monitorul fiscal FISC.md Nr.3 (51)

Aprilie 2019

Etichete:

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscal

Cuprinsul revistei
icon Determinarea sumei minime a impozitului unic de către rezidentul IT-parcului în cazul angajărilor efectuate pe parcursul lunii
icon Impozitarea salariului de ucenicie achitat de agentul economic rezident al parcului pentru tehnologii informaționale
icon Regimul fiscal aplicabil plăților salariale în perioada de tranziție de către rezidenții IT parcurilor
icon Recalculul impozitului pe venit al angajaților parcului pentru tehnologii informaționale
icon Выписка налоговой накладной при оплате в аванс услуг по размещению рекламы
icon Утеря налоговой накладной и невозможность ее восстановления
icon Страховое возмещение и Декларация по НДС
icon Вычет НДС при ремонте экономическим субъектом приобретенной жилой недвижимости
icon Corectitudinea calculării scutirii personale a angajatului în cazul stabilirii gradului de dizabilitate
icon Reținerea primelor de asigurare medicală și contribuțiilor sociale din suplimentele la salariu acordate angajaților detașați
icon Beneficierea de subvenții pentru crearea locurilor noi de muncă
icon Determinarea impozitului pe venit în cazul vinderii de către persoana fizică a depozitului, cu achitarea lui în două rate
icon Sancțiuni pentru prezentarea către SFS a Dării de seamă TAXI 18 cu date neveridice
icon Aplicarea regimului fiscal privind impozitul pe venit în cazul în care acesta nu este specificat în politica de contabilitate
icon Reportarea pierderilor fiscale în cazul în care contribuabilul a fost subiect al impunerii cu IVAO
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon