avatar

Sectorul agrar

Agricultura este unul din cele mai importante domenii de activitate din Republica Moldova. În această rubrică vom expune subiecte ce țin de contabilitatea în agriculltură, formarea prețurilor etc.

11
10 2021
859

Calcularea costului unitar al produselor plantațiilor pomicole

Este cunoscut faptul că calitatea produselor agricole obținute are o interacțiune directă cu resursele consumate pentru obținerea acestora și presupune că cu cât mai înalte sunt cerințele față de calitatea produselor, cu atât mai mari sunt costurile pentru obținerea lor. De fapt, acest lucru nu necesită demonstrare, însă în condițiile actuale dificile de activitate cu numeroasele sale provocări de diversă natură (economică, politică, socială, sanitară ș.a.), foarte frecvent acest aspect nu se ia în considerare din cauza majorării permanente a prețurilor la majoritatea resurselor și ca urmare a costului produselor.


Detalii

30
09 2021
315

Evaluarea situației anului agricol 2021

Evenimentul cu genericul „Evaluarea situației anului agricol 2021 pentru agricultura din Republica Moldova – perspective de viitor”, la care au participat peste 70 de membri ai Camerei de Comerț și Industrie (CCI) a RM din sectorul agricol, a avut drept obiectiv analiza provocărilor cu care se confruntă producătorii agricoli și procesatorii, dar și suportul necesar din partea autorităților pentru depășirea acestora.
 
La dialogul online a fost invitat Viorel Gherciu, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, care a comunicat participanților despre obiectivele sectoriale ale ministerului și acțiunile prioritare necesare pentru realizarea acestora.


Detalii

21
09 2021
330

ANSA va continua eliberarea certificatelor pentru semințe și material săditor

Agenții economici din domeniul agroalimentar se confruntă cu lipsa procedurilor transparente şi clare de eliberare, retragere şi/sau suspendare a certificatului de calitate a seminţelor/buletinul de analiza a seminţelor pentru uz intern, a certificatului de valoare biologică, precum şi a certificatului pentru materialul de înmulţire şi cel săditor importat (Certificat). În acest context, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a elaborat proiectul hotărârii de Guvern privind procedurile de eliberare a unor certificate de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, care stabileşte termenul de valabilitate, precum şi modul de eliberare, retragere şi/sau suspendare a certificatelor. Documentul este inclus pe agenda ședinței secretarilor generali de astăzi, 21 septembrie.


Detalii

14
09 2021
400

AIPA a reluat plățile pentru fermieri

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură anunță că a reluat plățile pentru agricultori pe dosarele depuse pentru subvenții. Primele plăți au fost efectuate ieri, 13 septembrie 2021.

 

În urma reorganizării structurale a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, din data de 10 septembrie au fost redeschise liniile de finanțare.


Detalii

13
09 2021
374

„Suport pentru fermierii mici, în particular din sectorul zootehnic”

Micii fermieri din țara noastră vor putea să-și sporească reziliența și productivitatea grație unui proiect de asistență tehnică în valoare de $265 mii, finanțat de Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO), anunță Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), care recent a semnat cu FAO proiectul „Suport pentru fermierii mici, în particular din sectorul zootehnic”.


Detalii

04
08 2021
1449

Gospodăria țărănească și repartizarea în avans a profitului înregistrat pentru anul de gestiune

Pe parcursul anului de gestiune gospodăria țărănească a înregistrat venit. Este aceasta în drept să repartizeze în avans profitul înregistrat pentru anul  de gestiune între fondator și membrii gospodăriei? Poate gospodăria țărănească să repartizeze profitul sub formă de dividende?

Conform art. 2 alin. (1) din Legea nr. 1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier) (Legea nr. 1353/2000), gospodăria ţărănească este o întreprindere individuală, bazată pe proprietate privată asupra terenurilor agricole (denumite în continuare - terenuri) și asupra altor bunuri, pe munca personală a membrilor unei familii (membri ai gospodăriei ţărănești), având ca scop obținerea de produse agricole, prelucrarea lor primară, comercializarea cu preponderență a propriei producții agricole.


Detalii

29
07 2021
303

Producția agricolă, în diminuare

Potrivit datelor preliminare publicate de Biroul Naţional de Statistică, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației) în semestrul I din anul curent a însumat, în preţuri curente, 5,2 mld. lei, ceea ce constituie doar 88,7% (în preţuri comparabile) faţă de aceeași perioada a anului 2020, diminuarea fiind determinată de scăderea producţiei vegetale cu 22,8% și a producţiei animaliere cu 9,5%. Cu toate acestea, experții consideră că, în cazul producției vegetale, rezultatele sunt influiențate de întârzierea față de anul precedent a campaniei de recoltare a cerealierelor de prima grupă și a altor culturi agricole.  
 


Detalii

16
07 2021
719

Subdiviziunile teritoriale ANSA vor deține noi responsabilități

În cadrul subdiviziunilor Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor vor fi constituite circumscripții teritoriale sanitare veterinare, responsabile pentru  punerea în aplicare a Programului acțiunilor strategice de supraveghere, profilaxie și combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii bolilor de la animale la om și de protecție a mediului. În acest context, urmează a fi angajați suplimentar 202 medici și felceri veterinari. Executivul a aprobat în ședința din 14 iulie 2021 proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea HG nr. 600/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.


Detalii

10
06 2021
380

ANSA: asigurarea calității materialului săditor

Semințele și materialul săditor destinat comercializării trebuie să corespundă normelor și cerințelor de identitate și puritate a soiului, de calitate și de infestare a semințelor cu patogeni. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor propune pentru consultare publică  proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de eliberare a unor certificate, care va stabili termenul de valabilitate, precum şi modul de eliberare, retragere și/sau suspendare de către autoritate a:
 
  • certificatului de calitate a semințelor/buletinul de analiză a semințelor pentru uz intern;

  • Detalii