează a fi corectată eroarea comisă? Cum afectează eroarea respectivă reducerea de 15% a impozitului funciar?
Detalii
12
08 2019
100

Водоснабжение садоводческого товарищества и НДС

Облагаются ли НДС услуги по водоснабжению садоводческого товарищества — юридического лица?

В соответствии с п. 4) и п. 6) ст. 93 НК, облагаемая поставка — это деятельность по оказанию материальных и нематериальных потребительских и производственных услуг, за исключением поставок, освобожденных от обложения НДС без права вычета.
Detalii
12
08 2019
227

Приобретение товаров онлайн за границей и НДС

Как облагаются НДС приобретения товаров онлайн физическим лицом из-за границы?

В соответствии с положениями ст. 94 лит. b) НК, физические лица, импортирующие товары личного пользования или потребления, стоимость которых не превышает лимит, установленный действующим законодательством, не являются субъектами налогообложения.
Detalii
10
08 2019
179

Impozitarea instituțiilor de învățământ

Un agent economic prestează servicii în domeniul instruirii conducătorilor auto pentru obținerea permisului de conducere. Activitatea desfășurată de către acesta face parte din procesul de învățământ care este scutită de impozitul pe venit?

Concomitent, potrivit prevederilor art. 513 din CF, instituțiile de învățământ publice, prin derogare de la art. 51, și instituțiile de învățământ private se scutesc de impozitul pe venitul obținut din desfășurarea nemijlocită a procesului de învățământ conform Codului educației nr. 152 din 17.07.2014 (CE).
Detalii
09
08 2019
206

Deducerea cheltuielilor pentru amenajarea parcelei cu flori

Entitatea B SRL a amenajat o parcelă cu flori în curtea sediului său. Cheltuielile pentru amenajare în cazul dat pot fi deduse în scopuri fiscale?

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din CF, se permite deducerea cheltuielilor ordinare și necesare, achitate sau suportate de către contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător.
Detalii
09
08 2019
261

Impozitarea plăților în folosul persoanelor contractate pe o perioadă determinată

Activitatea de bază a întreprinderii este cultivarea merelor. Dat fiind faptul că aceste lucrări au caracter sezonier, ea contractează forță de muncă pentru strângerea roadei pe o perioadă determinată. Cum urmează să supună întreprinderea plățile acordate impozitării și cum se vor reflecta plățile date în Dările de seamă? Totodată, unele persoane contractate solicită să nu li se rețină contribuțiile obligatorii (sociale și medicale), motivând că sunt deja asigurați. Care sunt acțiunile legale pe care trebuie să le întreprindă angajatorul în cazul dat?
Detalii