avatar

Sectorul agrar

Agricultura este unul din cele mai importante domenii de activitate din Republica Moldova. În această rubrică vom expune subiecte ce țin de contabilitatea în agriculltură, formarea prețurilor etc.

06
09 2022
199

Măsuri pentru depășirea crizelor din sectorul agricol

Inițiativele elaborate și activitățile desfășurate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) în comun cu Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), care au fost prezentate în cadrul briefingului de presă de către ministrul Vladimir Bolea și directorul interimar al AIPA Diana Coșalîc, sunt axate pe adaptarea soluțiilor la nevoile sectorului agricol.
 
 Astfel, acțiunile întreprinse de minister oferă instrumente concrete de suport a agricultorilor. Printre reușitele înregistrate Vladimir Bolea a menționat majorarea fondului de subvenționare, creșterea cotelor de export în Uniunea Europeană la o serie de produse agricole, inițierea discuțiilor cu instituțiile financiare, Ministerul Finanțelor, Banca Națională a Moldovei și furnizorii de inputuri pentru a preveni aplicarea sancțiunilor producătorilor agricoli care se află în incapacitatea de a rambursa creditele din cauza pierderii culturilor agricole provocate de secetă.
Detalii
29
08 2022
271

Legea zootehniei a fost publicată în Monitorul Oficial

 Cerințele privind organizarea instituțională și administrarea sectorului zootehnic, procedurile de eliberare a certificatelor zootehnice pentru animalele de reproducție, precum și regulile comerțului cu animale de reproducție și cu materialul germinativ provenit de la acestea, vor fi reglementate de Legea zootehniei nr.213/2022, ce a fost publicată în Monitorul Oficial din 26 august curent.

Conform legii,  statul va acorda subvenții deținătorilor de animale pentru achiziția animalelor de reproducție şi a animalelor de la fermele zootehnice de prăsilă sau a animalelor din import și va acorda plăți directe pentru menținerea fondului genetic al
Detalii

17
08 2022
440

Terenul agricol - proprietatea fondatorului gospodăriei ţărănești. Modul de reflectare în contabilitate

Deseori în practică se întâlnesc cazuri când persoana fizică, care desfășoară activitate de întreprinzător prin intermediul gospodăriei ţărăneşti (de fermieri), procură teren cu destinație agricolă în scopul utilizării acestuia în activitatea de întreprinzător. Totodată, terenul procurat nu este înregistrat după gospodăria ţărănească, ci reprezintă proprietatea persoanei fizice, fondatorul gospodăriei ţărănești (de fermieri). În asemenea condiții apare întrebarea cu privire la modul de reflectare în contabilitate a terenului agricol dat.


Detalii

15
08 2022
240

Ultima zi de depunere a cererilor de compensarea a accizei la motorină

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare informează agricultorii că astăzi, 15 august 2022,  este ultima zi de depunere a cererilor de compensare parțială a accizei la motorină facturată până la data de 30 iunie 2022. Până în prezent, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a recepționat 1834 cereri de acordare a compensării accizei la motorină.

 

Ministerul amintește că Regulamentul privind modulde repartizare a mijloacelor Fondului naționalde dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentrucompensarea parțială a accizelor la
Detalii
25
07 2022
399

ASP va înregistra și Gospodăriile țărănești

Guvernul a oferit aviz pozitiv la proiectul de lege prin care se propune investirea Agenției Servicii Publice (ASP) cu competența de înregistrare a gospodăriilor țărănești (de fermier) și excluderea acestei atribuții din competența primăriilor, după cum stabilește Legea nr. 1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier) la momentul actual. Decizia a fost luată în ședința de astăzi, 25 iulie 2022.
 
Autorul inițiativei argumentează că ASP dispune de 43 subdiviziuni teritoriale și 17 centre unificate de prestare a serviciilor publice (CUPS), prin care poate să asigure prestarea unor servicii de calitate solicitanților, ceea ce va exclude necesitatea de înregistrare la primărie și, ulterior, prezentarea la Serviciul Fiscal de Stat pentru asigurarea luării la evidență fiscală.


Detalii

21
07 2022
2660

Achitarea CAS pentru zilieri: în luna iulie obligațiile sunt divizate între prestatori și beneficiarii de lucrări

Legea nr. 160 din 7 iulie 2022 pentru modificarea unor acte normative, publicată în MO și pusă în aplicare pe data de 15 iulie, vine cu completări și la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale. Casa Națională de Asigurări  Sociele precizează principalele aspect ale modificărilor operate.
 
Art. 4 din Legea nr.489/1999 a fost suplinit cu o categorie nouă de persoane asigurate obligatoriu în sistemul public de asigurări sociale –  persoanele care exercită activităţi necalificate cu caracter ocazional în condiţiile Legii nr.22/2018 privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.
Detalii
20
07 2022
229

Majorarea cotelor de export în UE a produselor agricole moldovenești

Consiliul European a adoptat pe data de 18 iulie 2022 decizia de a susține poziția Parlamentului European privind măsurile de liberalizare temporară a comerțului dintre UE și RM, etapele procesului decisional fiind încheiate. Astfel, producătorii agricoli din Moldova vor putea exporta pe piața UE, pe parcursul unui an, fără achitarea taxelor vamale, cantități mai mari de produse agricole, comunică Guvernul RM.
 
Cotele de export au fost majorate după cum urmează:


Detalii
14
07 2022
1630

Compensarea accizelor la motorină: actele necesare

Hotărârea Guvernului nr. 275/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru compensarea parțială a accizelor la motorina utilizată de producătorii agricoli în anul 2022 a fost modificată prin HG nr.472/2022, care a intrat în vigoare pe data de 8 iulie curent, reiterează Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură.
 
Regulamentul modificat prevede că accizele la motorină se compensează după cum urmează:
 
04
07 2022
868

Obligația de notificare reciprocă pentru producătorii agricoli și apicultori

Neînregistrarea în sistemul informațional a adresei stupinei în staţionar şi a numărului familiilor de albine, precum și a informațiilor referitoare la amplasarea stupinei în pastoral, lipsa paşaportului stupinei și amplasarea stupinei fără acordul deţinătorilor de teren, cu încălcarea legislaţiei de mediu şi sanitar-veterinare vor fi sancționate.

 

În Monitorul Oficial din 1 iulie curent a fost publicată Legea nr. 154 din 9 iunie 2022 pentru modificarea unor acte normative, prin care se introduc normele referitoare la utilizarea obligatorie a aplicației web de producătorii agricoli pentru a informa (notifica) apicultorii referitor la
Detalii

28
06 2022
718

Modificarea mecanismului de compensare a accizei la motorină pentru producătorii agricoli

Întreprinderile agricole micro, mici și mijlocii, inclusiv cele din sectorul zootehnic, ar putea beneficia de o compensație în cuantum de 100% din cota stabilită la accizele la motorină pentru anul curent sau de 2980 lei per tonă, în timp ce pentru producătorii agricoli mari se va acorda o compensație de 30% din cota stabilită sau 894 lei/tonă.
 
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a propus pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Regulamentului privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural pentru compensarea parțială a accizelor la motorină utilizată de producătorii agricoli în anul 2022, aprobat prin HG nr. 275/2022.
Detalii