avatar

Întrebări şi răspunsuri

Compartimentul „Întrebări și Răspunsuri” conține materiale prezentate de către autorii revistei din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Colegiul de redacție sau parvenite prin intermediul Ediției electronice monitorul.fisc.md. Inspectorii fiscali răspund la întrebările parvenite din partea contribuabililor cu privire la implementarea corectă și unică a legislației fiscale în vigoare

08
08 2019
224

НДС при импорте услуг по продвижению товара

Для расширения рынка сбыта, предприятие заключило с иностранной компанией договор, предусматривающий оказание услуг по поиску покупателей продукции, ее рекламе и продвижению на новых рынках. Должна ли компания оплачивать НДС на импорт этих услуг?

В соответствии с п. 9) ст. 93 НК, импортом услуг является оказание услуг юридическими и физическими лицами — нерезидентами РМ юридическим и физическим лицам — резидентам или нерезидентам РМ, для которых местом поставки считается Республика Молдова.
Detalii
08
08 2019
275

Вычет НДС, начисленный на сумму таможенного сбора при импорте товаров

Разрешается ли вычет НДС, начисленный на сбор, указанный Таможенной службой (при импорте товаров) в PV-1?

В соответствии с положениями Закона о таможенном тарифе № 1380-XIII от 20.11.1997 г., PV-1 это документ, прилагающийся к таможенной декларации, который подтверждает уплату сбора за осуществление таможенных процедур (Приложение 2 к Закону № 1380/1997).
Detalii
08
08 2019
248

Налоговая накладная на приобретенные на сайтах товары

Компания поставляет покупателям товары, приобретенные на ее сайте. В этих условиях следует ли выписывать налоговую накладную на поставку приобретенного товара?

При осуществлении облагаемой поставки на территории страны, в соответствии с положениями ст. 117 ч. (1) НК, субъект налогообложения обязан представить покупателю (получателю) налоговую накладную на данную поставку. Представление налоговой накладной осуществляется на момент возникновения налогового обязательства, установленного ст. 108 НК.
Detalii
07
08 2019
274

Descărcarea acumulatorului MCC și neeliberarea bonului de casă

În urma efectuării cumpărăturii de control la entitatea D SRL aceasta nu a eliberat bonul de casă al MCC. Motivul invocat de persoana cu funcție de răspundere a entității este descărcarea temporară a acumulatorului mașinii de casă și control (MCC). Urmează a fi sancționată entitatea ca urmare a controlului și cum ar trebui să activeze aceasta în astfel de cazuri?
Detalii
07
08 2019
146

Deducerea cheltuielilor de reparație ca urmare a calamităților naturale

Entitatea F SRL a suportat cheltuieli de reparație a proprietății ca urmare a calamităților naturale. Pot fi deduse în scopuri fiscale aceste cheltuieli suportate de entitate?

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din CF, se permite deducerea cheltuielilor ordinare și necesare, achitate sau suportate de către contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător.
Detalii
07
08 2019
181

НДС на продукцию собственного производства, используемую в производственном процессе

Часть произведенной предприятием продукции используется в качестве материалов для обеспечения собственного производства. Требуется ли по данной продукции — используемой в качестве материалов, — начислять НДС?
Detalii
06
08 2019
339

Cazarea specialiștilor și cheltuielile de reprezentanță

Entitatea G SRL pe parcursul anului 2018 a beneficiat de servicii de consultanță referitoare la procesul de producere din partea specialiștilor străini. Cazarea specialiștilor a fost din contul entității G, care a calificat aceste cheltuieli drept cheltuieli de reprezentanță. Urmează de stabilit dacă entitatea a procedat corect în cazul dat.
Detalii
06
08 2019
273

Услуги по доставке товаров и налоговая накладная

Компании, осуществляющей розничные поставки товаров в рамках электронной торговли населению, агенты, согласно заключенным контрактам, оказывают услуги по доставке конечному покупателю товаров, заказанных на ее сайте. Следует ли выписывать налоговую накладную на данную поставку услуг?
Detalii
05
08 2019
256

НДС при поставке резидентом нерезиденту товаров, приобретенных за рубежом

Компания, являющаяся резидентом РМ, подписала соглашение с нерезидентом РМ, согласно которому, приобретает за рубежом товары и без их ввоза на территорию Республики Молдова, поставляет их нерезиденту. Подлежит ли данная поставка обложению НДС?
Detalii