monitorul fiscal FISC.md Nr.5(53)

August 2019

Etichete:

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscal

Cuprinsul revistei
icon Ставка НДС при поставке электронных услуг резиденту ЗСП
Приобретение товаров онлайн за границей и НДС
Авансовые платежи и корректировка исчисленных обязательств по НДС
icon Корректировка НДС при списании товара, по которому НДС не был отнесен на вычет
icon Водоснабжение садоводческого товарищества и НДС
icon Налоговая накладная на приобретенные на сайтах товары
icon НДС при импорте услуг по продвижению товара
icon НДС на продукцию собственного производства, используемую в производственном процессе
icon Вычет НДС, начисленный на сумму таможенного сбора при импорте товаров
icon НДС при поставке резидентом нерезиденту товаров, приобретенных за рубежом
icon Услуги по доставке товаров и налоговая накладная
icon Corectarea erorii comise la plata impozitului funciar
icon Deducerea cheltuielilor pentru amenajarea parcelei cu flori
icon Impozitarea premiilor, oferite în cadrul campaniei promoționale
icon Descărcarea acumulatorului MCC și neeliberarea bonului de casă
icon Deducerea cheltuielilor de reparație ca urmare a calamităților naturale
icon Cazarea specialiștilor și cheltuielile de reprezentanță
icon Impozitarea instituțiilor de învățământ
icon Impozitarea plăților în folosul persoanelor contractate pe o perioadă determinată
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon