29
06 2017
642

Activitatea din regiunea Transnistreană va fi considerată perioadă necontributivă

Se propune ca perioada asigurată de activitate realizată în entităţile din partea stângă a Nistrului după perioada de 1 ianuarie 1992 să fie inclusă în stagiul de cotizare ca perioadă necontributivă, adică asimilată stagiului de cotizare.

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, într-un proiect propus spre consultare publică, argumentează că includerea perioadei menţionate în stagiul de cotizare ca perioadă necontributivă se bazează pe faptul că, începând cu 1 ianuarie 1992, persoanele care desfăşoară activitatea în localităţile din stânga Nistrului,nu achită contribuţii din venitul obţinut în bugetul asigurărilor sociale de stat al Republicii Moldova.
Detalii
03
11 2016
1028

În Moldova va fi creată Agenția Națională Asistență Socială

Cabinetul de miniştri a aprobat Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenției Naționale Asistență Socială. Instituția își va desfășura activitatea în calitate de autoritate responsabilă de optimizarea și eficientizarea sistemului de protecție socială din Republica Moldova.
Detalii
08
07 2016
752

Indemnizațiile pentru îngrijirea copilului vor fi majorate

Necesitatea promovării politicilor de susţinere a familiilor cu copii a reieşit din obligaţiile asumate în Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova — Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016 (aprobat prin HG nr. 808 din 7 octombrie 2014).
Detalii
24
05 2016
895

Vor fi întreprinse măsuri pentru îmbunătățirea situației în domeniul îngrijirii copiilor cu vârsta de până la 3 ani

Perioada de trei ani a concediului pentru îngrijirea copilului are un impact negativ asupra reintegrării sociale şi profesionale a femeilor, iar ele nu sunt motivate să revină la muncă după ce au născut, din cauza politicilor în domeniul îngrijirii copilului din țara noastră.
Detalii