22
02 2019
2482

Modul de declarare a sumelor calculate după eliberarea angajatului

Angajatul întreprinderii „X” a depus cerere de eliberare din serviciu la data de 28 decembrie 2018. În luna februarie 2019, persoanei i-a fost acordat un premiu anual, pentru activitatea realizată pe parcursul anului 2018. Urmează a fi calculate contribuţii din sumele respective şi dacă da, atunci cum va fi declarată persoana în Darea de seamă IPC 18? Poate fi utilizată categoria persoanei asigurate 101 „persoană angajată pe bază de contract individual de muncă ” în cazul în care persoana nu mai este angajatul întreprinderii?
Detalii
30
07 2018
4870

Calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat din indemnizaţia de eliberare din serviciu

Potrivit prevederilor art. 186 din Codul muncii al Republicii Moldova, salariaţilor concediaţi în legătură cu lichidarea unităţii sau cu încetarea activităţii angajatorului persoană fizică, cu reducerea numărului ori a statelor de personal la unitate li se garantează:

a) pentru prima lună – plata unei indemnizaţii de eliberare din serviciu egală cu mărimea sumată a unui salariu mediu săptămânal pentru fiecare an complet lucrat la unitatea în cauză, dar nu mai mare decât şase salarii medii lunare şi nu mai mică decât un salariu mediu lunar. Dacă unitatea a fost succesorul de drept al unei unităţi reorganizate anterior şi contractul individual de muncă cu salariaţii în cauză nu a încetat anterior, se vor lua în calcul toţi anii de activitate;
Detalii
08
09 2015
2484

Ținînd cont de modificările operate prin Legea nr. 71 din 12.04.2015, referitor la abrogarea lit. g) (indemnizațiile de concediere) din art. 20 al CF, în vigoare la 01.05.2015, în cazul în care urma a fi achitată în perioada fiscală a anului 2014 indemnizația unică stabilită prin Legea cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului, aceasta nu urma a fi impozitată?

În conformitate cu prevederile art. 20 lit. g) din CF, în vigoare pînă la 01.05.2015, indemnizaţiile de concediere, stabilite conform legislației, se considerau ca surse de venit neimpozabile.
Detalii
06
11 2013
1861

Indemnizaţiile de concediere nu vor fi supuse impozitării

Salariaţii concediaţi nu vor mai plăti impozite din indemnizaţiile de concediere pe care le primesc în următoarele trei luni după disponibilizare. Un proiect de lege în acest sens a fost votat vineri în plenul Parlamentului.

Autorii proiectului spun că au elaborat acest proiect de lege pentru a asigura echitate socială întrucât la calcularea pensiei persoanelor concediate sumele respective nu sunt incluse deşi impozitele pe venit, contribuţiile de asigurări sociale şi primele de asigurări sociale le erau oprite din indemnizaţiile de concediere.
Detalii