avatar

Impozitarea nerezidenților

În acest compartiment sunt disponibile informații utile privind convențiile fiscale internaționale și legislația fiscală națională, autorul fiind Anastasia Certan, Șefa Direcției generale politica și legislația fiscală și vamală din cadrul Ministerului Finanțelor al RM.

09
09 2022
158

Deducerea amortizării de către reprezentanța permanentă

O persoană juridică nerezidentă (România) deschide o reprezentanță permanentă în Republica Moldova pentru prestarea unor servicii. Are dreptul sucursala să recunoască la deducere amortizarea utilajului utilizat nemijlocit pentru prestarea serviciilor pe teritoriul RM?
 
Potrivit art.5 pct.15) din Codul fiscal (CF), reprezentanţă permanentă reprezintă loc fix de afaceri prin care nerezidentul desfăşoară, integral sau parţial, activitate de întreprinzător în RM, fie direct, fie printr-un agent cu statut dependent, inclusiv:


Detalii

14
07 2022
247

Serviciile legate de redactare tehnică, ilustrare şi machetare prestate de nerezident prin internet: regimul TVA

Compania rezidentă A (întreprindere neplătitoare de TVA) a încheiat un contract cu compania B nerezidentă, obiectul contractului fiind prestarea serviciilor (redactarea tehnică, ilustrarea şi machetarea unor materiale) prin intermediul internetului. Respectiv, Compania A transmite aceste materiale prin e-mail companiei B care, la rândul său, după efectuarea activităților corespunzătoare, le transmite înapoi tot prin e-mail. Aceste tipuri de servicii se consideră import de servicii? Apar în acest caz obligații privind TVA pentru întreprinderea rezidentă neplătitoare de TVA?
 


Detalii

04
07 2022
547

Освобождение от НДС с правом вычета для международной организации, не зарегистрированной в РМ - бенефициара проекта технической помощи

Международная организация (зарегистрированная за границей) не является субъектом, зарегистрированным в Республике Молдова, не имеет фискального кода, но является бенефициаром проекта технической помощи, который подпадает под действие Постановления Правительства № 246 от 8 апреля 2010 г. При таких обстоятельствах, вправе ли организация воспользоваться освобождением от НДС с правом вычета для товаров и услуг, предназначенных для реализации этих проектов?


Detalii

01
07 2022
361

Selectarea regimului fiscal de către reprezentanța permanentă a nerezidentului

Are dreptul nerezidentul care desfășoară activitatea de întreprinzător prin intermediul reprezentanței permanente se aplice regimul special de impozitare pentru intreprinderile mici și mijlocii (4%)?
 
În conformitate cu art.541 alin.(1) și alin.(3) din Codul fiscal, subiecţii impunerii al întreprinderilor mici şi mijlocii sunt agenţii economici care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), întreprinzătorilor individuali, precum şi agenţilor economici la care ponderea venitului pentru anul precedent din prestarea de servicii de consultanţă pentru afaceri şi management (pct.70.22 din CAEM) este mai mare de 60% din venitul din vânzări.


Detalii

26
04 2021
1282

Reprezentanță permanentă în cazul activității comerciale a unui nerezident

O entitate înregistrată în România intenționează să desfășoare activitate comercială pe teritoriul RM. Este necesar ca aceasta să înregistreze o reprezentanță permanentă pentru a desfășura această activitate?
 
În conformitate cu prevederile art.5 alin. 15) din CF, reprezentanţă permanentă sau bază fixă reprezintă un loc fix de afaceri prin care nerezidentul desfăşoară, integral sau parţial, activitate de întreprinzător în RM, fie direct, fie printr-un agent cu statut dependent, inclusiv: 
 


Detalii

01
03 2021
950

Impozitul pe venit în cazul înstrăinării imobilizărilor corporale de către reprezentanța nerezidentului

Cum urmează a fi impozitate și declarate veniturile nerezidenţilor care desfăşoară activitate pe teritoriul Republicii Moldova conform art.5 pct.151) din CF în cazul înstrăinării imobilizărilor corporale?
 
Conform art.39 alin.(1) din Codul fiscal, activele de capital presupun acţiunile, obligaţiunile, alte titluri de proprietate în activitatea de întreprinzător, proprietatea privată nefolosită în activitatea de întreprinzător, terenurile, opţionul la procurarea sau vînzarea activelor de capital.

Detalii
25
02 2021
882

Налоговый режим дивидендов, выплачиваемых юридическим лицам-нерезидентам

Учитывая, что с 1 января 2021 г. не подлежат налогообложению дивиденды, выплачиваемые юридическим лицам, просим разъяснить, как следует облагать дивиденды, выплачиваемые учредителям – юридическим лицам нерезидентам?
 

Detalii
12
01 2021
1620

Declararea plăților în favoarea nerezidenților - persoane fizice

Agentul economic SRL „A” - rezident al Republicii Moldova în luna august 2020 efectuează plăți în favoarea unei persoane fizice „X” – cetățean străin, nerezident al RM. Între Republica Moldova și țara de rezidență a persoanei „X” este semnat un Acord de evitare a dublei impuneri, potrivit căruia veniturile menționate se impozitează în țara de rezidență a persoanei fizice „X”.
Care sunt obligațiile SRL  „A”?
  1. Aceasta are obligația de a include în Darea de seamă Forma IPC18 a plăților efectuate în favoarea nerezidentului, dacă nu reține impozit pe venit din plățile menționate?
  2. La finele anului fiscal va trebui să prezinte Nota de informare INR14 pentru anul 2020?

  3. Detalii
04
12 2020
868

Impozitarea cheltuielilor suportate de entitatea rezidentă în favoarea persoanei fizice nerezidentă

Entitatea rezidentă al RM a contractat o companie juridică și a achitat serviciile acesteia pentru acordarea dreptului de ședere provizorie unui asociat nerezident. Sunt impozabile aceste cheltuieli suportate de către entitatea rezidentă în favoarea asociatul nerezident?
 
Conform prevederilor art. 70 alin. (1) și alin. (2) din Codul fiscal, întregul venit al contribuabilului nerezident se împarte în venit obținut:  
  1. a) în RM din activități de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă; 
  2. b) peste hotarele RM din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă.  
 

Detalii
18
11 2019
2220

Impozitarea veniturilor unui nerezident obținute din vânzarea cotei părți în capitalul social al entității rezidente

O întreprindere cu capital străin din Republica Moldova are în calitate de fondatori trei persoane: o companie din Letonia, o persoană fizică din Bulgaria și o companie din RM. Până la sfârșitul anului curent se preconizează ca unul din fondatori, și anume compania din Letonia, să-și vândă cota parte altui asociat – companiei din Republica Moldova. Care vor fi consecințele fiscale aferent veniturilor achitate companiei din Letonia?
Detalii