29
11 2018
904

Obiectul executării silite. Procedura de alăturare la executorul judecătoresc

Sechestrarea și urmărirea bunurilor unui debitor este o procedură complexă și complicată, care necesită cunoașterea interacțiunii mai multor acte normative și legislative. Aplicarea corectă a acestora garantează respectarea intereselor părților implicate în proces. Astăzi venim cu generalizarea procedurii respective, care va fi utilă atât debitorilor cât și creditorilor, indiferent de statutul acestora (persoane fizice sau juridice).
Detalii
07
06 2016
2178

Cu privire la dreptul persoanei angajate la scutirea pentru întreținerea copilului

Va avea dreptul persoana angajată în serviciu cu regim de lucru redus și care beneficiază de îndemnizaţie pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani să beneficieze de scutirea pentru întreținerea copilului?

Conform prevederilor art. 35 din CF, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire în mărime anuală stabilită pentru fiecare persoană întreţinută.
În înţelesul articolului menționat
Detalii
08
09 2015
733

Germania alocă 6 miliarde pentru imigranți

Germania va aloca 6 miliarde de euro pentru a face faţă crizei imigranţilor şi refugiaţilor. Decizia a fost luată de coaliţia de guvernare de la Berlin, noaptea trecută după ce, în ultimele două zile, în țară au ajuns peste 20.000 de oameni. Banii vor fi distribuiţi regional şi vor fi folosiţi pentru a construi aziluri şi pentru întreţinerea celor existente.
Detalii
18
03 2015
1315

Persoana fizică-cetățean are la întreținere un copil în baza unei procuri notariale de la părinții acestuia. Va avea dreptul aceasta să beneficieze de scutire pentru persoana întreținută pentru acest copil?

Potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) din СF, contribuabilul (persoana fizică rezidentă) are dreptul la o scutire anuală în mărimea indicatorului expus în art. 35 din CF pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie, pentru care scutirea constituie indicatorul prevăzut la art. 33 alin. (1) din CF.
Detalii
13
03 2015
1076

Stabilirea cuantumului pensiei de întreținere și modalitățile de plată a acesteia

Obligaţia de întreţinere reprezintă îndatorirea legală a unei persoane de a asigura altei persoane (copil, părinte, fostul soț) mijloacele necesare traiului, educării şi pregătirii profesionale.

Fundamentul obligaţiei de întreţinere constă în îndatorirea de sprijin moral şi material a persoanei aflate în raporturi de rudenie, de căsătorie şi alte raporturi asimilate celor de rudenie. Astfel, această obligație poate fi stabilită prin încheierea unui contract, precum și în baza hotărârii judecătorești.
Detalii