avatar

Practica fiscală

Materialul prezentat în compartimentul „Practica Fiscală” demonstrează precedente din practica Serviciului Fiscal de Stat, asemănătoare situației mai multor întreprinderi, ceea ce ar putea ajuta la rezolvarea problemelor cu care se confruntă contribuabilii conform precedentului existent

18
04 2018
1117

Закупки сельскохозяйственной продукции у физических лиц сквозь призму изменений, внесенных в Налоговый кодекс

Частью (35) ст. 901 НК предусмотрено, что каждое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, за исключением обладателей предпринимательских пaтентов и лиц, осуществляющих независимую деятельность согласно главе 102, каждое представительство согласно пункту 20) ст. 5, постоянное представительство, учреждение, организация, включая любой орган публичной власти и публичное учреждение, удерживают налог в размере 5 процентов из выплат
Detalii
31
03 2018
372

Consecințele neexecutării de către angajator a obligației de calculare și plată a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii

Potrivit prevederilor Legii privind sistemul public de asigurări sociale nr. 489-XIV din 8 iulie 1999, ale Codului muncii, precum și ale Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru fiecare an corespunzător, angajatorul are obligația de a calcula și achita la buget contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii.
Detalii
27
02 2018
721

Unele aspecte ce țin de activitatea executorilor judecătorești

Executorul judecătoresc este persoana fizică învestită de stat cu competența de a îndeplini activități de interes public prevăzute de Legea privind executorii judecătorești nr. 113 din 17 iunie 2010 și de alte legi. În exercitarea atribuțiilor de serviciu, executorul judecătoresc este exponentul puterii de stat conform prevederilor art. 2 alin. (1) din legea nominalizată.
Detalii
26
02 2018
794

Despre folosirea maşinii de casă şi de control cu memorie fiscală la încasarea plăţilor de închiriere

Întreprinderea, subiect al impunerii cu TVA, desfăşoară activităţi de închiriere de bunuri de la persoane fizice – rochii de mireasă –, pe care apoi le dă în chirie altor clienţi. Plata de închiriere pentru client este, spre exemplu, de 500 lei (50% pentru proprietarul bunului + 50% comisionul întreprinderii).
Detalii
23
02 2018
650

О некоторых вопросах налогового администрирования

О некоторых случаях репатриации денежных средств, перечисленных как гарантийный депозитКаков порядок репатриации денежных средств, перечисленных как гарантийный депозит, в случае общей аварии на морском судне?
Detalii
19
02 2018
1022

Последствия неисполнения работодателем обязательства по исчислению и уплате взносов обязательного государственного социального страхования

Согласно Закону о государственной системе социального страхования № 489-XIV от 8 июля 1999 года, Трудовому кодексу, а также Закону о бюджете государственного социального страхования на каждый соответствующий год, работодатель обязан исчислять и уплачивать в бюджет взносы обязательного государственного социального страхования.
Detalii
29
12 2017
1388

О некоторых особенностях уплаты подоходного налога в рассрочку в 2017 году

Сельскохозяйственное предприятие «Q» отразило в приложении 8D Декларации о подоходном налоге за 2016 год ежеквартальную уплату подоходного налога в рассрочку, хотя саму оплату производит в два этапа:
Detalii
27
12 2017
868

О некоторых особенностях применения ККМ

Предприятие – субъект обложения НДС осуществляет деятельность по сбору у населения свежих фруктов и овощей, которые затем продаются в розницу. Обязательно ли использование контрольно-кассовых машин с фискальной памятью при расчетах наличными от продажи фруктов и овощей, и как они будут использоваться в сезон отсутствия продаж?
Detalii