13
05 2016
949

Î.S. „Fiscservinform” instruirile în domeniul serviciilor fiscale electronice devin mai practice

Activitatea eficientă din cadrul fiecărei întreprinderi, este în strictă concordanță cu modalitatea instruirii salariaților. Pornind de la acest fapt Î.S. „Fiscservinform” — instituție ce prestează servicii fiscale electronice, cu care interacționează practic toți contribuabilii, a tins mereu spre o deservire și o instruire corespunzătoare pentru clienții săi.
Detalii
09
08 2013
1263

Perfecționare continuă a sistemului informațional a SFS

Şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Ion Prisăcaru, a convocat o şedință ordinară de lucru cu funcționarii din subordine și Î.S “Fiscservinform” cu participarea reprezentanților Proiectului BRITE, la care s-a discutat dezvoltarea Sistemului informațional existent și soluționarea problemelor apărute în procedura de inițiere a implementării serviciului electronic nou „Contul curent”. Necesitatea elaborării şi implementării acestui serviciu este dictată de imperativul de dezvoltare şi perfecţionare continuă a sistemului informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, care contribuie la asigurarea unei administrări fiscale corecte bazate pe principii de eficienţă, transparenţă şi echitate.
Detalii
29
07 2013
977

Semnături electronice pentru utilizatorii SIA „Comanda on-line a formularelor tipizate

La data de 23 iulie curent a fost lansat Sistemul informaţional automatizat „Comanda on-line a formularelor tipizate”. Ţinem să reamintim că serviciul oferă contribuabilului posibilitatea de completare, semnare şi expediere a comenzii de formulare tipizate de documente primare cu regim special de la distanţă, printr-un singur click. „Comanda on-line a formularelor tipizate” este disponibilă pe portalul servicii.fisc.md, poate fi accesată de toţi agenţii economici din Republica Moldova înregistraţi pe site şi care deţin semnătură electronică de autentificare sau semnătură digitală.
Detalii