08
06 2018
792

Înstrăinarea și înregistrarea bunurilor imobile, fără certificatul de la SFS

Contractul de înstrăinare şi contractul de gaj al bunurilor supuse înregistrării se va autentifica cu condiţia prezentării documentelor care confirmă dreptul de proprietate asupra acestor bunuri şi a extrasului din registrul gajului despre lipsa grevării acestor bunuri.

Deputații și-au reconfirmat în ședința de ieri votul pentru proiectul ce prevede optimizarea procedurilor de înstrăinare și înregistrare a bunurilor imobile prin exonerarea persoanele fizice și juridice de obligația prezentării de către proprietarul bunurilor a certificatului Serviciului Fiscal de Stat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget aferente bunurilor respective.
Detalii
19
12 2017
464

Despre regimul de impozitare cu TVA a unor operațiuni cu capitalul social

Compania X a introdus în capitalul social un activ material. Ulterior, compania a înstrăinat cota capitalului social către o alta companie Y. Care este regimul de impozitare cu TVA, atât a tranzacției de majorare a capitalului social al companiei X cu un activ material cât și a tranzacției de înstrăinare a cotei părți în capitalul social al companiei Y?
Detalii
28
11 2017
285

Asiguratorii, sub supravegherea mai aspră a CNPF

CNPF va primi instrumente suplimentare pentru limitarea drepturilor acționarilor care efectuează operațiuni ilegale sau de concentrare pe piața asigurărilor.

Acestea sunt prevăzute de amendamentele la legea despre asigurare, aprobate de Parlament în lectură finală. Modificările completează legea cu o serie de prevederi care descriu detaliat procedura de realizare a dreptului de vot al acționarilor care au obținut în proprietate sau în administrare o cotă considerabilă de participație în capitalul social al asiguratorului (reasiguratorului) fără notificarea regulatorului.
Detalii
01
08 2017
412

Succesorul va dobândi calitatea de asociat de la data operării modificărilor în Registrul de stat al persoanelor juridice

Succesorul va obţine calitatea de asociat, în cazul dobândirii părții sociale prin succesiune, de la data operării modificărilor în Registrul de stat al persoanelor juridice, dacă actul de constituire nu prevede că dobândirea acestei calități este condiționată de acordul asociaților.
Detalii
10
07 2017
536

Reținerea impozitului pe venit din plățile efectuate la înstrăinarea mijloacelor de transport rutier

Cum se reține în anul 2017 impozitul pe venit din plățile efectuate în favoarea persoanei fizice de la înstrăinarea mijloacelor de transport rutier?

Prin Legea nr. 281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative, art. 90 din CF a fost completat cu prevederi care reglementează regimul de impozitare la sursa de plată a plăților efectuate în folosul persoanei fizice (care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi/sau profesională) pentru venitul obținut de la înstrăinarea mijloacelor de transport rutier.
Detalii