25
07 2022
252

ASP va înregistra și Gospodăriile țărănești

Guvernul a oferit aviz pozitiv la proiectul de lege prin care se propune investirea Agenției Servicii Publice (ASP) cu competența de înregistrare a gospodăriilor țărănești (de fermier) și excluderea acestei atribuții din competența primăriilor, după cum stabilește Legea nr. 1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier) la momentul actual. Decizia a fost luată în ședința de astăzi, 25 iulie 2022.
 
Autorul inițiativei argumentează că ASP dispune de 43 subdiviziuni teritoriale și 17 centre unificate de prestare a serviciilor publice (CUPS), prin care poate să asigure prestarea unor servicii de calitate solicitanților, ceea ce va exclude necesitatea de înregistrare la primărie și, ulterior, prezentarea la Serviciul Fiscal de Stat pentru asigurarea luării la evidență fiscală.

 

De asemenea, proiectul mai prevede completarea noțiunii de întreprinzător individual, astfel încât și asupra GȚ să fie aplicat regimul juridic al întreprinzătorilor individuali.

 

Totuși, în avizul Guvernului se menționează că GȚ ar trebui să li se acorde mai multe opțiuni pentru înregistrare și să poată fi efectuată atât de primării, cât și de subdiviziunile teritoriale ale ASP. Astfel, se recomandă ca documentele pentru înregistrarea de stat a unei GȚ să poată fi depuse de către solicitant la ghișeul primăriei localității sau la ghișeul subdiviziunii teritoriale a ASP pe suport de hârtie ori în format electronic.

 

În acest sens, ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, precum și viceprim-ministrul pentru Digitalizare, Iurie Țurcanu, au precizat că în procedură de avizare se află proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea conceptului Sistemului informațional „Registrul de stat al unităților de drept” (SI RSUD), iar una dintre categoriile obiectului informațional „Persoane fizice” îl vor constitui și gospodăriile țărănești. Conceptul prevede că ASP și autoritățile publice locale se desemnează ca registratori ai datelor în SI „RSUD” în partea ce ține de înregistrarea gospodăriilor țărănești, ceea ce va avea ca și finalitate asigurarea consolidării într-o resursă informațională unică a datelor cu privire la toate gospodăriile țărănești luate la evidență de stat.

 

Totodată, a fost recomandată îmbunătățirea inițiativei cu prevederi ce permit GȚ să desfășoare activități nu doar pe terenurile agricole, dar și pe alte sectoare de teren (de exemplu, anexe gospodărești și grădini).

 

Prevederile ar putea intra în vigoare din 1 ianuarie 2023.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.