monitorul fiscal FISC.md Nr.2(50)

Februarie 2019

Etichete:

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscal

Cuprinsul revistei
icon Exportul de servicii în cadrul realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională
icon Заполнение документа строгой отчетности при передаче подарочных сертификатов предприятию-покупателю
icon НДС при бесплатной передаче собственной продукции (материалов) с целью продвижения продаж на экспорт
icon Право на вычет НДС по расходам, понесенным на приобретение основных средств до момента получения статуса плательщика НДС
icon Отражение в Декларации по НДС операции по реализации основного средства по цене ниже себестоимости
icon Документальное оформление продаж в розничной торговле при произведении оплаты за товар кредитной организацией
icon Отражение в Декларации по НДС приобретений компаний, оказывающих медуслуги
icon Применение ставки НДС предприятием, ведущим различные виды деятельности
icon Сниженная ставка НДС на поставки, осуществленные рестораном
icon Заполнение налоговой накладной при поставке товаров по сниженной и стандартной ставке НДС
icon Отражение в Декларации по НДС поставки товара/ услуги, освобожденной от НДС с правом вычета
icon Obligațiile fiscale și unele particularități de înregistrare a contractelor de locațiune prin prisma aprobării Ordinului SFS nr. 622 din 13.11.2018, în vigoare din 30.11.2018
icon Necesitatea supunerii impozitării a veniturilor persoanelor fizice rezidente și nerezidente, care activează în cadrul unui proiect de asistență tehnică și investițională
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon