05
11 2021
193

Înregistrarea online a statutului de șomer: aprobarea conceptului sistemului

Cererile de înregistrare cu statut de șomer vor putea fi depuse în regim online, iar evidența electronică a persoanelor înregistrate cu acest statut și a beneficiarilor de ajutor de șomaj va putea fi efectuată prin intermediul sistemului informațional „Înregistrare cu statut de șomer” (SIA ÎSȘ). Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea conceptului sistemului și a Regulamentului privind organizarea și funcționarea acestuia a fost aprobat în ședința Executivului din 3 noiembrie curent.
 
Prin instituirea acestui sistem autoritățile urmăresc asigurarea necesităților informaționale ale actorilor implicați în procesul de înregistrare cu statut de șomer și stabilirea dreptului la ajutor de șomaj.


Detalii

28
10 2021
203

Procedura de înregistrare a GAL, aprobată

Regulamentul privind procedura de examinare a condițiilor de înregistrare a grupurilor de acțiune locală (GAL) a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 29 din 21 octombrie 2021 și publicat în Monitorul Oficial din 26 octombrie curent.
 
Potrivit Regulamentului, MAIA, care este organul central de specialitate, va institui o Comisie de examinare a condițiilor de înregistrare a GAL-urilor formată din 7 membri: trei reprezentanți ai MAIA și câte un delegat din partea Agenției Servicii Publice, Rețelei Naționale LEADER, Rețelei de Dezvoltare a Comunităților Rurale și Congresului Autorităților Locale din Moldova.


Detalii

07
06 2021
688

CNAS: 10 zile pentru înregistrarea ca plătitori ai CAS

Unităţile şi persoanele fizice care nu cad sub incidenţa Legii nr. 220 din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali sînt obligate să se înregistreze, în termen de 10 zile lucrătoare de la data obţinerii dreptului de a desfăşura o anumită activitate, ca plătitori de contribuţii de asigurări sociale de stat la subdiviziunea teritorială a Casa Naţională de Asigurări Sociale unde îşi au adresa juridică, amintește CNAS reglementările art. 26 alin. (1) din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale.
 

Astfel, în termen de 10 zile lucrătoare de la data obţinerii dreptului de a desfăşura o anumită activitate, pentru înregistrare ca plătitori de contribuţii
Detalii

27
05 2021
744

Statutul de plătitor TVA. Aspecte ce țin de înregistrarea obligatorie

Deși obligativitatea și condițiile înregistrării în calitate de plătitor al TVA sunt specificate1 în art. 112 din Codul fiscal, aspectele ce țin de aplicarea prevederilor acestui articol în coroborare cu prevederile art.95 din CF încă mai generează întrebări, în special contribuabililor care urmează să se înregistreze drept subiecți impozabili cu TVA. Astăzi venim cu unele precizări și generalizarea reglementărilor în vigoare.
 
Ce presupune sintagma „perioada de 12 luni consecutive”.
Detalii
26
04 2021
661

Reprezentanță permanentă în cazul activității comerciale a unui nerezident

O entitate înregistrată în România intenționează să desfășoare activitate comercială pe teritoriul RM. Este necesar ca aceasta să înregistreze o reprezentanță permanentă pentru a desfășura această activitate?
 
În conformitate cu prevederile art.5 alin. 15) din CF, reprezentanţă permanentă sau bază fixă reprezintă un loc fix de afaceri prin care nerezidentul desfăşoară, integral sau parţial, activitate de întreprinzător în RM, fie direct, fie printr-un agent cu statut dependent, inclusiv: 
 


Detalii

15
01 2021
411

Refuzul de recepție a raportului lucrării de formare a bunului imobil ar putea fi contestat

În cazul comasării tuturor încăperilor izolate existente din construcție, care au fost formate anterior prin metoda separării, în modul stabilit de Legea nr. 354/2004 cu privire la formarea bunurilor imobile (Legea nr. 354/2004), în decizia de formare proprietarul va dispune expres faptul radierii din registrul bunurilor imobile a tuturor înscrierilor privind încăperile izolate existente din construcție.
 
Normă poate fi inclusă în Legea nr. 354/2004 și se conține în proiectul de lege elaborat de Agenția Relații Funciare şi Cadastru care a fost discutată în cadrul ședinței secretarilor de stat din 14 ianuarie curent.
 

Detalii
11
12 2020
453

Înregistrarea la domiciliu a cetățenilor, altfel

Declarația de primire în spațiul locativ pentru înregistrarea la domiciliu sau la reședința temporară a persoanelor pe adresa unei intrări, în cazul în care locuința este proprietate comună pe cote-părți și are mai multe intrări principale, cărora li s-au atribuit adrese separate, se va depune doar de către proprietarul sau coproprietarii cotei-părți în a căror folosință se află intrarea respectivă.
 
Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința din 9 decembrie proiectul https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/subiect-18_1.pdf  de hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor Republicii Moldova.
 

Detalii
16
10 2020
647

Modificări în procesul înregistrării la domiciliu

Declarația de primire în spațiul locativ pentru înregistrarea persoanei la domiciliu în cazul în care pentru fiecare intrare principală este atribuit o adresă separată ar putea fi depusă doar de către proprietar/coproprietari.
 
În cadrul ședinței secretarilor generali a fost examinat proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor Republicii Moldova  cu scopul sporirii calității și accesibilității serviciilor publice prestate pentru cetățeni.

Detalii
08
09 2020
439

Înregistrarea provizorie în Registrul fiscal de stat a concurenților electorali

Concurenții electorali urmează să fie înregistrați la evidență fiscală la Direcția deservirea fiscală Centru din cadrul Direcției generale administrare fiscală mun. Chișinău sau la subdiviziunea teritorială a SFS unde se desfășoară alegerile şi să-şi primească Confirmarea privind luarea la evidenţă fiscală.
 
Serviciul Fiscal de Stat propune spre consultare publică proiectul   Ordinului cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de luare la evidență fiscală și atribuire provizorie a codului fiscal concurenților electorali și grupurilor de inițiativă, care reprezintă acțiunile Serviciului Fiscal de Stat de înregistrare provizorie în Registrul fiscal de stat a categoriilor de persoane în perioada alegerilor.

Detalii