21
07 2022
2459

Achitarea CAS pentru zilieri: în luna iulie obligațiile sunt divizate între prestatori și beneficiarii de lucrări

Legea nr. 160 din 7 iulie 2022 pentru modificarea unor acte normative, publicată în MO și pusă în aplicare pe data de 15 iulie, vine cu completări și la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale. Casa Națională de Asigurări  Sociele precizează principalele aspect ale modificărilor operate.
 
Art. 4 din Legea nr.489/1999 a fost suplinit cu o categorie nouă de persoane asigurate obligatoriu în sistemul public de asigurări sociale –  persoanele care exercită activităţi necalificate cu caracter ocazional în condiţiile Legii nr.22/2018 privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.
 
Concomitent, a fost modificat pct. 1.9 din anexa nr. 1 la Legea prenotată. Respectiv, acesta are o nouă redacţie: Beneficiarii - pentru persoanele fizice care exercită activități în calitate de zilieri în temeiul Legii nr. 22/2018 privind exercitarea unei activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum şi a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct.1.1-1.8.
 
Astfel, tariful și baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii constituie 6% din remunerația zilnică acordată de beneficiarul de lucrări zilieruluiTermenul de virare a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii este reglementat lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune.
 
 În contextul celor expuse, beneficiarii de lucrări în calitate de plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat au obligaţia de a calcula la remuneraţia acordată zilierului contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii conform tarifului de 6%. Declararea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii se va efectua lunar prin Darea de seamă Forma IPC21. Modul de declarare a contribuţiilor de asigurări sociale de către beneficiarii de lucrări pentru zililieri va fi stabilit prin ordinul Ministrului Finanţelor. Virarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii se va efectua de beneficiarii de lucrări, lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune, la clasificaţia economică „121100 - Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori".
 
Persoanele fizice care au exercitat activități în calitate de zilieri în temeiul Legii nr. 22/2018, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum și a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1-1.8 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999, pentru perioada 1 iulie - 14 iulie curent vor achita contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii conform reglementărilor în vigoare până la data de 15 iulie 2022. Respectiv, în baza contractului individual încheiat cu CNAS, contribuţia de asigurări sociale în taxă fixă va fi achitată de ziler până la data de 25 august 2022, care pentru perioada 1 iulie - 14 iulie 2022 va constitui suma de 123,06 lei.
 
Pentru perioada 15 iulie - 31 iulie curent contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii vor fi calculate, declarate şi achitate de beneficiarii de lucrări.
Totodată, beneficiarii de lucrări la declararea, calcularea şi achitarea contribuţiilor de asigurări sociale urmează să ţină cont de modificările operate în Legea nr. 22/2018 privind exercitarea unei activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri la art. 9 alin. (2). Acestea reglementează că, pentru activitatea exercitată, zilierul primeşte o remuneraţie care nu poate fi mai mică decât cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real calculat pentru o zi de muncă cu durata de 8 ore. Astfel, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 142/2022 pentru modificarea pct. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 165/2010, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real se stabileşte în mărime de 20,71 lei pe oră, sau 3 500 de lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună.
 
Potrivit reglementărilor citate supra, beneficiarii de lucrări la declararea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii vor asigura ca baza de calcul a acesteia să corespundă reglementărilor. Respeciv, în anul 2022 baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de stat pentru o zi nu poate fi mai mică decât 165,68 lei (cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real stabilit pe oră (20.71 lei) x 8 ore).
 
CNAS va veni cu informaţii suplimentare la aspectele privind declararea contribuţiilor de asigurări sociale de către beneficiarii de lucrări pentru persoanele fizice care exercită activități în calitate de zilieri după aprobarea de către Ministrul Finanţelor a modificărilor la Ordinul nr. 94/2020 cu priire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC21).


via | cnas.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.