23
06 2021
253

Entitățile cu cota de participare a statului vor achita dividendele până la 30 iunie

Până la data de 30 iunie 2021 întreprinderile de stat, întreprinderile municipale și societățile pe acțiuni cu cotă de participare a statului sunt obligate să calculeze și să achite defalcările și dividendele pentru anul 2020 în bugetul de stat. Amintim, pentru această categorie de contribuabili este obligatorie și prezentarea (în funcție de forma de organizare juridică) a dărilor de seamă aferente: forma DISM16 – de către întreprinderile de stat și municipale sau forma DPP16  – de către Societățile pe Acțiuni.
 
Potrivit Raportului privind administrarea și deetatizara proprietății publice de stat în anul 2019 (publicat de Agenția Proprietății Publice), suma defalcărilor de la profitul net al întreprinderilor de stat în buget a constituit circa 63,304 mil. lei,
Detalii
24
02 2020
1632

Audit extern obligatoriu pentru întreprinderile de stat și cele municipale

Situațiile financiare anuale ale întreprinderilor de stat vor fi supuse auditului extern obligatoriu. Parlamentul a aprobat, în lectura finală, proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală.

Conform proiectului, situațiile financiare anuale ale întreprinderilor municipale vor fi supuse auditului extern obligatoriu în cazul în care acestea fac parte din categoria entităţilor mijlocii, a entităţilor mari sau a entităţilor de interes public, conform Legii contabilității și raportării financiare.
Detalii
08
08 2019
553

Vor fi anunțate concursuri internaționale pentru selectarea conducătorilor întreprinderilor de stat

Căutarea celor mai potriviți candidați pentru aceste funcții poate fi facilitată de compania internațională de recrutare, care urmează să fie angajată. Această declarație a fost făcută de către ministrul Economiei și Infrastructurii, Vadim Brinzan.

Potrivit acestuia, în fruntea unor companii cheie de stat și companii din Moldova, urmează să fie numiți specialiști cu experiență internațională bogată, profesioniști incoruptibili. Cu toate acestea, deoarece procesul de organizare a unor astfel de concursuri internaționale va fi de lungă durată, înainte de aceasta, la ÎS vor fi numiti șefi interimari.
Detalii
13
02 2019
797

Statul urmează să acționeze ca un proprietar privat prudent

Entitățile cu capital integral sau majoritar de stat vor avea posibilitatea să utilizeze profitul net pentru realizarea planurilor de dezvoltare.Guvernul a aprobat în sedința din 11 februarie curent proiectul hotărârii cu privire la unele aspecte ce țin de repartizarea profitului net anual al societăților pe acțiuni cu cotă de participare a statului și al întreprinderilor de stat.

Documentul prevede abrogarea Hotărârii Guvernului nr.110/2011, potrivit căreia entitățile cu capital integral sau majoritar de stat, cu excepția celor care sunt în proces de insolvabilitate, sunt obligate să transfere o parte din profitul net obținut pe parcursul anului de gestiune sub formă de dividende în bugetul de stat în proporție de până la 50% – pentru entitățile pasibile privatizării și de 25% – pentru cele nepasibile privatizării.
Detalii
26
06 2018
824

Plan sectorial anticorupție pentru domeniul deetatizării proprietății publice

Hotărârea cu privire la aprobarea Planului sectorial anticorupție în domeniul administrării și deetatizării proprietății publice pentru anii 2018-2020 a fost publicată în Monitorul Oficial din 22 iunie curent. Planul are ca obiectiv eficientizarea acţiunilor statului în vederea valorificării drepturilor şi calităţii de proprietar, sporirii integrităţii responsabililor prin parcurgerea unor etape distincte de implementare a unor acţiuni concrete.

Documentul se bazează pe următoarele cinci priorități:
Detalii
12
03 2018
1301

Dividendele achitate de întreprinderile de stat vor fi plafonate

Agenția Proprietății Publice va opta pentru adoptarea deciziei privind distribuirea, pentru plata dividendelor, a unei părţi a profitului net în proporţie de minim 10 % din valoarea totală a acestuia, în dependență de situația economico-financiară a societății respective.

Potrivit unui proiect de hotărâre de Guvern, propus spre consultare de Ministerul Economiei și Infrastructurii, politica va fi promovată prin intermediul reprezentantului statului la adunarea generală a acționarilor societăților pe acțiuni cu cotă majoritară de stat.
Detalii
23
01 2018
1159

Monitoringul financiar al întreprinderilor de stat

Întreprinderile de stat, municipale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public vor fi evaluate pentru a identifica riscurile bugetar-fiscale aferente activității economico-financiare. Evaluarea va fi efectuată în baza Regulamentului privind monitoringul financiar, care a fost publicat în Monitorul Oficial de vineri, 19 ianuarie 2018.
Detalii