Sectorul agrar

Stimularea creditării producătorilor agricoli

Proiectele de subvenționare ce corespund măsurii de stimulare a creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi instituţiile de intervenție financiară nebancare vor avea prioritate la recepționarea dosarelor. În Monitorul Oficial din 30 aprilie curent a fost publicată Legea nr. 44 din 26 martie 2021 pentru modificarea Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural. Potrivit noilor prevederi, proiectele de subvenționare ce se referă la măsura menționată supra vor face excepție de la principiul autorizării plăţilor în ordinea recepţionării dosarelor cu documentele solicitate, conform regulii „primul venit, primul servit”, prevăzut în art.32 din Legea nr.276/2016.

 

Tototodată, Guvernul a fost împuternicit să aprobe procedura pentru achitarea subvențiilor solicitanților ale căror activități corespund măsurii de stimulare a creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale și instituțiile de intervenție financiară nebancare.

 

Potrivit art.24 din Legea nr. 276/2016 care stipulează condițiile generale de eligibilitate pentru beneficierea de subvenții, la data depunerii cererii de acordare a subvenţiei producătorii agricoli nu trebuie să aibă restanţe la achitarea impozitelor şi taxelor faţă de bugetul public național, însă legea publicată prevede suspendarea, pe parcursului anului 2021, a prezentării certificatelor care atestă lipsa acestor datorii.

 

Prevederile documentului au intrat în vigoare la data publicării.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Parlamentul Republicii Moldova

640 vizualizări

Data publicării:

05 Mai /2021 08:00

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon