Sectorul agrar

Simplificarea casării plantațiilor perene

Casarea plantației perene se va efectua de proprietar sau deținător, în baza  acordului proprietarului, prin actul întocmit de către Comisia pentru casarea plantației, din care vor face parte proprietarul/deținătorul plantației și doi specialiști în agronomie și, respectiv, în contabilitate.
 
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a elaborat proiectul de hotărâre a Executivului prin care propune modificarea Regulamentului cu privire la modul de casare și defrișare a plantațiilor perene, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 705/1995. Proiectul este inclus pe agenda ședinței din 7 decembrie curent Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzători.

 

Conform normelor în vigoare, în cazul în care proprietarul plantației intenționează să o caseze trebuie să depună o cerere la autoritatea administrativ-teritorială în raza căreia se află plantația. Ulterior se creează o comisie în componența căreia sunt incluși reprezentanți ai primăriei și consiliului local, care perfectează un act ce stă la baza deciziei de casare, adoptat de consiliul local, ce se convoacă în ședințe ordinare o dată la trei luni. Prin urmare, procedura de casare poate dura în timp mai mult de 3 luni, ceea ce complică activitatea proprietarului dacă ținem cont de faptul că procesul de casare a unei plantații afectate de boli/bătrâne se face în contextul unui plan de afaceri de reînnoire a plantației. Suplimentar, sunt înregistrate și situații de incertitudine și neclaritate privind decizia finală a consiliului local.

 

Astfel, prin proiect se propune ca în cadrul Comisiei de casare să nu mai fie incluși reprezentanți ai primăriilor/consiliului local,  în scopul simplificării procedurilor ce vizează casarea plantațiilor perene. Totodată, în componența comisiei va fi inclus și un reprezentant al subdiviziunii teritoriale a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, în cazul în care peste 50% din suprafața plantației constituie goluri, este vătămată de organisme dăunătoare sau e deteriorată în urma calamităților naturale.

 

În același timp, se propune aprobarea a unui formular tipizat de cerere pentru coordonarea casării, în care se va nota inclusiv cauza acesteia.

 

În cazul casării plantației perene proprietate publică a statului, se va coordona în prealabil cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în baza unei cereri depuse de gestionar.

 

Potrivit datelor din analiza impactului de reglementare al proiectului, în țara noastră sunt înregistrate circa 141,7 mii ha de plantații perene, majoritatea aparținând persoanelor fizice și juridice de drept privat. De asemenea, circa 50% din totalul acestor plantații necesită a fi casate în legătură cu expirarea utilizării utile sau se impune în contextul apariției tehnologiilor noi de creștere și întreținere. Pe parcursul ultimilor ani au fost recepționate peste 400 de cereri de solicitare a subvențiilor pentru defrișarea plantațiilor perene.

 

Autorii proiectului consideră că aprobarea modificărilor propuse vor simplifica procedurile de casare a plantațiilor perene, vor elimina factorul decizional al consiliului local și vor reduce cheltuielile aferente (remunerarea consilierilor), precum și vor reduce din timpul de așteptare în cazul antreprenorilor, care își vor realiza obiectivul fără a depinde de voința autorităților publice.

 

În același timp, în nota documentului se menționează că implementarea noilor prevederi va contribui la asigurarea securității alimentare a țării și la alinierea la standardele de calitate ale UE prin introducerea plantațiilor perene conforme ultimelor tendințe din sector, ceea ce va facilita inclusiv exportul produselor pe piața externă.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

690 vizualizări

Data publicării:

03 Decembrie /2021 07:59

Domeniu:

Noutăți | Agricultura

Etichete:

plantații perene | casare | comisia | regulament | proiect hotarire guvern

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon